Καταβάλλεται το ποσό του Προγράμματος Επιχορήγησης για την αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου

Share

Καταβάλλεται από τη Δευτέρα 06/06/2022 το ποσό του Προγράμματος Επιχορήγησης για την αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου στη Θεσσαλία 

Από τη Δευτέρα 06/06/2022 ξεκίνησε η καταβολή της β’ φάσης της επιχορήγησης ύψους  2,5 εκ. € από τη δράση «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου». Το Πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της επιτελικής δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνολικού προϋπολογισμού 6 εκ. €, με φορέα υποδοχής, ελέγχου αιτήσεων, πιστοποίησης και καταβολής της χρηματοδότησης την ΕΔΑ ΘΕΣΣ.

Όπως ενημέρωσαν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνος Αγοραστός και ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ. Λεωνίδας Μπακούρας, η εκταμίευση των σχετικών κονδυλίων ύψους 2,5 εκ. € θα πραγματοποιηθεί έως 15/07/2022.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ. Λεωνίδας Μπακούρας με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κωσταντίνο Αγοραστό 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλία κ. Αγοραστός δήλωσε σχετικά: «Ξεκινά σήμερα η δεύτερη φάση αποπληρωμής των δικαιούχων του πρωτοπόρου προγράμματος αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου ύψους 2,5εκ. € που υλοποιούμε σε συνεργασία με την ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Ένα πρόγραμμα με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα στο οποίο μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί περισσότερα από 1.250 νοικοκυριά στην Θεσσαλία. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να  μειωθεί το αποτύπωμα του διοξειδίου του άνθρακα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η προσπάθεια αυτή ενισχύεται από το συγκεκριμένο πρωτοπόρο πρόγραμμα και έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου 1.000.000 τόνους από το 2017 έως το 2021. Σε συνεργασία με την ΕΔΑ ΘΕΣΣ ενώνουμε δυνάμεις έτσι ώστε πάνω από 2.250 νοικοκυριά, ολοκληρώνοντας τις διαδικασίες αντικατάστασης των συστημάτων πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου, να επωφεληθούν από το πρόγραμμα, το οποίο προσφέρει σημαντική βοήθεια στους καταναλωτές. Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ πέρα από την έμπρακτη περιβαλλοντική συνεισφορά, υλοποιεί ένα σπουδαίο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, μέσω του οποίου υποστηρίζει και αλληλεπιδρά με τις δημοτικές αρχές και τους φορείς προς όφελος των ευπαθών ομάδων και των συνανθρώπων μας με αυξημένες ανάγκες».

Όπως δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής, κ. Μπακούρας, «Χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπουμε σήμερα η άριστη συνεργασία με την Περιφέρεια της Θεσσαλίας να αποδίδει καρπούς. Η Περιφέρεια πρωτοπορεί και υλοποιεί ένα τόσο σημαντικό πρόγραμμα για την χρηματοδότηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου των καταναλωτών, ιδιαίτερα αυτή την κρίσιμη περίοδο. Είναι αξιοσημείωτο να αναφέρω, ότι παρά το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, οι Θεσσαλοί αποδεικνύουν έμπρακτα την εμπιστοσύνη τους στο φυσικό αέριο, αφού περισσότερες από 1.000 οικογένειες μεταβαίνουν μηνιαίως στη χρήση του».

Εξίσου έντονο διατηρείται το ενδιαφέρον των βιομηχανικών / παραγωγικών μονάδων και στους 4 νομούς της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την ένταξή τους στο δίκτυο διανομής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Γεγονός που οδηγεί στην αύξηση της ενεργειακής τους αποδοτικότητας, στον εξορθολογισμό της διαχείρισης των πόρων και στην μείωση του ανθρακικού τους αποτυπώματος, συμβάλλοντας στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.

