Το Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την προστασία των Αγράφων αναφορικά με τις διαμαρτυρίες για το Φράγμα Αυλακίου

Share

Το Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την προστασία των Αγράφων αναφορικά με τις διαμαρτυρίες για το Φράγμα Αυλακίου 

Χωρίς έλεος συνεχίζεται το σφυροκόπημα του φυσικού και υδάτινου πλούτου της χώρας μας, με πρόσχημα την παραγωγή ενέργειας, επιφέροντας τεράστιες και μη αναστρέψιμες περιβαλλοντικές καταστροφές στο όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και δέσμευση του φυσικού και υδάτινου πλούτου μας, απαραίτητου για την τόνωση της παραγωγικής διαδικασίας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η επισιτιστική κρίση φαντάζει πιθανή περισσότερο από ποτέ.

Η ενέργεια προβάλλεται (ή και επιβάλλεται) σχεδόν ως το μόνο απαραίτητο για τον άνθρωπο αγαθό, που σήμερα, μάλιστα, το πληρώνει πανάκριβα, ωστόσο κανείς από τους ιθύνοντες δεν ξεκαθαρίζει :

– Ποιες είναι οι ανάγκες της χώρας μας σε ηλεκτρική ενέργεια.

– Ποιες είναι οι υποχρεώσεις για παραγωγή από ΑΠΕ σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ και του ΕΣΕΚ (Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το κλίμα).

– Πώς τοποθετούνται χρονολογικά οι εθνικοί στόχοι.

– Ποιες είναι οι τεχνολογίες/πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

– Ποιοι είναι οι στόχοι για εγκατεστημένη ισχύ ανά τεχνολογία χρονολογικά και γιατί.

– Ποιες και πόσες είναι οι ήδη εγκατεστημένες υποδομές(MW) σε εργοστάσια λιγνίτη και φυσικού αερίου, αιολικούς και φωτοβολταικούς σταθμούς, και υδροηλεκτρικά εργοστάσια που διαχειρίζονται από το Σύστημα (μεγάλοι παραγωγοί) και πόσες οι υποδομές του Δικτύου ανά κατηγορία (μικροί παραγωγοί).

– Ποια είναι η ποσότητα που παράγεται από κάθε κατηγορία και σε τι ποσοστό της εγκατεστημένης.

– Ποιες είναι οι υποδομές διασύνδεσης για εισαγωγές – εξαγωγές, με ποιες χώρες και ποιες οι ποσότητες ανά χώρα.

– Πώς διαμορφώνονται/εξελίσσονται οι στόχοι ανά μήνα μέσα στο χρόνο.

– Πώς οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων/στοιχείων αυτών επηρεάζουν τη χοντρική τιμή της MWh και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας στην κατανάλωση.

Περιβαλλοντική καταστροφή, λοιπόν, στο «βρόντο» και χωρίς κανένα χωροταξικό και ενεργειακό σχεδιασμό, με πρόσχημα, όπως προαναφέρθηκε,  την παραγωγή ενέργειας και στο όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος, ουσιαστικά, όμως, αποκλειστικά και μόνο χάριν της κερδοσκοπίας των μεγαλοσυμφερόντων, που νέμονται το συγκεκριμένο χώρο.

Εξαίρεση από τα ανωτέρω δε θα μπορούσε να αποτελέσει το σχεδιαζόμενο στην περιοχή της Κοιλάδας Αχελώου Φράγμα Αυλακίου, η προώθηση του οποίου προκάλεσε και προκαλεί θύελλα αντιδράσεων από κατοίκους και φορείς της περιοχής, που αντιλήφθηκαν την επερχόμενη περιβαλλοντική καταστροφή αλλά και τον κίνδυνο δέσμευσης του τόσο απαραίτητου για την παραγωγική διαδικασία φυσικού και υδάτινου πλούτου της.

Ως Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την προστασία των Αγράφων, που στόχο έχουμε τη διάσωση του φυσικού πλούτου της περιοχής και την παράδοσή του ανόθευτου στις επερχόμενες γενιές, στεκόμαστε στο πλευρό των κατοίκων και των Φορέων της Κοιλάδας Αχελώου, ζητώντας κι εμείς τη ματαίωση του Φράγματος Αυλακίου, που σχεδιάζεται, μάλιστα,  σ’ ένα ιδιαίτερα κορεσμένο από παρόμοια έργα αλλά και ιστορικό ποτάμι.

Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την προστασία των Αγράφων

Δείτε επίσης