Καταργούνται από τα συστήματα των ΚΕΠ 71 διαδικασίες του e-ΕΦΚΑ και του ΟΠΕΚΑ

Share

Καταργούνται από τα συστήματα των ΚΕΠ 71 διαδικασίες του e-ΕΦΚΑ και του ΟΠΕΚΑ που κρίθηκαν παρωχημένες ή παρέχονται μόνο ηλεκτρονικά

Προς την κατεύθυνση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θοδωρή Λιβάνιου, καταργείται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) η διεκπεραίωση 63 διαδικασιών του e-ΕΦΚΑ, οι οποίες είναι πλέον παρωχημένες ή παρέχονται μόνο ηλεκτρονικά.

Παράλληλα, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνας Μιχαηλίδου, του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνου Τσακλόγλου και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θοδωρή Λιβάνιου καταργείται από τα ΚΕΠ η διεκπεραίωση 5 διαδικασιών του ΟΠΕΚΑ, που είναι πλέον παρωχημένες ή έχουν καταργηθεί και 3 διαδικασιών του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), οι οποίες είναι πλέον παρωχημένες ή παρέχονται μόνο ηλεκτρονικά.

Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ) από την κοινή ομάδα εργασίας που έχουν συγκροτήσει τα δύο συναρμόδια Υπουργεία υπό το συντονισμό του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης των Διαδικασιών, Λεωνίδα Χριστόπουλου, για την αξιολόγηση και τον εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών των φορέων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Στόχος είναι τόσο η διευκόλυνση των πολιτών, όσο και η αποσυμφόρηση των υπηρεσιών από περιττό γραφειοκρατικό φόρτο.

Υπενθυμίζεται πως συνολικά επαναξιολογήθηκαν 272 διαδικασίες του e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να προωθηθεί η ουσιαστική διοικητική ενοποίηση του Φορέα και να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Ήδη, με Εγκύκλιο που έχει εκδώσει ο Γενικός Γραμματέας κ. Χριστόπουλος προς όλα τα ΚΕΠ της χώρας, 68 διαδικασίες του e-ΕΦΚΑ, καταργήθηκαν από τα συστήματα των ΚΕΠ. Με την κατάργηση των επιπλέον 71 διαδικασιών ολοκληρώνεται το έργο της επαναξιολόγησης.

Οι 71 διοικητικές διαδικασίες που καταργούνται, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες ΚΥΑ, από τα συστήματα των ΚΕΠ περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:

