Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 69 του ν.3852/2010 καθώς και του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014 και ισχύει, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο του Δήμου σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 22α Αυγούστου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 σε επανάληψη της διαδικασίας πρόσκλησης για συνεδρίαση καθώς με την 2927/07-08-2019 πρόσκληση δεν επετεύχθη απαρτία.

 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

  1. Συζήτηση-ενημέρωση και λήψη απόφασης για το πρόβλημα  που προέκυψε με την αποκομιδή των σκουπιδιών του Δήμου μας (Εισηγητής: κος Μπουραζάς Πέτρος Δημοτικός Σύμβουλος)
  2. Ενημέρωση για το πρόβλημα υδροδότησης στην Τ.Κ. Μπελοκομίτη. (Εισηγητής: κος Αντωνίου Ηλίας Δημοτικός Σύμβουλος)

  Τα θέματα κρίνονται κατεπείγοντα διότι αφορούν την αποκομιδή των σκουπιδιών και την ύδρευση της Τ.Κ. Μπελοκομίτη.


ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Δείτε επίσης