Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 08.08 έως και 12.08 λόγω εργασιών φυσικού αερίου

Share

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 08.08 έως και 12.08 λόγω εργασιών φυσικού αερίου

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, στην πόλη του Μουζακίου για το χρονικό διάστημα από 08.08 έως και 12.08.2022 κατά τις ώρες 07:00 έως 15:00 και συγκεκριμένα επί της οδού:
– ΟΛΥΜΠΟΥ, μεταξύ των οδών Κουμαριάς και Μπότσαρη

λόγω εργασιών στα πλαίσια του έργου “Επέκτασης δικτύου Φυσικού Αερίου στην πόλη του Μουζακίου.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία, από παρακαμπτήριες οδούς, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Α.Τ. Μουζακίου.

Δείτε επίσης