Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την εισαγωγή μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας για το σχολικό έτος 2022-2023

Share

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την εισαγωγή μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας για το σχολικό έτος 2022-2023

Οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις από τις 3 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2022 και ώρα 14:00.

Η αίτηση υποβάλλεται με συναίνεση και υπογραφή και των δυο γονέων.

Αν δεν συντρέχει η απαιτούμενη συναίνεση και των δυο γονέων/κηδεμόνων ή για κάθε σχετική με τις εισαγωγικές εξετάσεις πληροφορία ο γονέας/κηδεμόνας πρέπει να επικοινωνήσει με το σχολείο στο τηλέφωνο 2441073970.

Στην ιστοσελίδα του σχολείου υπάρχει σύνδεσμος για την ηλεκτρονική αίτηση, υπόδειγμα έντυπης αίτησης και επιπλέον πληροφορίες.

Η έντυπη αίτηση με φυσική παρουσία και των δυο γονέων γίνεται και υπογράφεται στο σχολείο.

Όσοι γονείς υποβάλλουν αρχικά την αίτηση ηλεκτρονικά πρέπει να προσέλθουν μέχρι 31/05/2022 στο σχολείο για να υπογράψουν την έντυπη αίτηση.

Το σχολείο θα παράσχει στους υποψήφιους υποστήριξη για την προετοιμασία και συμμετοχή τους στις εισαγωγικές εξετάσεις, η ημερομηνία των οποίων θα οριστεί αργότερα και προσδιορίζεται το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου.

Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας

Δείτε επίσης