Δήμος Μουζακίου: Υπογράφτηκε η σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του Γυμνασίου – Λυκείου Μαγούλας προϋπ. 935.000 € 

Share

Δήμος Μουζακίου: Υπογράφτηκε η σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του Γυμνασίου – Λυκείου Μαγούλας προϋπ. 935.000 €

Προχωράει με γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός της Δημοτικής αρχής του Δήμου Μουζακίου για την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών συγκροτημάτων στην πόλη και στις Τοπικές Κοινότητες.

Το νέο έργο προϋπολογισμού 935.000 Ευρώ (με ΦΠΑ), αφορά στο κτίριο όπου στεγάζονται τα Γυμνάσιο και Λύκειο στην Τοπική Κοινότητα Μαγούλας.

Η σύμβαση εκτέλεσης υπογράφτηκε μεταξύ του Δημάρχου Μουζακίου κ. Θεοφάνη Στάθη και τον εκπρόσωπο της Αναδόχου «Κ/Ξ Ευθυμίου Λάμπρος – Πρίτσας Κων/νος», παρουσία του επιστημονικού στελέχους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Ουρανίας Πάτρα.

ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

Το κτίριο του Γενικού Λυκείου – Γυμνασίου Μαγούλας αποτελείται από ένα διώροφο κτίριο συνολικής επιφάνειας 2.792,14τ.μ. (1.396,40τ.μ. το ισόγειο και 1.396,40τ.μ. ο όροφος). Στο σύνολό του στεγάζει εννιά αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα Η/Υ, εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, αίθουσα συνεδριάσεων, αίθουσα μουσικής, βιβλιοθήκη, γραφείο διευθυντή, γραφεία καθηγητών, γραφείο φωτοτυπικού, W.C., κυλικείο, κλιμακοστάσια, λεβητοστάσιο-αποθήκη και βοηθητικούς χώρους. Το μέγιστο ύψος του κτιρίου είναι 8,55μ.

Το σχολείο διαθέτει κεντρική θέρμανση με εσωτερικές σωληνώσεις διανομής, θερμαντικά σώματα και λέβητα με καυστήρα πετρελαίου ισχύος 260KW τοποθετημένο στο λεβητοστάσιο σε ισόγειο χώρο. Τα φωτιστικά σώματα είναι παλαιού τύπου με λαμπτήρες φθορισμού. Λόγω παλαιότητας της κατασκευής, το κτίριο εμφανίζει υψηλή κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και φωτισμό ενώ δεν διαθέτει την απαιτούμενη θερμομόνωση. Σύμφωνα με το πρόσφατο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης το κτίριο κατατάσσεται στην Ενεργειακή Κατηγορία Η με ετήσια κατανάλωση 483,30kWh/m2 .

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

Για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, κατόπιν των προτάσεων του ενεργειακού επιθεωρητή, προβλέπεται να γίνουν τα ακόλουθα:

