Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στην ΤΚ Πευκοφύτου Δήμου Μουζακίου από 04.04 έως 12.04.2022

Share

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στην ΤΚ Πευκοφύτου Δήμου Μουζακίου από 04.04 έως 12.04.2022

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στην Τ.Κ. Πευκόφυτου του Δήμου Μουζακίου και συγκεκριμένα στη συμβατική θέση 87 του οδικού τμήματος 3.6 από την διασταύρωση Πευκόφυτου – Δρακότρυπας έως τον Άγιο Νικόλαο (χ.θ. 07+525)

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, κάθε είδους οχήματος, για το χρονικό διάστημα από 04.04 έως 12.04.2022, στη συμβατική θέση 87 του οδικού τμήματος 3.6 από την διασταύρωση Πευκόφυτου – Δρακότρυπας έως τον Άγιο Νικόλαο (χ.θ. 07+525), για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης ζημιών, που προκλήθηκαν από τον «ΙΑΝΟ».

Η κυκλοφορία των οχημάτων για το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα διεξάγεται από παρακαμπτηρίους οδούς (οικισμός Νησιά – οικισμός Δάφνη – οικισμός Σούλα, έναντι ξενοδοχείου
Κουτσικουρή) σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία, από παρακαμπτήριες οδούς, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις
του Α.Τ. Μουζακίου.

Δείτε επίσης