Η Εταιρεία – από την ίδρυση της έως και σήμεραέχει συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται. Χάρις στην αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου και την αντικατάσταση συμβατικών ρυπογόνων καυσίμων για όλες τις κατηγορίες καταναλωτών, έχει ήδη συντελεστεί η 1η ενεργειακή μετάβαση σε Θεσσαλία και Θεσσαλονίκη.

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ΕΔΑ ΘΕΣΣ στη Θεσσαλία

Χαρακτηριστικά, μόνο κατά το διάστημα 2017-2021, η εξοικονόμηση σε αέριους ρύπους από τη χρήση του φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας άγγιξε τους 1 εκ. τόνους διοξειδίου του άνθρακα (CO2), με σημαντική μείωση στις εκπομπές διοξειδίου του θείου (SO2) και μονοξειδίου του αζώτου(ΝΟ). Αντίστοιχα, για την πενταετία 2021 – 2025, η εξοικονόμηση σε ρύπους διοξειδίου του άνθρακα αναμένεται να υπερβούν τους 1,3 εκ. τόνους. Υπό αυτό το πρίσμα, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την επίτευξη των στόχων έως το 2030 που έχουν τεθεί στον αναλυτικό οδικό χάρτη του στρατηγικού Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). 

Αναφορικά με τις τρέχουσες ενεργειακές εξελίξεις, ο κ. Μπακούρας δήλωσε: «η Εταιρεία υποστηρίζει την ευρωπαϊκή νομοθετική πολιτική για την ενέργεια και το περιβάλλον που συμπληρώνεται από τις επιδιώξεις του νέου σχεδίου δράσης REpowerEU. Οι προκλήσεις που ανακύπτουν από τη μετάβαση στην «πράσινη», κλιματικά ουδέτερη οικονομία, μας βρίσκουν έτοιμους για την πλήρη αξιοποίηση των δικτύων μας με την άμεση ενσωμάτωση των ανανεώσιμων αερίων. Για την Εταιρεία, το βιομεθάνιο αποτελεί «κλειδί» με εγχώρια προστιθέμενη αξία, καθώς η παραγωγή του θα παράσχει μία νέα πηγή εσόδων στον αγροτοδιατροφικό κλάδο. Η έγχυση βιομεθανίου στα δίκτυα διανομής, αφενός υποστηρίζει την επίτευξη του φιλόδοξου στόχου για την παραγωγή 35 bcm βιομεθανίου έως το 2030, αφετέρου συνιστά μία λύση που μπορεί να εφαρμοσθεί άμεσα, συμβάλλοντας τόσο στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας, όσο και στην αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών, με παράλληλη μείωση του ανθρακικού τους αποτυπώματος. Για το σκοπό αυτό κρίνεται επιβεβλημένη η θέσπιση αρχικά του νομοθετικού πλαισίου, ώστε να ευδοκιμήσουν κίνητρα προς τα ενδιαφερόμενα μέρη για την παραγωγή και έγχυση βιομεθανίου στα δίκτυα διανομής».

Στο πλαίσιο αυτό, η  ΕΔΑ ΘΕΣΣ έχει σχεδιάσει και υλοποιεί μελέτη για την αξιολόγηση του δυναμικού παραγωγής βιομεθανίου στις περιοχές της Θεσσαλίας. Τα αποτελέσματα της μελέτης θα παράσχουν στους εμπλεκομένους στην αλυσίδα αξίας βιομεθανίου, τα κατάλληλα σήματα σχετικά με τη σκοπιμότητα της υλοποίησης επενδύσεων στον κλάδο.

Στον άμεσο προγραμματισμό της ΕΔΑ ΘΕΣΣ προστίθεται άλλη μια πρωτοπορία, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή της πρώτης χερσαίας δορυφορικής εγκατάστασης αεριοποίησης LNG στην Ελλάδα για την τροφοδότηση απομακρυσμένου δικτύου. Ο Σταθμός θα εγκατασταθεί στην Ελασσόνα του Ν. Λάρισας και προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του Ιουλίου 2022, με την έκδοση και του σχετικού τεχνικού κανονισμού.

Δείτε επίσης