230.000 ευρώ καλείται να πληρώσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας από μη σύννομες αποφάσεις του πρ. νομάρχη Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου!

Share

230.000 ευρώ καλείται να πληρώσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας από μη σύννομες αποφάσεις του πρ. νομάρχη Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου!

Με υψηλούς τόνους και πομπώδεις εκφράσεις, για τη δημιουργία εντυπώσεων και μόνο, ο πρ. νομάρχης της πρώην  Ν.Α Καρδίτσας κ. Φώτης Αλεξάκος κατηγορεί την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τις διαδικασίες εκτέλεσης των έργων μετά τον Ιανό.

Με επιλεκτική μνήμη βέβαια ξεχνά τα δικά του ‘’έργα και ημέρες’’ που επιβαρύνουν σήμερα την Περιφέρεια Θεσσαλίας με την καταβολή του ποσού των 230.000 ευρώ μετά από δικαστική απόφαση.

Πιο συγκεκριμένα την 4-6-2009 σε διαγωνισμό για το έργο ‘’Βελτίωση – συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου Ν.Α Καρδίτσας προϋπολογισμού 1.071.000 ευρώ, κατατέθηκαν 3 προσφορές και μειοδότης αναδείχτηκε συμπολίτης συνταξιούχος πλέον εργολάβος με ποσοστό έκπτωσης 18,09%. Ακολουθούν τρεις μη σύννομες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής ΝΑ Καρδίτσας:

Στις 9/7/2009 αποφασίζεται να μην κατακυρωθεί το έργο στον μειοδότη και να γίνει επανάληψη του διαγωνισμού μετά την απαραίτητη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων δεν παρέχει τη ζητούμενη σύμφωνη γνώμη και γνωμοδοτεί υπέρ της επικύρωσης του αποτελέσματος.

Στις 24/9/2009 αποφασίζεται η επανάληψη του διαγωνισμού. Η Επιτροπή του αρ.18 ακυρώνει την απόφαση της 24/9/2009 διότι η ΝΑ Καρδίτσας ανέθεσε ‘’ έτερα αντίστοιχα έργα’’ με εκπτώσεις από 7% -18,5%.

Στις 21/6/2010 αποφασίζεται να γίνει επανάληψη του διαγωνισμού και ανάκληση της διακήρυξης . Η Επιτροπή του αρ.18 ακυρώνει την απόφαση αυτή περί ανάκλησης της διακήρυξης.

Στις 22/11/2010 αποφασίζεται να γίνει ανάκληση της διακήρυξης, οπότε η Επιτροπή του αρ.18 κάνει δεκτή την προσφυγή του μειοδότη κατά αυτής της απόφασης.

Σε διάστημα 4 μηνών λοιπόν, ο πρ. νομάρχης κ. Φώτης Αλεξάκος έλαβε 3 μη νόμιμες αποφάσεις παρά το γεγονός ότι τόσο το Περιφερειακό Συμβούλιο Έργων όσο και επιτροπή του άρθρου 18 της Αποκεντρωμένης, του επεσήμαναν το μη σύννομο των αποφάσεων.

Και φτάνουμε πλέον στην 31/01/2012, όπου ο θιγόμενος- μειοδότης κατέθεσε σχετική αγωγή ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων.

Με σχετική απόφαση της 13/01/2017, το Πρωτοδικείο Τρικάλων υποχρεώνει την Περιφέρεια Θεσσαλίας ως διάδοχο της Νομαρχίας Καρδίτσας να καταβάλλει στον εργολάβο το ποσό των 140.460,45 ευρώ για αποζημίωση και ηθική βλάβη. Η απόφαση στη συνέχεια κατέστη τελεσίδικη και αμετάκλητη και ήδη το επιδικασθέν ποσό μαζί με τους τόκους υπερβαίνει τις 220.000 ευρώ.

Καλείται λοιπόν η Περιφέρεια Θεσσαλίας να καταβάλλει το ποσό αυτό, για ένα έργο που δεν έγινε ποτέ, μετά από σειρά παράνομων αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της ΝΑ Καρδίτσας και του πρ. νομάρχη κ. Αλεξάκου, επειδή ο μειοδότης ίσως δεν ήταν της αρεσκείας του.

Όσο για τις αιτιάσεις του κ. Αλεξάκου προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τις διαδικασίες των έργων μετά των Ιανό, τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους.  Τα έργα για τις αποκαταστάσεις του Ιανού έγιναν όλα με διαπραγμάτευση, με εκπτώσεις τουλάχιστον 20% και μέσα από όλες τις διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη ή από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ όλες αποφάσεις δημοσιεύθηκαν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  Στα έργα αυτά δε, εργάστηκε το σύνολο των εργοληπτικών εταιρειών της Π.Ε Καρδίτσας και κάποια έργα ανέλαβαν εργοληπτικές εταιρείες της Π.Ε Λάρισας και της Π.Ε Τρικάλων ανώτερης τάξης πτυχίου.

Αυτή είναι η αλήθεια, την οποία επιμελώς αποκρύπτει για τους δικούς του λόγους ο κ. Αλεξάκος, τη στιγμή που με σειρά δικών του αποφάσεων χρέωσε την Περιφέρεια Θεσσαλίας με ποσό άνω των 220.000 ευρώ.

Με δέσμευση στις αρχές και στις αξίες της πολιτικής του Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού, έχουμε οικοδομήσει μια σχέση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας με τους πολίτες. Και αυτό γίνεται κάθε μέρα και πιο καταφανές για όλους.

Κωνσταντίνος Γ. Νούσιος

Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καρδίτσας

Δείτε επίσης