Με επιτυχία η εκδήλωση Διάχυσης Μαθησιακών Αποτελεσμάτων της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών στην Καρδίτσα

Share

Με επιτυχία η εκδήλωση Διάχυσης Μαθησιακών Αποτελεσμάτων της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών στην Καρδίτσα

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε, την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022, η εκδήλωση Διάχυσης των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων από την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κινητικότητας ERASMUS+, της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (Ε.Τ.Ε).

Το πρόγραμμα  με τίτλο: “Νέες προσεγγίσεις μάθησης για την εισαγωγή της καινοτομίας στη διδασκαλία, με την ενσωμάτωση διαδραστικών τεχνολογιών και τεχνικών μοντελοποίησης, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των εκπαιδευτικών παιχνιδιών και πολυτροπικών διεπαφών” περιλάμβανε δυο ροές και υλοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Coventry στο Ηνωμένο Βασίλειο, το χρονικό διάστημα από 02-13 Μαΐου 2022. Η θεματική του προγράμματος αποτέλεσε το έναυσμα για περαιτέρω άνοιγμα του θεσμού της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην τοπική εκπαιδευτική κοινωνία και στην προώθηση της δράσης της Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών.

Με επιτυχία η εκδήλωση Διάχυσης Μαθησιακών Αποτελεσμάτων της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών στην Καρδίτσα

Την εκδήλωση άνοιξε ο υπεύθυνος του παραρτήματος ΕΤΕ Καρδίτσας, Θεόδωρος Μπαλωμένος και στη σύντομη ομιλία του αναφέρθηκε στο έργο που επιτελεί η ΕΤΕ, στα επιτεύγματα της από την ίδρυση της έως σήμερα, καθώς και στα Ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας που έχει υλοποιήσει. Να τονίσουμε ότι η  Ε.Τ.Ε. αντιπροσωπεύει 4.000 περίπου καθηγητές, με μέλη σχεδόν σε κάθε Σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας και με τοπικά Παραρτήματα σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, είναι μέλος της ITEEA (International Technology and Engineering Educators Association) η οποία έχει σκοπό την προώθηση και ανάπτυξη της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης παγκοσμίως. Επίσης, η Ε.Τ.Ε., ως ένωση καθηγητών με υψηλή εκπαιδευτική συνείδηση, αφού τα μέλη της έχουν επιλέξει εξαρχής το διδασκαλικό λειτούργημα, δεν έχει σταματήσει ούτε στιγμή και όσο το επιτρέπουν οι δυνάμεις της, να προσπαθεί για τη βελτίωση και την άνοδο του επιπέδου της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Τέλος, επεσήμανε τη σημασία των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Κινητικότητας και την προσφορά τους στους συμμετέχοντες. Συγκεκριμένα, η δράση των προγράμματος αναδεικνύουν ευκαιρίες και δυνατότητες βελτίωσης των γνώσεων, των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ατόμων που εργάζονται σε φορείς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Τα σχέδια προωθούν δραστηριότητες διακρατικής κινητικότητας με σκοπό την ενίσχυση της σύνδεσης της Επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, την κατάρτιση, τη μαθητεία, την πρακτική άσκηση, σε φορείς υποδοχής που εδρεύουν σε χώρες της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μετέχουν στο πρόγραμμα. Βασικός σκοπός κάθε προγράμματος, που υλοποιεί η Ε.Τ.Ε, είναι να διευρύνει τους επαγγελματικούς ορίζοντες των καταρτιζόμενων και να τους στηρίξει στα ζητήματα της απόκτησης επαγγελματικής, πολιτιστικής και προσωπικής μαθησιακής εμπειρίας σε νέο ευρωπαϊκό εργασιακό περιβάλλον καθώς και της τόνωσης της απασχολησιμότητάς τους στο διηνεκές της καριέρας τους.

Με επιτυχία η εκδήλωση Διάχυσης Μαθησιακών Αποτελεσμάτων της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών στην Καρδίτσα

Ακολούθησαν οι παρουσιάσεις των συμμετεχόντων καταρτιζόμενων στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα κινητικότητας. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί κ. Μαρία Σιμίτα και κ. Αθανάσιος Τσιάτσιος παρουσιάζοντας τις δράσεις τους,  με πλήρη αναφορά στο πανεπιστήμιο του Coventry, ως φορέα υποδοχής, στις προσεγγίσεις μάθησης με τη χρήση της τεχνολογίας των εκπαιδευτικών παιχνιδιών, στα ψηφιακά εργαλεία, στην ανάλυση των ψηφιακών παιχνιδιών και στα επίπεδα δημιουργίας των, στις μεθόδους σχεδιασμού εκπαιδευτικών παιχνιδιών, στη σύγκριση των αποτελεσμάτων μάθησης μεταξύ παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας και εκπαιδευτικών παιχνιδιών, στα στάδια δημιουργίας των εκπαιδευτικών παιχνιδιών και στα διαθέσιμα λογισμικά δημιουργίας των, μετέδωσαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα μαθησιακά τους αποτελέσματα στους συναδέλφους τους. Στη συνέχεια, παρουσίασαν τις εργασίες που συνέθεσαν οι ομάδες των καταρτιζόμενων του προγράμματος και τις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές επισκέψεις τους.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους διευθυντές και εκπαιδευτικοί σχολείων της πόλης, καθώς και μέλη του Παραρτήματος ΕΤΕ Καρδίτσας.

Το ενδιαφέρον των παρευρισκόμενων να μάθουν από τις εμπειρίες των συμμετεχόντων και να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες του προγράμματος, ήταν ιδιαίτερο.

Ευχαριστούμε θερμά, όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης.

Για την ΕΤΕ

Ο Υπεύθυνος του Παραρτήματος

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ

Δείτε επίσης