….αυθαιρεσιών συνέχεια και εκ νέου διακοπή εργασιών για το αιολικό «πάρκο» στη θέση «Αέρας – Αφεντικό» (Τύμπανος) 

Share

….αυθαιρεσιών συνέχεια και εκ νέου διακοπή εργασιών για το αιολικό «πάρκο» στη θέση «Αέρας – Αφεντικό» (Τύμπανος) 

Σε διακοπή της λειτουργίας της προσωρινής μονάδας παρασκευής σκυροδέματος, μέχρι και την πλήρη συμμόρφωση με τους όρους της σχετικής με την περιβαλλοντική αδειοδότησης Απόφασης για την κατασκευή του αιολικού σταθμού στη θέση «Αέρας – Αφεντικό», κλήθηκε από το αρμόδιο Δασαρχείο Μουζακίου η υπεύθυνη εταιρία (το σχετικό έγγραφο τηρείται στο αρχείο μας).

Παράλληλα, μετά από σχετικούς ελέγχους διαπιστώθηκαν διαφοροποιήσεις στον τεχνικό σχεδιασμό του έργου, σε σχέση με όσα καθορίζονται στην απόφαση περιβαλλοντικής του αδειοδότησης, για τις οποίες απαιτείται έγκριση, κατόπιν υποβολής και αξιολόγησης αρμοδίως Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ). Η συγκεκριμένη, ωστόσο, έγκριση δεν εξασφαλίστηκε, με αποτέλεσμα και η έναρξη των αντίστοιχων εργασιών να μην είναι κατά το νόμο δυνατή.

Η εταιρία κλήθηκε, επίσης, να προβεί στην εξασφάλιση κάθε άλλης απαιτούμενης για επιμέρους εργασίες άδεια των αρμόδιων αρχών, κάτι για το οποίο, όπως στο σχετικό έγγραφο του Δασαρχείου επισημαίνεται, φέρει η ίδια ακέραιη την ευθύνη, ενώ τονίζεται πως σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα εφαρμοστούν πλήρως οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Ακόμα μια δικαίωση του Δικτύου Φορέων και Πολιτών για την προστασία των Αγράφων, οι σχετικές καταγγελίες του οποίου ήταν η αφορμή να διαπιστωθούν όλα τα ανωτέρω και να διακοπούν για ακόμα μια φορά οι εργασίες για την κατασκευή του συγκεκριμένου αιολικού σταθμού, όπως και  στο παρελθόν για άλλες δυο φορές έχει συμβεί, μετά από υποβληθείσες και τότε αρμοδίως καταγγελίες μας. Θυμίζουμε, μάλιστα, ότι οι συγκεκριμένες καταγγελίες είχαν ως αποτέλεσμα να διαταχθεί δικαστική έρευνα, ο φάκελος της οποίας δεν έχει κλείσει, αλλά και να επιβληθεί στην εταιρία, με αμετάκλητη απόφαση της αρμόδιας αρχής, χρηματικό πρόστιμο για παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας.

Κι όμως, ήταν ο Διευθυντής της ίδιας, υπεύθυνης για τις ανωτέρω παραβάσεις και αυθαιρεσίες εταιρείας, που σε προχθεσινή επιστολή του προς αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, τις οποίες επιχειρούσε να παραπλανήσει αναφορικά με τα όσα καταγγέλλαμε, αποκαλούσε εμάς εμπαθείς συκοφάντες!! Ελπίζουμε η τοπική κοινωνία, που όσο περισσότερο ενημερώνεται τόσο περισσότερο και αντιδρά στην κατασκευή του συγκεκριμένου έργου καθώς και, γενικότερα, στα σχεδιαζόμενα στην περιοχή μας έργα ΑΠΕ, αλλά και οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές να κατανοήσουν πλήρως τα δεδομένα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατασκευάζεται ο αιολικός σταθμός στη θέση «Αέρας – Αφεντικό», που, βέβαια, σε τίποτα δε διαφέρουν από τις πρακτικές που ακολουθούνται και σε άλλες περιοχές της χώρας μας.

