Αγροτική οδοποιία: Πρόταση ύψους 3,7 εκατ ευρώ στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» από τον Δήμο Μουζακίου

Share

Αγροτική οδοποιία: Πρόταση ύψους 3,7 εκατ ευρώ στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» από τον Δήμο Μουζακίου

 Με γνώμονα τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας, ο Δήμος Μουζακίου θα υποβάλει στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»,  πρόταση ύψους 3,7 εκ ευρώ με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Μουζακίου».

 Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, στο πλαίσιο των προσκλήσεων του χρηματοδοτικού προγράμματος, ενέκρινε ομόφωνα την υποβολή της εν λόγω πρότασης.

 Στόχος του Δήμου Μουζακίου, είναι με την ένταξη του έργου, να βελτιωθεί η πρόσβαση στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, να μειωθεί το κόστος μεταφοράς των προϊόντων και να υπάρξει ταχύτατη και ασφαλέστερη πρόσβαση στη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.  Το συγκεκριμένο έργο είναι τρίτο στη λίστα προτεραιοποίησης  των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Προτεραιοποίηση

Το έργο είναι τρίτο στη σειρά κατάταξης, στη λίστα προτεραιοποίησης των προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί και αυτών που θα υποβληθούν στο πρόγραμμα. Οι προτάσεις έχουν ως εξής:

  1. Για την Πρόσκληση ΑΤ01 στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Υποδομές Ύδρευσης» την πράξη με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ».
  2. Για την Πρόσκληση ΑΤ03 στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο « Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» την πράξη με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΔ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ».
  3. Για την Πρόσκληση ΑΤ05 στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμης λειτουργίας των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου- Αγροτική Οδοποιία» την πράξη με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ».
  4. Για την Πρόσκληση ΑΤ08 στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»» την πράξη με τίτλο «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΦΥΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ».
  5. Για την Πρόσκληση ΑΤ08 στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»» την πράξη με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ».
  6. Για την Πρόσκληση ΑΤ12 στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» την πράξη με τίτλο «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ – ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ».
  7. Για την Πρόσκληση ΑΤ10 στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» την πράξη με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ».
  8. Για την Πρόσκληση ΑΤ02 στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων» την πράξη με τίτλο «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΓΕΛΑΝΘΗΣ, ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ».
  9. Για την Πρόσκληση ΑΤ04 στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» την πράξη με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ».
  10. Για την Πρόσκληση ΑΤ14 στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021» την πράξη με τίτλο «ΜΟΥΣΕΙΟ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ: ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΗΡΩΑ ΤΟΥ 1821».

Δείτε επίσης