Γιώργος Κωτσός: «Πολιτική Προστασία – Ενιαίος Φορέας Διαχείρισης Υδατικών Πόρων – Αχελώος» 

Share

«Πολιτική Προστασία – Ενιαίος Φορέας Διαχείρισης Υδατικών Πόρων – Αχελώος» 

Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του Νομού Καρδίτσας κ. Γιώργου Κωτσού με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Χρήστο Στυλιανίδη

Η δημιουργία ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης υδατικών πόρων ανά λεκάνη απορροής, η διάρθρωση συγκεκριμένης υπηρεσίας πολιτικής προστασίας και τα έργα μεταφοράς υδάτων από τον Αχελώο ποταμό βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του Νομού Καρδίτσας κ. Γιώργου Κωτσού με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Χρήστο Στυλιανίδη.

«Τα ζητήματα πολιτικής προστασίας θα μας απασχολούν ως χώρα όλο και πιο τακτικά από εδώ και στο εξής και για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο να θέσουμε σε απόλυτη προτεραιότητα τη διάρθρωση συγκεκριμένης υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, η οποία θα αποτελείται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, έχοντας ως αντικείμενο την πρόληψη και την αντιμετώπιση των φαινομένων της πολιτικής προστασίας σε Εθνικό, Περιφερειακό  και σε Τοπικό επίπεδο», σημείωσε ο κ. Κωτσός ζητώντας την άμεση συμβολή του Υπουργού.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης των 2 αντρών, ο κ. Κωτσός επισήμανε στον κ. Στυλιανίδη την ανάγκη ταχείας ανταπόκρισης της χώρας μας στους διαφαινόμενους κινδύνους που διατρέχει η Θεσσαλία από τα ημιτελή έργα του Αχελώου.

«Ο ποταμός Αχελώος λόγω των ημιτελών έργων εμποδίζεται να οδηγηθεί σε μια φυσιολογική λειτουργία καθώς τα προφράγματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί έχουν αποκλείσει την κοίτη του και η ροή των υδάτων πραγματοποιείται από παράπλευρες σήραγγες εκτροπής οι οποίες κατασκευάσθηκαν για να έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Σε περίπτωση λοιπόν θραύσης των προφραγμάτων, πέραν της μεγάλης οικονομικής ζημίας η οποία θα προκληθεί στο έργο, ελλοχεύει ο κίνδυνος ανεξέλεγκτης πλημμύρας έχοντας ως πιθανές συνέπειες τεράστιες καταστροφές. Επίσης, το φράγμα της Συκιάς  έχει ολοκληρωθεί κατά 65% και τα νερά του Αχελώου οδηγούνται κατάντη από σήραγγα περιαγωγής η οποία έχει εμφράξει στο 70%. Έτσι, σε ενδεχόμενο πλημμυρικό  φαινόμενο στον Αχελώο (όπως συνέβη το 2018), τα νερά δεν θα μπορούν να απορροφηθούν από την σήραγγα και υπάρχει κίνδυνος να ανέβουν στη σήραγγα που έχει διανοιγεί για να μεταφερθούν στη Θεσσαλία, με αποτέλεσμα να έρθει ο Αχελώος απρόσκλητος έχοντας απρόβλεπτες συνέπειες», τόνισε ο Βουλευτής του Νομού Καρδίτσας ενώ προσκάλεσε τον κ. Στυλιανίδη να επισκεφτεί  το συντομότερο δυνατό την περιοχή έτσι ώστε να έχει σχηματίσει μία ολοκληρωμένη εικόνα.

Ένα ακόμη σημαντικό θέμα που έθιξε ο κ. Κωτσός στον Υπουργό, αφορά το ζήτημα της αλληλοεπικάλυψης φορέων αναφορικά με τον καθαρισμό των υδατορεμάτων καθώς εμπλέκονται αρκετές υπηρεσίες όπως ο ΓΟΕΒ, το ΤΟΕΒ αλλά και Δήμοι και Περιφέρειες. Ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας του Νομού Καρδίτσας ζήτησε από την Υπουργό τη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης υδατικών πόρων ανά λεκάνη απορροής, ο οποίος θα έχει την ευθύνη όχι μόνο για τη διαχείριση των υδατικών πόρων αλλά και για όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου τα υδατορέματα να είναι καθαρά και να προλαμβάνονται πλημμυρικά φαινόμενα.

Παρών στη συνάντηση του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του Νομού Καρδίτσας κ. Γιώργου  Κωτσού με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Χρήστο Στυλιανίδη ήταν και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Βασίλειος Παπαγεωργίου, ο οποίος εκφράστηκε θετικά όσον αφορά την ολοκλήρωση των έργων του Αχελώου ποταμού έτσι ώστε να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά το εν λόγω ζήτημα.

Δείτε επίσης