ΕΠΑΛ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ: 1η Συνάντηση Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ στην ΤΣΕΧΙΑ

Share

ΕΠΑΛ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ: 1η Συνάντηση Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ στην ΤΣΕΧΙΑ

Το 1ο ΕΠΑΛ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ πραγματοποίησε επίσκεψη στην πόλη Horice της Τσεχίας από 28/11/2021 έως 5/12/2021, συμμετέχοντας ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+, με τίτλο «AGRICULTURE and GLOBAL CHALLENGES – “ARCH”», δηλαδή Γεωργία και Παγκόσμιες Προκλήσεις. Στόχος του προγράμματος ήταν η ανταλλαγή καλών πρακτικών, η μελέτη των προκλήσεων της Παγκόσμιας Γεωργίας και η ανάδειξη της σημασίας του πρωτογενούς τομέα παραγωγής.

ΕΠΑΛ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ: 1η Συνάντηση Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ στην ΤΣΕΧΙΑ

Στα πλαίσια της συνάντησης αυτής, η οποία είναι η 1η των εταίρων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, το σχολείο μας εκπροσώπησαν τέσσερις μαθητές, ο Διευθυντής του σχολείου Βασίλης Αργύρης και ο εκπαιδευτικός Στάικος Παναγιώτης.

ΕΠΑΛ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ: 1η Συνάντηση Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ στην ΤΣΕΧΙΑ

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με μαθητές και εκπαιδευτικούς από τις συμμετέχουσες χώρες της Τσεχίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, αποτελώντας  μια ομάδα, η οποία πραγματοποίησε δράσεις, δραστηριότητες και επισκέψεις σε χώρους παραγωγής. Οι γνώσεις και οι εμπειρίας που αποκομίστηκαν  θα αποδειχθούν χρήσιμες για την πορεία του προγράμματος και θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχεται στους μαθητές.

ΕΠΑΛ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ: 1η Συνάντηση Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ στην ΤΣΕΧΙΑ

Να σημειωθεί ότι όλες οι δραστηριότητες έγιναν, αφού ελήφθησαν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας  υγιεινής κατά της πανδημίας covid-19.

Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2022 στην Ισπανία.

Δείτε επίσης