Το δρόμο από Mαραθέα έως Ψαθοχώρι και Παλαμά βελτιώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Share

Το δρόμο από Mαραθέα έως Ψαθοχώρι και Παλαμά βελτιώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Νέο έργο για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στο τμήμα από Mαραθέα εως Ψαθοχώρι και Παλαμά δρομολογεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας στην Π.Ε. Καρδίτσας. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 300.000 ευρώ   χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας και περιλαμβάνει εργασίες χωματουργικών, τεχνικών έργων, οδοστρωσίας και σήμανσης-ασφάλειας.

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό χρηματοδοτεί και κατασκευάζει έργα ουσίας που βελτιώνουν τις υποδομές και την καθημερινότητα των πολιτών» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Ενισχύουμε την οδική ασφάλεια παντού όπου υπάρχει ανάγκη στην Π.Ε. Καρδίτσας. Κάθε μας έργο δημιουργεί θέσεις εργασίας και δίνει προστιθέμενη αξία στην τοπική κοινωνία και στην οικονομία» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Στο οδικό τμήμα από Mαραθέα έως Ψαθοχώρι και Παλαμά προγραμματίζονται οι παρακάτω εργασίες:

-Διάνοιξη  τάφρου αποχέτευσης ομβρίων.

-Καθαρισμός οχετών αποχέτευσης ομβρίων.

-Κατασκευή επιχωμάτων με θραυστά επίλεκτα υλικά κατηγορίας Ε4.

-Αποκατάσταση της υπόβασης και βάσης του οδοστρώματος όπου απαιτείται.

-Ασφαλτικές εργασίες.

-Εργασίες σήμανσης και ασφάλειας.

Δείτε επίσης