Ο ΤΟΕΒ Ταυρωπού υποδέχτηκε αντιπροσωπεία στελεχών του υπουργείου και της ευρωπαϊκής τράπεζας ανασυγκρότησης και ανάπτυξης

Share

Ο ΤΟΕΒ Ταυρωπού υποδέχτηκε αντιπροσωπεία στελεχών του υπουργείου και της ευρωπαϊκής τράπεζας ανασυγκρότησης και ανάπτυξης

Αντικείμενο της επίσκεψης ήταν η επιτόπια παρακολούθηση της λειτουργίας του υφιστάμενου δικτύου και η συζήτηση επί των αναγκαίων επόμενων ενεργειών προκειμένου να διαμορφωθεί το πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας του νέου έργου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες του ΤΟΕΒ Ταυρωπού Καρδίτσας υποδέχθηκαν την Πέμπτη 9 Ιουνίου, τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Παπαγιαννίδη Δημήτριο με τους συνεργάτες του, τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) κ. Τζανιδάκη Μαρία και κ. Walker Sam και τους χρηματοοικονομικούς, νομικούς, τεχνικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς συμβούλους του έργου. Αντικείμενο της επίσκεψης ήταν η επιτόπια παρακολούθηση της λειτουργίας του υφιστάμενου δικτύου και η συζήτηση επί των αναγκαίων επόμενων ενεργειών προκειμένου να διαμορφωθεί το πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας του νέου έργου.

Το νέο κλειστό δίκτυο Ταυρωπού, ως έργο, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Υποδομών Αγροτικής Ανάπτυξης και Μετριασμού των Επιπτώσεων της Κλιματικής Κρίσης μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) «ΥΔΩΡ 2.0» και η EBRD, έπειτα από σχετικό αίτημα της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ, ανέλαβε τις διαδικασίες ωρίμανσης του έργου που αφορούν στη δόμηση του έργου ως ΣΔΙΤ προκειμένου να προχωρήσει η δημοπράτηση του νέου έργου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο πεδίο, έγινε επιτόπια αυτοψία σε κομβικά σημεία του υφιστάμενου ανοικτού βαρυτικού δικτύου (αναρρυθμιστική δεξαμενή – έργα κεφαλής, μεριστής παροχών, αντιπροσωπευτικοί τομείς άρδευσης). Παράλληλα, η ομάδα των συμβούλων είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τις μεθόδους άρδευσης που εφαρμόζονται σήμερα στο δίκτυο από τους παραγωγούς της περιοχής, αλλά και την κατάσταση του δικτύου και των φθορών του, λόγω της παλαιότητας, αλλά και της επιβάρυνσης που αυτό υπέστη, ιδιαίτερα μετά την επέλαση του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός». Στο πλαίσιο αυτό, αναδείχθηκαν οι δυσχέρειες και τα προβλήματα που απορρέουν από τη λειτουργία του δικτύου, ενώ αξιολογήθηκαν οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι άρδευσης αφενός η χρήση της μεθόδου της τεχνητής βροχής ως ενεργοβόρα, καθώς απαιτεί την κατανάλωση ενέργειας (χρήση πετρελαίου), αφετέρου η χρήση της μεθόδου της κατάκλυσης ως χαμηλής αποδοτικότητας, καθότι, αν και δεν απαιτεί τη χρήση ενέργειας, εντούτοις οδηγεί σε υπέρμετρη κατανάλωση νερού, απώλεια αυτού λόγω διήθησης και σημαντική διάβρωση των εδαφών. Από τα παραπάνω, διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα κατασκευής ενός σύγχρονου αρδευτικού δικτύου, προσαρμοσμένου στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας για τα ύδατα και το περιβάλλον.

Η συνάντηση εργασίας ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη στην Τεχνητή Λίμνη Ν. Πλαστήρα, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η υδροδότηση του αρδευτικού δικτύου Ταυρωπού, ενώ παρατέθηκε γεύμα εργασίας, κατά τη διάρκεια του οποίου, ο Γ.Γ. Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Παπαγιαννίδης Δημήτριος αναφέρθηκε στις ενέργειες του ΥΠΑΑΤ αναφορικά με την ένταξη του νέου έργου, ενώ η εκπρόσωπος της EBRD κ. Τζανιδάκη Μαρία ανέλυσε το πλαίσιο στήριξης και χρηματοδότησης του ενταγμένου έργου. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του νέου δικτύου από τη μελετήτρια του έργου κ. Αλεξίου Ελένη, ενώ ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί των θεμάτων που αφορούν στο νέο έργο.

Μετά το πέρας της συζήτησης, ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Ταυρωπού κ. Μαρκινός Αθανάσιος ευχαρίστησε, εκ μέρους των μελών του Οργανισμού, τους παρευρισκόμενους για την παρουσία τους, τη συμμετοχή και την άψογη συνεργασία τους, για την ανάδειξη των προβλημάτων του υφιστάμενου δικτύου, αλλά κυρίως για την προώθηση των διαδικασιών δημοπράτησης του νέου κλειστού δικτύου, με στόχο την υλοποίηση ενός έργου πνοής για τον πρωτογενή τομέα, καθώς και για το σύνολο της τοπικής οικονομίας της Καρδίτσας.

Δείτε επίσης