Το 1ο ΕΠΑΛ Μουζακίου στη 2η Συνάντηση Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ στην ΙΣΠΑΝΙΑ

Share

Το 1ο ΕΠΑΛ Μουζακίου στη 2η Συνάντηση Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ στην ΙΣΠΑΝΙΑ

Στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+, με την επωνυμία «AGRICULTURE and GLOBAL CHALLENGES – “ARCH”», ή «Γεωργία και Παγκόσμιες Προκλήσεις», το 1ο ΕΠΑΛ Μουζακίου ως εταίρος του προγράμματος αυτού στις 05.03.2022 έως και 12.03.2022 ταξίδεψε στο Marmolejo της Ισπανίας. Στόχοι του προγράμματος ήταν η μελέτη των προκλήσεων της Παγκόσμιας Γεωργίας, η ανάδειξη της σημασίας του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και η ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Σε αυτή τη δεύτερη συνάντηση των εταίρων του το σχολείο μας εκπροσώπησαν ο Διευθυντής του κ. Βασίλης Αργύρης, η διδάσκουσα εκπαιδευτικός  κ. Κολοβού Ελένη, καθώς και 4 μαθητές, οι οποίοι όλοι συναντήθηκαν με μαθητές και εκπαιδευτικούς από τις λοιπές συμμετέχουσες χώρες της Τσεχίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας αντίστοιχα, αποτελώντας όλοι μαζί μια ομάδα, η οποία πραγματοποίησε επισκέψεις σε χώρους παραγωγής και συναφείς δραστηριότητες και δράσεις. Όλοι οι συμμετέχοντες αποκόμισαν γνώσεις και εμπειρίες χρήσιμες για την εξέλιξη του προγράμματος και την πιο ποιοτική εκπαίδευση των μαθητών.

Σημειώνεται ότι καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος λαμβανόταν όλα τα μέτρα προστασίας κατά του covid-19, τα οποία τα πρωτοκόλλα υγιεινής επιβάλλουν.

Η επόμενη συνάντηση, θα λάβει χώρα τον Μάιο του 2022, και στην οποία η Ελλάδα θα είναι η χώρα υποδοχής.

Το 1ο ΕΠΑΛ Μουζακίου στη 2η Συνάντηση Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ στην ΙΣΠΑΝΙΑ

Το 1ο ΕΠΑΛ Μουζακίου στη 2η Συνάντηση Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ στην ΙΣΠΑΝΙΑ

Το 1ο ΕΠΑΛ Μουζακίου στη 2η Συνάντηση Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ στην ΙΣΠΑΝΙΑ

Το 1ο ΕΠΑΛ Μουζακίου στη 2η Συνάντηση Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ στην ΙΣΠΑΝΙΑ

Το 1ο ΕΠΑΛ Μουζακίου στη 2η Συνάντηση Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ στην ΙΣΠΑΝΙΑ

Δείτε επίσης