Κατασκευή δικτύου ύδρευσης και δεξαμενής στην Κοινότητα Μεσοχώρας

Share

Νέα σύμβαση υπέγραψε ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας για την εκτέλεση εργασιών του έργου με τίτλο «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης και δεξαμενής στην Κοινότητα Μεσοχώρας – Δ.Ε. Πινδέων του Δήμου Πύλης».

Με ανάδοχο του έργου τον κ. Μπουντούρη Κωνσταντίνο. Με Προϋπολογισμό δαπάνης 40.000,00 Ευρώ και αριθμό μελέτης 07/2019 που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πύλης.

Προβλέπεται να γίνει εξωτερικός αγωγός ύδρευσης (1.700 μέτρα περίπου) και ταυτόχρονα δεξαμενή (χωρητικότητας 30 m3) στην Μεσοχώρα, στην θέση «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ».

Ο Δήμαρχος Πύλης μετά την υπογραφή δήλωσε σχετικά:

«…Πρώτος στόχος της Δημοτικής Αρχής και φυσικά της ΔΕΥΑ Πύλης είναι η  κάλυψη των αναγκών των δημοτών μας στο κομμάτι της ύδρευσης. Τόσο από πλευράς ποιότητας όσο και από την μεριά της ποσότητας. Με την κατασκευή του παραπάνω έργου πετυχαίνουμε αυτό ακριβώς. Και την επάρκεια του νερού και την υγιεινή αυτού στην Κοινότητα Μεσοχώρας. Επίσης συνεχίζουμε να κάνουμε ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων. Γιατί στο μυαλό μας, την πρώτη θέση έχουν η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της καθημερινότητας των δημοτών μας…».

Δείτε επίσης