Ιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας: Αποτελέσματα εκλογών

Share

Ιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας: Αποτελέσματα εκλογών

Αποτελέσματα εκλογών Ιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας μετά από καταμέτρηση της ηλεκτρονικής και της δια ζώσης ψηφοφορίας.

Εγγεγραμμένοι 388

Ψήφισαν 262

Για το Διοικητικό Συμβούλιο:

Ο συνδυασμός «Ιατροί Ν. Καρδίτσας» σύνολο 178 (8 έδρες)

Εκλέγονται με σειρά κατάταξης:

 1. Σπάνιας Αριστοτέλης
 2. Παπούλιας Δημήτριος
 3. Ρωτσιάμης Νικόλαος
 4. Σίμος Θωμάς
 5. Μακρυγιάννης Ευάγγελος
 6. Παπανικολάου Αθηνά
 7. Φερεντίνου Ειρήνη
 8. Θεοδοσίου Αλέξανδρος

Ο συνδυασμός «ΔΗ.ΠΑ.Κ-Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση» σύνολο 73 (3 έδρες)

Εκλέγονται με σειρά κατάταξης:

 1. Γάζος Έκτορας
 2. Ευτυχιάδης Ευτύχιος
 3. Αναστασίου Γεώργιος

Για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο:

Ο συνδυασμός «Ιατροί Ν. Καρδίτσας» σύνολο 145 (2 έδρες)

Εκλέγονται με σειρά κατάταξης:

 1. Παπούλιας Δημήτριος
 2. Σίμος Θωμάς

1 επιπλέον έδρα κατέχει ο Πρόεδρος του Συλλόγου που θα εκλεγεί μετά τη σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο συνδυασμός «ΔΗ.ΠΑ.Κ.-Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση» σύνολο 75 (1 έδρα)

Εκλέγεται:

 1. Γάζος Έκτορας

Μεμονωμένοι υποψήφιοι Ρογγανάκη Αγλαϊα σύνολο 34 (1 έδρα)

Εκλέγεται:

 1. Ρογγανάκη Αγλαϊα

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή:

Ο συνδυασμός «Ιατροί Ν. Καρδίτσας» σύνολο 169 (2 έδρες)

Εκλέγονται με σειρά κατάταξης:

Τακτικά μέλη

 1. Χόρτη Μαρία
 2. Λάζου Αθηνά

Αναπληρωματικά μέλη

 1. Καλαθαράς Μιχαήλ
 2. Μαγαλιού Νικολέτα

Ο συνδυασμός «ΔΗ.ΠΑ.Κ.-Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση» σύνολο 72 (1 έδρα)

Εκλέγεται:

Τακτικά μέλη

 1. Ρουτσολιάς Παναγιώτης

Αναπληρωματικά μέλη:

 1. Παλαύρα Δήμητρα

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο

Ο συνδυασμός «Ιατροί Ν. Καρδίτσας» σύνολο 196

Εκλέγονται:

Πρόεδρος: Μπάρκα Χριστίνα

Αντιπρόεδρος: Μπέκος Χρήστος

Τακτικά μέλη:

 1. Γκιζλής Βασίλειος
 2. Θεοχάρη Αγγελική
 3. Καραγεώργου Ευθυμία
 4. Κουκόσιας Πέτρος
 5. Ντελής Ιωάννης
 6. Πασσιάς Αθανάσιος

Αναπληρωματικά μέλη:

 1. Καρακίτσιος Παύλος
 2. Καρελάς Λάμπρος
 3. Μαυράκης Δημήτριος
 4. Μουσαφείρης Παναγιώτης
 5. Τζανακάρη Αθανασία
 6. Ψήμμα Μαρία

Δείτε επίσης