ΦορέαςΠεριγραφή διαδικασίας
Τ.Ε.Β.Ε.Παράταση Σύνταξης Αναπηρίας
Τ.Ε.Β.Ε.Παραπομπή στην Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή ΤΕΒΕ
Ι.K.A.Χορήγηση Βοηθήματος Τοκετού ΙΚΑ
Ι.K.A.Ασφάλιση σε ανέργους έως 29 ετών
Ι.K.A.Ασφάλιση σε ανέργους από 30 έως 55 ετών
Ι.K.A.Ασφάλιση σε ανέργους άνω των 55 ετών
Ι.K.A.Χορήγηση επιδόματος ασθενείας
Ι.K.A.Χορήγηση επιδόματος Κυοφορίας – Λοχείας.
Ο.Γ.Α.Χορήγηση εξωιδρυματικού επιδόματος παραπληγίας – τετραπληγίας Ο.Γ.Α.
ΤΣΜΕΔΕΑνανέωση βιβλιαρίου Υγείας ΤΣΜΕΔΕ
Τ.Σ.Α.Υ.Συνέχιση Σύνταξης Ανικανότητας
Τ.Σ.Α.Υ.Χορήγηση Επιδόματος παραπληγίας ή τυφλότητας σε Συνταξιούχους ΤΣΑΥ λόγω γήρατος, θανάτου ή αναπηρίας
Τ.Σ.Α.Υ.Χορήγηση Επιδόματος απολύτου Αναπηρίας σε Συνταξιούχους ΤΣΑΥ έμμεσα ασφαλισμένους.
ΟΠΑΔΈγκριση εξόδων μετακίνησης ασφαλισμένων δημόσιου (για νοσηλεία) από πόλη σε πόλη.
ΟΠΑΔΈγκριση εξόδων οδοντοθεραπείας ασφαλισμένων δημοσίου.
ΟΠΑΔ Έγκριση εξόδων αποκλειστικής νοσοκόμας (μόνο νυκτός)- για ασφαλισμένους δημοσίου.
Γενικό ΛογιστήριοΔιεκπεραίωση αίτησης και δικαιολογητικών για αναγνώριση ως συντάξιμου χρόνου απασχόλησης στον Ιδιωτικό τομέα.
Γενικό ΛογιστήριοΔιεκπεραίωση αίτησης και δικαιολογητικών για καταβολή ΕΚΑΣ.
Γενικό ΛογιστήριοΔιεκπεραίωση αίτησης και δικαιολογητικών για μεταβίβαση σύνταξης σε διαζευγμένη θυγατέρα.
Γενικό ΛογιστήριοΔιεκπεραίωση αίτησης και δικαιολογητικών για μεταβίβαση σύνταξης σε οικογένεια αποβιώσαντος συνταξιούχου εφημερίου.
Γενικό ΛογιστήριοΔιεκπεραίωση αίτησης και δικαιολογητικών για μεταβίβαση σύνταξης θανόντος συνταξιούχου – πολιτικού ή στρατιωτικού – στην οικογένεια (χήρα σύζυγο και ορφανά τέκνα).
Γενικό ΛογιστήριοΔιεκπεραίωση αίτησης και δικαιολογητικών για μεταβίβαση σύνταξης στην Πατρική οικογένεια (πολιτικών -στρατιωτικών συνταξιούχων).
ΙΚΑΕπικουρικής Σύνταξη Γήρατος ΤΕΑΜ
ΙΚΑΕπικουρική Σύνταξη Θανάτου ΤΕΑΜ
ΙΚΑΕπικουρική Σύνταξη Αναπηρίας ΤΕΑΜ
ΙΚΑΕπικουρική σύνταξη Γήρατος ΕΤΕΑΜ
ΙΚΑΕπικουρική σύνταξη Θανάτου ΕΤΕΑΜ
ΙΚΑΕπικουρική σύνταξη Αναπηρίας ΕΤΕΑΜ
ΙΚΑΧορήγηση Επιδόματος παραπληγίας – τετραπληγίας.
Ο.Γ.Α.Χορήγηση προσαύξησης του ποσού της σύνταξης λόγω απόλυτης αναπηρίας, τυφλότητας
Ο.Γ.Α.Έκδοση και αποστολή του Κοινοτικού Έντυπου Ε 121 (για μόνιμη εγκατάσταση) συνταξιούχου πλην ανασφάλιστου υπερήλικα.
Ο.Γ.Α.Απονομή σύνταξης χηρείας ή ορφανών σε επιζώντες αν ο θανών – η θανούσα είχε χρόνο ασφάλισης σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει διμερή σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας (Καναδάς, Κεμπέκ, Η.Π.Α., Ν. Ζηλανδία, Αργεντινή, Κύπρος, Βραζιλία, Αίγυπτος, Βενεζουέλα, Ουρουγουάη).
Ο.Γ.Α.Απονομή σύνταξης γήρατος σε όσους έχουν χρόνο ασφάλισης σε χώρες της Ε.Ε.
Ο.Γ.Α.Απονομή σύνταξης αναπηρίας για όσους έχουν χρόνο ασφάλισης σε χώρες της Ε.Ε.
Ο.Γ.Α.Απονομή σύνταξης αναπηρίας σε όσους έχουν χρόνο ασφάλισης σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει διμερή σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας (Καναδάς, Κεμπέκ, Η.Π.Α., Ν. Ζηλανδία, Αργεντινή, Κύπρος, Βραζιλία, Αίγυπτος, Βενεζουέλα, Ουρουγουάη).
Ο.Γ.Α.Απονομή σύνταξης γήρατος σε όσους έχουν χρόνο ασφάλισης σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει διμερή σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας (Καναδάς, Κεμπέκ, Η.Π.Α., Ν. Ζηλανδία, Αργεντινή, Κύπρος, Βραζιλία, Αίγυπτος, Βενεζουέλα, Ουρουγουάη).
