Στη νέα γενιά των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης το Europe Direct της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Share

Στη νέα γενιά των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης το Europe Direct της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Αναβαθμίζεται το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που επιλέχτηκε μετά από διαγωνιστική διαδικασία, με αυστηρούς κανόνες και κριτήρια επιλογής, ως ένα από τα 424 «Νέα Γενιάς» Κέντρα Europe Direct της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το νέο δίκτυο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT, με εκσυγχρονισμένο ρόλο και αποστολή, τέθηκε σε λειτουργία από την 1η Μαΐου 2021, με στόχο να φέρει  τις ευρωπαϊκές πολιτικές, αξίες και ιδεώδη πιο κοντά σε όλες τις γωνιές της Ευρώπης, ενισχύοντας τον σύνδεσμο μεταξύ θεσμών και πολιτών. Επικεντρώνει την προσοχή του σε θέματα  και πολιτικές που παρουσιάζουν άμεσο ενδιαφέρον για τους Ευρωπαίους πολίτες, κυρίως σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Επιπλέον, παρέχει πληροφορίες για ευρωπαϊκά ζητήματα, επιδιώκοντας την άμεση συνεργασία με τους πολίτες μέσω της διοργάνωσης συμμετοχικών εκδηλώσεων ανοιχτού διαλόγου.

Ο στόχος του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Όπως σε άλλα κράτη μέλη, έτσι και στην Ελλάδα, τα Κέντρα συμπληρώνουν και υποστηρίζουν τις δραστηριότητες επικοινωνίας της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ε.Ε. σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Επίσης, συνεργάζονται με άλλα δίκτυα πληροφόρησης και παροχής βοήθειας της Ε.Ε.

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Περιφέρειας Θεσσαλίας, δραστηριοποιείται με στοχευμένες δραστηριότητες σ’ όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας με βασικό στόχο την πληρέστερη δυνατή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων (κοινωνία των πολιτών, φορείς, επιχειρήσεις), για τους σκοπούς, τις κατευθύνσεις, τις προτεραιότητες και τις δράσεις της Ε.Ε., συνδυάζοντας τις προτεραιότητες και το μοντέλο ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μέσω ενός επιλεγμένου φάσματος επικοινωνιακών ενεργειών και μέσων προβολής.

Οι προτεραιότητες του  για το 2021, σε πλήρη εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Προέδρου της καθώς και του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας,  επικεντρώνουν στην ανάδειξη δύο βασικών στρατηγικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

α) την «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» που έχει ως κύριο στόχο την ανάδειξη της Ευρώπης στην πρώτη κλιματική ουδέτερη ήπειρο,  και

β) «Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή» με κύριο στόχο την προετοιμασία και ενσωμάτωση της νέας γενιάς τεχνολογιών στην καθημερινότητα του πολίτη.

Επιπροσθέτως, οι επιμέρους στόχοι που θέτει το Κέντρο είναι:

  • Να αποτελέσει ένα βασικό εργαλείο για την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τα όργανα, τις δραστηριότητες, τις πολιτικές και τις παρεχόμενες δυνατότητες της Ε.Ε. και των οργάνων της σε κάθε τομέα ενδιαφέροντος του (π.χ. σπουδές, εργασία, δικαιώματα και υποχρεώσεις των πολιτών κλπ)
  • Να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ανάπτυξης του διαλόγου και της επικοινωνίας μεταξύ του τοπικού πληθυσμού και των οργάνων της Ε.Ε σχετικά με τις πολιτικές και τις προτεραιότητές της
  • Να ενθαρρύνει τους πολίτες της Θεσσαλίας  να συμμετέχουν στον ευρωπαϊκό διάλογο και να δημιουργήσει ανάδραση προς τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.
  • Να υποστηρίξει πρωτοβουλίες, δράσεις ομάδων πολιτών και φορέων σχετικά με τους τομείς ενδιαφέροντος τους, που άπτονται των προτεραιοτήτων της Ε.Ε.
  • Να προβάλει την Ευρώπη που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της.

Στοιχεία Επικοινωνίας EUROPE DIRECT Περιφέρειας Θεσσαλίας

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT Περιφέρειας Θεσσαλίας στεγάζεται στους χώρους του Διοικητηρίου της Περιφέρειας στην πλατεία  Ρήγα Φεραίου και λειτουργεί καθημερινά κατά τις εργάσιμες μέρες. Τα μέλη της ομάδας έργου του Κέντρου δέχονται πολίτες και καταγράφουν τα ερωτήματά τους που μπορούν να υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικά ή με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ταχ.Δ/νση: Παπαναστασίου και Κουμουνδούρου,

Πλατεία Ρήγα Φεραίου,Τ.Κ.41110, Λάρισα

Γραφείο 312 Α πτέρυγας, ώρες λειτουργίας: 09:00 έως τις 14:00 (εργάσιμες ημέρες)

Ιστοσελίδα: www.edicthessaly.gr,  Email: [email protected]

Facebook: Europe Direct Larissa , Instagram: edic_thessaly, Twitter:@edthessaly

Τηλέφωνα: 2413506312, φαξ:2410554368 και 0080067891011, από οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ 09.00-18.00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης (εργάσιμες ημέρες)

Δείτε επίσης