Δράσεις του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μουζακίου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού και την Παγκόσμια ημέρα ΑμεΑ

Share

Δράσεις του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μουζακίου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού και την Παγκόσμια ημέρα ΑμεΑ

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού και την Παγκόσμια ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διδασκόντων του 2ου Δημοτικού Μουζακίου σε συνεργασία με τα μέλη της Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης, πραγματοποίησαν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στους μαθητές του σχολείου.

Δράσεις του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μουζακίου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού και την Παγκόσμια ημέρα ΑμεΑ

Συγκεκριμένα, στις 26 Νοεμβρίου η κυρία Παρασκευή Αθανασοπούλου, κοινωνική λειτουργός του σχολείου παρουσίασε στους μαθητές συνοπτικά την Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού,  τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα δικαιώματα και τους λόγους θέσπισης τους. Η 20η Νοεμβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Το 1989 γεννήθηκε η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Convention on the Rights of the Child), έπειτα από την Γενική συνέλευση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών όπου και υιοθετήθηκε ομόφωνα. Η Σύμβαση περιλαμβάνει τέσσερις βασικές αρχές,  της επιβίωσης, της προστασίας, της ανάπτυξης και εξέλιξης και της συμμετοχής, καθορίζει το εύρος των δικαιωμάτων τα οποία, οφείλουν να απολαμβάνουν τα παιδιά οπουδήποτε. Θέτει τις βασικές προϋποθέσεις για την ευημερία των παιδιών στα διάφορα στάδια της ανάπτυξής τους και είναι ο πρώτος παγκόσμιος, νομικά δεσμευτικός, κώδικας δικαιωμάτων των παιδιών. Σήμερα, 193 χώρες έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση. Ωστόσο, μόνο δύο χώρες στον κόσμο – Η Σομαλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες – δεν έχουν δώσει στη Σύμβαση νομική ισχύ, αν και οι δύο την έχουν υπογράψει.

Δράσεις του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μουζακίου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού και την Παγκόσμια ημέρα ΑμεΑ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (3 Δεκεμβρίου), πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2021, εκδήλωση στο 2ο  Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών. Ο διευθυντής του σχολείου καλωσόρισε τους μαθητές και αναφέρθηκε επιγραμματικά στο θέμα της εκδήλωσης. Στη συνέχεια, έδωσε το λόγο στην Ψυχολόγο του σχολείου κυρία Αποστολία Τσεκούρα για να αναπτύξει την εισήγησή της.

Δράσεις του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μουζακίου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού και την Παγκόσμια ημέρα ΑμεΑ

Κύριοι άξονες της συζήτησης ήταν η εξοικείωση των μαθητών με την έννοια και τις μορφές της αναπηρίας. Παράλληλα, τονίστηκε η ανάγκη ισότητας και διασφάλισης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) και ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη προσβασιμότητας σε επίπεδο, μετακίνησης, πληροφόρησης, χρήσης υποδομών και γενικότερα σε κάθε πεδίο της καθημερινής λειτουργικότητας  με στόχο τη διευκόλυνσή των ΑμεΑ. Η ομιλία συνοδεύτηκε από την προβολή οπτικοακουστικού υλικού και ολοκληρώθηκε μετά από εποικοδομητική συζήτηση με τους μαθητές κατά την οποία η μαθητές είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απορίες και τις απόψεις τους.

Οι δράσεις έλαβαν χώρα σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και την κάθε δράση παρακολούθησαν οι μαθητές ανά τμήμα.

Δράσεις του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μουζακίου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού και την Παγκόσμια ημέρα ΑμεΑ

Δείτε επίσης