Επικίνδυνη τριτοκοσμική η βατότητα σε 5 σήραγγες Συκιάς

Ουδείς συγκινείται … ουδείς ευαισθητοποιείται στα διαβήματα για απαράδεκτη εικόνα , τριτοκοσμική επικίνδυνη βατότητα στις 5 οδικές σήραγγες Συκιάς Αργιθέας στα όρια νομών Καρδίτσας – Άρτας (80 χλμ από πόλεις : Καρδίτσα -Αρτα ).

• Από κατασκευής τους 1989-90 με φορέα έργου την ΔΕΗ λόγω έναρξης εργασιών Φράγματος Συκιάς Αχελωου ,είναι  χωρίς φωτισμό , διχως σήμανση , χωρίς επενδύσεις εσωτερικά – οι βράχοι επικρέμονται πάνω από κεφάλια διερχόμενων οδηγών …χωρίς πλέγματα εξωτερικά.

•• Με ελάχιστες ανεπιτυχείς παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια από περιφέρεια Θεσσαλίας .

Κεντρική Διαπεριφερειακή εθνική οδός αλλά και ενδοδημοτικής συγκοινωνίας μεταξύ Δυτικής – χωριών Αχελωου .

@ Η ΔΕΗ έχει εγκαταλείψει πλήρως τις υποδομές της , το δίκτυο έχει επιβαρυνθεί επι 30+ έτη .

Παρότι είναι κερδοφόρος όμιλος ουδείς αρμόδιος / Περιφέρεια – Δήμος / έχει υποβάλλει σχετικό αίτημα στην ΔΕΗ για εκσυγχρονισμό των σηράγγων και ασφαλτόστρωση εναλλακτικής διαδρομής λόγου 5 Αδελφια(4 χλμ) .

@ Ουδέποτε έγινε πρόσκληση για επιτόπια επίσκεψη του Διοικητή – Στελεχών της ΔΕΗ .

@ Παραλείψεις παρατηρούνται και από τα εποπτεύοντα Υπουργεία – Υποδομών και Ενέργειας .

• Πρόσφατα η Περιφέρεια ενέκρινε πίστωση για βελτίωση σήραγγας Αγίας Κυριακής Τρικάλων ( δρόμο Τρίκαλα – Αρτα) , όπου υπάρχει φωτισμός , στηθαία , πλέγματα .

* Ήτοι: Νομός Τρικάλων : οδικό δίκτυο 21ου αιώνα – σύγχρονο ασφαλές .

* Νομός Καρδίτσας : δίκτυο …19ου αιώνα , επικίνδυνο , τριτοκοσμικό .

Δυο μέτρα & δυο σταθμά ! Με αδικημένο πάντα τον ορεινό χώρο Δυτικής Καρδίτσας – Αργιθέας .

Αυτή είναι η πάσα αλήθεια και οι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των δικτύων ας αναλάβουν ευθύνες τους .

Η εγκατάλειψη , η άδικη μεταχείριση δεν συνάδουν στην εποχή μας , σε μια ευνομούμενη ευρωπαϊκή χώρα !

Η κοινωνική εδαφική συνοχή παντού στην Ελλάδα κ Ευρωζώνη βασική Αποστολή της ΕΕ .

Δημήτρης Παπακωστας