Ολοκλήρωση σεμιναρίων σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «Ψυχική Ανθεκτικότητα Εκπαιδευτικού»

Share

Ολοκλήρωση σεμιναρίων σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «Ψυχική Ανθεκτικότητα Εκπαιδευτικού»

Ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 20-5-2022 τα σεμινάρια του Κέντρου Πρόληψης Καρδίτσας στο Γυμνάσιο Προαστίου και στο ΓΕΛ Προαστίου, με θέμα «Ψυχική Ανθεκτικότητα Εκπαιδευτικού». Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν εντός του σχολικού πλαισίου του Γυμνασίου και του Λυκείου Προαστίου και τα παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί των δύο σχολείων. Και τα δύο σεμινάρια  ήταν ενταγμένα στο πλαίσιο της ενδοσχολικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών.

Ολοκλήρωση σεμιναρίων σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «Ψυχική Ανθεκτικότητα Εκπαιδευτικού»

Ο σκοπός της παρέμβασης είναι η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών. Ο γενικός στόχος της παρέμβασης είναι  η ενίσχυση του παιδαγωγικού ρόλου του εκπαιδευτικού. Η παρέμβαση στοχεύει να προσφέρει στον εκπαιδευτικό χρήσιμα εφόδια ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστεί αποδοτικότερα ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία και την εμβάθυνση θεμάτων  επικοινωνίας, σχέσεων, συναισθημάτων, επιθετικότητας, ταυτότητας, αυτοεκτίμησης. Τα σεμινάρια συντόνισε το στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης Καρδίτσας, Κλινικός και Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος κ. Δημήτρης Παρλαβάντζας.

Ολοκλήρωση σεμιναρίων σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «Ψυχική Ανθεκτικότητα Εκπαιδευτικού»

Με το πέρας της εκπαίδευσης απονεμήθηκαν βεβαιώσεις από τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας κ. Παππά Σωκράτη και την πρόεδρο του Κέντρου Πρόληψης Καρδίτσας κ. Ρογγανάκη Αγλαιά. Ακολούθησε εκδήλωση που οργάνωσε το ΓΕΛ Προαστίου με πρωτοβουλία του διευθυντή του κ. Βλάστου Αιμίλιου και του Γυμνασίου Προαστίου και του διευθυντή του κ. Μαρκούτη Χρήστου. Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί των δύο σχολείων, όπου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις.

Ολοκλήρωση σεμιναρίων σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «Ψυχική Ανθεκτικότητα Εκπαιδευτικού»

Το Κέντρο Πρόληψης ν. Καρδίτσας διατηρεί πολυετή συνεργασία και με τα δύο σχολεία. Με την πάροδο των ετών έχει αναπτυχθεί  ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Την  τελευταία 10ετία το κέντρο πρόληψης έχει πραγματοποιήσει πλήθος δράσεων και στα δύο σχολεία.

Ενδεικτικά οι δράσεις περιελάμβαναν ομάδες εφήβων για: την ενδοσχολική βία, τη ασφαλή χρήση του διαδικτύου,  τη ταυτότητα και αυτοεκτίμηση, την ψυχική ανθεκτικότητα, το άγχος των πανελληνίων εξετάσεων. Επίσης ομάδες εκπαιδευτικών για: το ρόλο του εκπαιδευτικού στην πρόληψη, την ενδυνάμωση του ρόλου του εκπαιδευτικού, την ψυχική ανθεκτικότητα του εκπαιδευτικού. Τέλος πραγματοποιήθηκαν σχολές γονέων και των δύο σχολείων.

Δείτε επίσης