Αντί, λοιπόν, για τα υποσχόμενα «ανταποδοτικά», «αντισταθμιστικά» ή και κάθε άλλου είδους καθρεφτάκια και αντί των «ήπιων επεμβάσεων», για τις οποίες διαβεβαίωναν την τοπική κοινωνία οι υπεύθυνοι του έργου αλλά και διάφοροι άλλοι τοπικοί «παράγοντες» βρισκόμαστε όλοι μας αντιμέτωποι με μη αναστρέψιμες περιβαλλοντικές καταστροφές και με δέσμευση του απαραίτητου για την τοπική μας οικονομία φυσικού πλούτου, πολλές από τις οποίες οφείλονται σε αυθαίρετες ενέργειες και παραβάσεις της νομοθεσίας και των σε εκτέλεση αυτής κανονιστικών αποφάσεων. Καταστροφές και δεσμεύσεις που με τίποτα δεν αντισταθμίζονται με μερικές χιλιάδες ευρώ για «συντήρηση βιβλιοθηκών και μουσείων» ή με τη «χαλικόστρωση» (εν έτη 2021!!) επαρχιακών δρόμων με υλικό από τα μπάζα του έργου ή με δυο ποτά παραπάνω (για μόλις λίγους, βέβαια, μήνες) στα καφενεία κάποιων από τα χωριά μας, όσο ανάγκη κι αν τα έχουν αυτά κάποιοι κάτοικοί τους.

Κι όλα αυτά τη στιγμή που κάποιοι από τους μεγαλοεργολάβους τέτοιων έργων και καταστροφείς, ταυτόχρονα, των βουνών μας και του λοιπού φυσικού μας πλούτου δε δίστασαν πρόσφατα να αναφερθούν με δηλώσεις τους δημόσια για την ενεργειακή αναποτελεσματικότητα των ΑΠΕ, γεγονός που αποδεικνύει και την άσκοπη περιβαλλοντική καταστροφή, που αυτές προκαλούν, χάριν και της κερδοσκοπίας διάφορων εταιριών.

Ως Δίκτυο Αγράφων και γνωρίζοντας τις καταστροφικές συνέπειες αντίστοιχων έργων αλλά και την περιβαλλοντική, ενεργειακή και οικονομική αναποτελεσματικότητά τους, αντιταχθήκαμε από την πρώτη στιγμή της σύστασής μας τόσο στην υλοποίηση του αιολικού σταθμού στη θέση «Αέρας – Αφεντικό» όσο και στην υλοποίηση κάθε άλλου καταστροφικού και αναποτελεσματικού έργου ΑΠΕ ανά την Ελλάδα. Δηλώσαμε από την αρχή, ορμώμενοι από την αποστολή μας, που είναι η προστασία του φυσικού αποθέματος της περιοχής μας, ότι δε συμφωνούμε με τα συγκεκριμένα έργα και τις άδειες που γι’ αυτά δόθηκαν (και δίνονται) και ότι δε θα επιτρέψουμε σε ΚΑΝΕΝΑΝ, είτε εργολάβο είτε εταιρία, να κάνει περίπατο στα βουνά και τα ποτάμια μας και να παραβεί έστω και ένα γράμμα από τις εκδοθείσες αποφάσεις αδειοδότησης τέτοιων έργων στην περιοχή μας. Και τη συγκεκριμένη δέσμευσή μας την κάναμε πράξη.

Δηλώνουμε πως το ίδιο θα συνεχίσουμε να κάνουμε και στο εξής, αμείωτα και αγόγγυστα, ευελπιστώντας και σε μια θετική απόφαση του ΣτΕ, ενώπιον του οποίου εκδικάζεται προσεχώς η αίτηση ακύρωσης, που έχουμε ασκήσει  κατά της απόφασης περιβαλλοντικής αδειοδότησης του προαναφερόμενου έργου. Καλούμε δε την κοινωνία αλλά και τους εμπλεκόμενους Δήμους Μουζακίου και Αργιθέας, που, αντί να τις καταγγείλουν και οι ίδιοι δημόσια, τηρούν ανεξήγητα αδιάφορη στάση απέναντι στις καταγγελθείσες αυθαιρεσίες και παραβάσεις, να μας συμπαρασταθούν και να ενισχύσουν τον αγώνα μας.

Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την προστασία των Αγράφων

Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την προστασία των Αγράφων

Δείτε επίσης