Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού τσιγγάνων-Ρομά στο Δήμο Σοφάδων

Share

Δήμος Σοφάδων: Έργο πολλαπλής σημασίας στον οικισμό των τσιγγάνων

Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού τσιγγάνων-Ρομά στο Δήμο Σοφάδων

Το «πράσινο» φως για την έναρξη κρίσιμων αποχετευτικών έργων στον οικισμό των τσιγγάνων – ρομά στους Σοφάδες που θα συμβάλλουν τόσο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής όσο και στην αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής, δόθηκε μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από το Δήμαρχο Σοφάδων κ. Θάνο Σκάρλο με την ανάδοχο εταιρεία.

Η σύμβαση του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ-ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΦΑΔΩΝ» υπογράφτηκε παρουσία του προέδρου της ΔΕΥΑ Σοφάδων (κύριος του έργου) κ. Ιωάννη Κουτσομηλιά, του Αντιδημάρχου κ. Γιώργου Τσινόπουλου, του προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Ευάγγελου Αραμπατζή και της Διευθύντριας της ΔΕΥΑΣ κ. Μαρίας Καραγεώργου.

Το έργο αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στον οικισμό, στοχεύει μεταξύ άλλων στην προστασία της δημόσιας υγείας και αφορά εργασίες κατασκευής αντιπλημμυρικής προστασίας μέσα στον οριοθετημένο οικισμό των τσιγγάνων – ρομά στην πόλη των Σοφάδων.

Συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνουν οι εξής εργασίες:

Τομή του οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 μ

Προμήθεια και τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ 1916 ονομαστικής διαμέτρου Φ 800 mm, Φ 500 mm και Φ 400 mm πλήρως εγκυβωτισμένες σε σκυρόδεμα

Επιχώματα από κοκκώδη υλικά

Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα όπου απαιτείται

Κατασκευή τυποποιημένων φρεατίων αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων

Αποκατάσταση των τμημάτων που θα κατασκευαστεί η αποχέτευση με ασφαλτοτάπητα

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται (προ έκπτωσης) στα 550.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Όπως σημείωσε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Ιωάννης Κουτσομηλιάς, στο πλαίσιο του έργου θα κατασκευαστούν σύγχρονες υποδομές αποχέτευσης. Η υλοποίησή του είναι ζωτικής σημασίας, όχι μόνο για την αντιπλημμυρική θωράκιση αλλά και την προστασία της δημόσιας υγείας όλης της περιοχής.

Δείτε επίσης