Ο.Γ.Α.Απονομή σύνταξης χηρείας ή ορφανών σε επιζώντες, αν ο θανών – η θανούσα είχε χρόνο ασφάλισης σε χώρες της Ε.Ε.
Ο.Γ.Α.Κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης Εργοδότη ετών ……… (για αγρεργάτη).
Ο.Γ.Α.Χορήγηση βεβαίωσης για έκδοση άδειας εργασίας σε αλλοδαπό.
Ο.Γ.Α.Χορήγηση βεβαίωσης καταβληθεισών συντάξεων έτους ……….. για φορολογική χρήση.
Ο.Γ.Α.Διαβίβαση παραστατικών για εξόφληση καταλογισθέντος ποσού.
Ταμείο Νομικών – ΚΕΑΔΑνανέωση μεταβίβασης σύνταξης σε φοιτητές/τριες.
Ταμείο Νομικών – ΚΕΑΔΑπονομή σύνταξης (για ανάπηρους ειρηνικής περιόδου (αρ. 31 Ν. 730/77) δικολάβους).
Ταμείο Νομικών – ΚΕΑΔΑπονομή σύνταξης (για ανάπηρους ή ανίκανους λόγω τραυμάτων ή κακουχιών πολέμου (αρ. 17 παρ. 2 Ν.Δ. 4114/60) δικολάβους).
Ταμείο Νομικών – ΚΕΑΔΑπονομή σύνταξης (για δικολάβους).
Ταμείο Νομικών – ΚΕΑΔΒεβαίωση χρόνου ασφάλισης (για ασφαλισμένους του ΚΕΑΔ).
Ταμείο Νομικών – ΚΕΑΔΧορήγηση εξωϊδρυματικού επιδόματος (για δικηγόρους).
Ταμείο Νομικών – ΚΕΑΔΧορήγηση εξωϊδρυματικού επιδόματος (για δικολάβους).
Ταμείο Νομικών – ΚΕΑΔΧορήγηση εξωϊδρυματικού επιδόματος (για έμμισθους).
ΟΑΠ- ΔΕΗΕτήσια θεώρηση βιβλιαρίου ασθενείας προσωρινού (φοιτητικού) για τέκνα 18 έως 26 ετών
ΟΑΠ- ΔΕΗΠαράταση ισχύος βιβλιαρίου ασθενείας για τέκνα άνω των 24 ετών ως και το 26ο έτος.
ΟΑΠ- ΔΕΗΧορήγηση βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης πρώην ασφαλισμένων μισθωτών ΔΕΗ και τ. ΗΕΑΠ, προκειμένου να κατατεθεί σε άλλον ασφαλιστικό φορέα.
ΟΑΠ- ΔΕΗΧορήγηση, επαναχορήγηση, διακοπή, συνέχιση οικογενειακού επιδόματος τέκνων (για συνταξιούχους).
ΟΑΠ- ΔΕΗΑναθεώρηση σύνταξης λόγω τμηματικού υπολογισμού αυτής (για συνταξιούχους).
ΟΑΠ- ΔΕΗΕπιστροφή εισφορών υπέρ ΛΑΦΚΑ (για συνταξιούχους).
Τ.Σ.Α.Υ.Υποβολή δικαιολογητικών για χορήγηση σύνταξης ανικανότητας και επιδομάτων συνοδού και τυφλότητας
Τ.Σ.Α.Υ.Υποβολή δικαιολογητικών για χορήγηση επιδόματος παραπληγίας
Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ)Εγγραφή στα μητρώα ασφαλισμένων
Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ)Χορήγηση επιδόματος συζύγου
Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ)Χορήγηση επιδόματος ανήλικου τέκνου
Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ)Χορήγηση επιδόματος τέκνου που σπουδάζει
Ι.Κ.Α. & Ο.Α.Ε.Ε.Διακοπή χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου Ο.Α.Ε.Ε.
Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)Διεκπεραίωση αίτησης – δήλωσης για αλλαγή λογαριασμού Τραπέζης (όπου πιστώνεται το μέρισμα).
Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)Διεκπεραίωση αίτησης – δήλωσης μερισματούχου για προεξόφληση μερισμάτων.
Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)Διεκπεραίωση αίτησης – δήλωσης μερισματούχου για προεξόφληση σύνταξης.
ΟΠΕΚΑΧορήγηση σύνταξης ανασφάλιστων υπερήλικων.
ΟΠΕΚΑΧορήγηση βεβαίωσης διακοπής ισόβιας σύνταξης, πολυτεκνικού επιδόματος, επιδόματος γ΄ παιδιού.
ΟΠΕΚΑΧορήγηση βεβαίωσης λήψεως – μη λήψεως ισόβιας σύνταξης – πολυτεκνικού επιδόματος – επιδόματος τρίτου παιδιού».
ΟΠΕΚΑΧορήγηση ισόβιας σύνταξης α) στην πολύτεκνη μητέρα που έχει τέσσερα τουλάχιστον παιδιά έγγαμα ή άγαμα άνω των 23 ετών και β) στη μητέρα που δεν χαρακτηρίζεται πολύτεκνη αλλά έχει ή είχε κάποια στιγμή τέσσερα τουλάχιστον παιδιά στη ζωή.
ΟΠΕΚΑΑλλαγή τόπου πληρωμής ισόβιας σύνταξης, πολυτεκνικού επιδόματος, επιδόματος τρίτου παιδιού

 

Δείτε επίσης