  1. Τοποθέτηση σύνθετου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιίας και φέροντος οργανισμού με θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 100mm, πιστοποιημένες με CE κατάλληλου τύπου για σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης.
  2. Τοποθέτηση ρολών ή πλακών πετροβάμβακα, δύο σειρών, συνολικού πάχους 140mm για μόνωση της οροφής του κτιρίου.
  3. Αντικατάσταση κουφωμάτων των παραθύρων με νέα κουφώματα αλουμινίου υψηλής ενεργειακής απόδοσης με θερμοδιακοπή, που φέρουν διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες τρίτης γενιάς-τεσσάρων εποχών, με αντιβανδαλιστική προστασία και χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας.
  4. Αντικατάσταση εξωτερικών θυρών με νέες από αλουμίνιο υψηλής θερμομονωτικής ικανότητας, και χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας.
  5. Τοποθέτηση νέου συστήματος θέρμανσης με καινούριο λέβητα ισχύος 400.000,00kcal/h, αντικατάσταση του καυστήρα, του κυκλοφορητή, της καπνοδόχου, του δοχείου διαστολής.
  6. Λόγω των παρεμβάσεων στο σύστημα θέρμανσης (αντικατάσταση όλου του Η/Μ εξοπλισμού) και της τοποθέτησης εξωτερικής μόνωσης στο κτίριο, θα γίνει και αντικατάσταση των παλαιών θερμαντικών σωμάτων με νέα τύπου panel, με σκοπό την βελτίωση της απόδοσης του συστήματος θέρμανσης.
  7. Αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων οροφής (189 τεμ.) των κύριων χώρων του κτιρίου με νέα φωτιστικά τύπου LED PANEL, φωτεινής απόδοσης 100%, ονομαστικής θερμοκρασίας χρώματος 4000Κ, συνολικής ισχύος 45W, ενεργειακής κλάσης Α+(τύπος 1, βάσει μελέτης φωτισμού)
  8. Αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων οροφής (10 τεμ.) των βοηθητικών χώρων του κτιρίου με νέα φωτιστικά τύπου LED PANEL, φωτεινής απόδοσης 100%, ονομαστικής θερμοκρασίας χρώματος 4000Κ, συνολικής ισχύος 18W, ενεργειακής κλάσης Α+(τύπος 2, βάσει μελέτης φωτισμού).
  9. Αντικατάσταση παλαιών λαμπτήρων σε είκοσι έξι (26) υφιστάμενα φωτιστικά με νέους λαμπτήρες LED ισχύος 8W.
  10. Τοποθέτηση Φωτοβολταϊκών στοιχείων στην στέγη του κτιρίου συνολικής ισχύος 20kW, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τον ενεργειακό συμψηφισμό της με την καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια του κτιρίου (Netmetering).

Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου σε Ενεργειακή Κατηγορία Β. Μετά το πέρας των εργασιών θα ακολουθήσει ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης  του κτιρίου.

Η κατανάλωση της πρωτογενούς ενέργειας σήμερα ανέρχεται στις 483,30kWh/m2  ενώ μετά την εφαρμογή των προτεινόμενων παρεμβάσεων θα διαμορφωθεί στις 82,70kWh/m2  που ισοδυναμεί σε μείωση της τάξης του 82,90% ενώ οι εκπομπές των επικίνδυνων για το περιβάλλον αερίων του θερμοκηπίου θα μειωθούν κατά  129,74kg CO2/m2  ετησίως. Συνεπώς, η πράξη της ενεργειακής αναβάθμισης του Γενικού Λυκείου – Γυμνασίου Μαγούλας θα αποφέρει ενεργειακό όφελος που εκτιμάται ως εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας που θα ανέλθει σε 400,6kWh/ m2 ετησίως και  μείωση των εκπομπών CO2 σε 129,74kg CO2/m2  ετησίως.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης των προβλεπόμενων παρεμβάσεων ορίστηκε στους 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2017 – 2020.

ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 

Ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Θ. Στάθης δήλωσε για το πολύ σημαντικό έργο που αρχίζει σύντομα: «Ο σχεδιασμός της δημοτικής διοίκησής μας να αναβαθμίσουμε τις συνθήκες διαβίωσης των συνδημοτών μας και να τους προσφέρουμε επιπλέον κίνητρα για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους σε τούτο τον ευλογημένο τόπο, αναπτύσσεται με ταχύτητα όχι μόνο στο Μουζάκι, αλλά και σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες. Απόδειξη αποτελούν οι ουσιαστικές παρεμβάσεις που γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως το μεγάλο έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του σχολικού συγκροτήματος των Γυμνασίου – Λυκείου Μαγούλας. Μετά την ολοκλήρωσή του είναι βέβαιο ότι θα συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της λειτουργίας του εκπαιδευτηρίου και στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών φιλοξενίας, παιδαγωγικής δράσης και της διδασκαλίας. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για ένα καλύτερο αύριο στο Δήμο Μουζακίου με εκτέλεση έργων πνοής και τοπικής ανάπτυξης».

Δείτε επίσης