Πρόγραμμα πειραματικής αλιείας στον Παγασητικό κόλπο από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Share

Πρόγραμμα πειραματικής αλιείας στον Παγασητικό κόλπο από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Συνεχίζεται και φέτος το ερευνητικό πρόγραμμα Πειραματικής Αλιείας στον Παγασητικό κόλπο, που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας και υλοποιεί το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος.

Σκοπός του  προγράμματος είναι η διοργάνωση πειραματικής αλιείας με  μηχανότρατα στη θαλάσσια περιοχή του Παγασητικού κόλπου, εντός του 2022.

Η πειραματική αλιεία είναι σημαντικό και αναπόσπαστο εργαλείο της αλιευτικής έρευνας καθώς παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας αξιόπιστων χρονοσειρών αλιευτικών δεδομένων, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζει ποιά είδη ιχθύων υπάρχουν σε μια περιοχή και σε ποιές ποσότητες, ώστε να γνωστοποιηθεί ως ένα βαθμό το μέγεθος των αποθεμάτων στην περιοχή και η οικονομική βιωσιμότητα της εμπορικής τους εκμετάλλευσης.

Περιφέρεια Θεσσαλίας - ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΙΝΗ«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην πράξη και επενδύει  στην ανάπτυξή του,  χρηματοδοτώντας κτιριακές υποδομές, εξοπλισμό, ερευνητικά προγράμματα και προσλήψεις»  δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. « Σε συνεργασία με την Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας και Σποράδων Δωροθέα Κολυνδρίνη και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ζήση Μαμούρη, με Προγραμματική Σύμβαση που έχουμε υπογράψει με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου, χρηματοδοτούμε και φέτος την υλοποίηση ερευνητικού προγράμματος πειραματικής αλιείας στον Παγασητικό. Το πρόγραμμα οδηγεί στη συλλογή  πολύτιμων δεδομένων  του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των αλιευτικών πεδίων, με στόχο τη διατήρηση του θαλάσσιου πλούτου και την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος της Θεσσαλίας. Η  Περιφέρεια χρηματοδοτεί  μέσω του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 το Πανεπιστήμιο με πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού ένταξης 7 εκατομμυρίων  ευρώ, για την αναβάθμιση, συμπλήρωση και επέκταση δημόσιων υποδομών έρευνας και καινοτομίας σε τομείς στρατηγικού ενδιαφέροντος για τη Θεσσαλία» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Δείτε επίσης