21 έργα προϋπολογισμού 5.5 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στο δρόμο Μουζάκι – Τύμπανος – Αργιθέα – όρια ν. Καρδίτσας

Share

21 έργα προϋπολογισμού 5.5 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στο δρόμο Μουζάκι – Τύμπανος – Αργιθέα – όρια ν. Καρδίτσας

Έργα συνολικού προϋπολογισμού 5.5 εκατομμυρίων ευρώ έχει πραγματοποιήσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο δρόμο Μουζάκι – Τύμπανος – Αργιθέα – όρια νομού Καρδίτσας.

Ο Περιφερειάρχης  Κώστας Αγοραστός απαντώντας σε επερώτηση στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, ανέφερε ότι η Περιφέρεια έχει υλοποιήσει 21 έργα και μελέτες για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, την συντήρηση σηράγγων και την αντιπλημμυρική προστασία του οδικού άξονα ενώ επιπλέον κάθε χρόνο συντηρεί το οδικό δίκτυο της Αργιθέας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας που παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου:

«Ο δρόμος Μουζάκι – Τύμπανος – Αργιθέα – μέχρι τα όρια με το νομό Άρτας έχει συνολικό μήκος της τάξεως των 55 χιλιομέτρων.

-Μετά τον αυχένα του Τυμπάνου χρησιμοποιείται για τη διέλευση των οχημάτων τμήμα περίπου 4.400 μέτρων που διέρχεται μέσω 5 σηράγγων οι οποίες ανήκουν στη ΔΕΗ και δεν αποτελούν τμήμα του Επαρχιακού δικτύου, αντί της «παράκαμψης Παλαιοδεντρίου» μήκους 3.500 μέτρων, η οποία ανήκει στο επίσημο Επαρχιακό Οδικό δίκτυο – Επαρχιακή Οδός 3.

-Για την κατασκευή των ανωτέρω 3.500 μέτρων αναζητούνται πόροι κατ αρχήν για τη σύνταξη όλων των μελετών (Τοπογραφικές, Συγκοινωνιακές, Υδραυλικές, Γεωτεχνικές, Περιβαλλοντικές κ.ο.κ.) προεκτιμώμενης αμοιβής της τάξεως των 360.000 ευρώ, και στη συνέχεια για τη δημοπράτηση του έργου.

-Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει εκτελέσει τα έργα  συνολικού προϋπολογισμού 5.546.970,96 Ευρώ, όπως φαίνεται στον ακόλουθο Πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΜΟΥΖΑΚΙ – ΤΥΜΠΑΝΟΣ – ΑΡΓΙΘΕΑ – ΟΡΙΑ ΜΕ ΝΟΜΟ ΑΡΤΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΠΡΟΥΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ

(Ευρω)

2013ΕΠ01700006ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Π.Ε ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΥΠΟΕΡΓΟ 1ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Π.Ε ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ266.740,00
ΥΠΟΕΡΓΟ 2ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Π.Ε ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Β ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)31.929,60
2014ΕΠ51700018Συντήρηση,αποκατάσταση,βελτίωση,ηλεκτροφωτισμός και προμήθεια για σήμανση,στηθαία ασφαλείας του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου και αποπληρωμή -ολοκλήρωση έργων ΠΕ Καρδίτσας(πκ 2013ΕΠ01700013). 
ΥΠΟΕΡΓΟ 10ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΑΡΓΙΘΕΑΣ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ339.958,65
ΥΠΟΕΡΓΟ 11ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΡΕΜΑ ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ250.805,35
ΥΠΟΕΡΓΟ 18ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΚΑΛΑ ΑΝΘΗΡΟΥ100.011,30
ΥΠΟΕΡΓΟ 50ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ11.822,16
ΥΠΟΕΡΓΟ 69ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2017-2018400.000,00
ΥΠΟΕΡΓΟ 72ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ600.000,00
ΥΠΟΕΡΓΟ 83ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2018-2019500.000,00
ΥΠΟΕΡΓΟ 87ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2018-2019500.000,00
2014ΕΠ51700022ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΥΠΟΕΡΓΟ 1ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ278.243,90
ΥΠΟΕΡΓΟ 2ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΌ ΓΕΦΥΡΑ ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΩΣ ΓΕΦΥΡΑ ΚΟΡΑΚΟΥ124.000,00
2018ΕΠ51700003ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π. Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΥΠΟΕΡΓΟ 9ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Π.Ε ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2019-2020500.000,00
ΥΠΟΕΡΓΟ 37ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟ 3 (ΓΕΦΥΡΕΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ)14.700,00
ΥΠΟΕΡΓΟ 40.1 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΠΑΛΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ122.760,00
2018ΕΠ51700001ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΥΠΟΕΡΓΟ 48ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΠΑΛΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ496.000,00
2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας» 
ΥΠΟΕΡΓΟ 1.1Διευθέτηση κοίτης ποταμού στη θέση Γέφυρα Μπαλάνου στην Επ. Ο. 3  Μουζάκι – Αν. Αργιθέα λόγω καταστροφών από το καιρικό φαινόμενο “ΙΑΝΟΣ”250.000,00
ΥΠΟΕΡΓΟ 1.3Αποκατάσταση βατότητας στο οδικό δίκτυο Δυτικής Αργιθέας (τμήμα Τύμπανος – Άγιος Νικόλαος) λόγω καταστροφών από το καιρικό φαινόμενο “ΙΑΝΟΣ”70.000,00
ΥΠΟΕΡΓΟ 2.10Αποκατάσταση βατότητας στην Επ. Ο. 3 τμήμα Αργιθέα-Πετρωτό λόγω καταστροφών από το καιρικό φαινόμενο “ΙΑΝΟΣ”300.000,00
ΥΠΟΕΡΓΟ 4.11Κατεπείγουσα αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο της δυτικής Αργιθέας  λόγω καταστροφών από το καιρικό φαινόμενο “ΙΑΝΟΣ”140.000,00
ΥΠΟΕΡΓΟ 4.16Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης προσβασιμότητας στην ΤΚ Πευκοφύτου250.000,00

Επιπλέον, κάθε χρόνο: 

-Η Περιφέρεια Θεσσαλίας εκτελεί εργασίες συντήρησης της τάξεως των 300.000 ευρώ.

-Τα συνεργεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας με οχήματα και μηχανήματα έργου συντηρούν το οδικό δίκτυο της Αργιθέας (κλείσιμο λακκουβών με ψυχρή άσφαλτο, συντήρηση οδοστρώματος με ασφαλτικό, συντήρηση γέφυρας μπέλευ στο Πετρωτό, άρση καταπτώσεων και καθαρισμός τεχνικών).

Τέλος σημειώνουμε ότι η υποχρέωση για την αποκατάσταση των ζημιών από τον «ΙΑΝΟ» στον ανωτέρω οδικό άξονα έχει αναληφθεί από το Υπουργείο Υποδομών».

Δείτε επίσης