Ο Δήμος Καρδίτσας για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα Άγραφα

Share

 

Η θέση της Δημοτικής Αρχής σχετικά με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο Δήμο Αγράφων

Σχετικά με τη θέση και τη στάση της Δημοτικής Αρχής στο ζήτημα της εγκατάστασης και λειτουργίας ανεμογεννητριών στα όρια του Δήμου Αγράφων Ευρυτανίας και της διέλευσης του δικτύου μεταφοράς της παραγόμενης ενέργειας από τμήμα του Δήμου μας έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:

  • Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι η αλλαγή του κλίματος  αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες απειλές για το περιβάλλον: οι θερμοκρασίες αυξάνονται,  οι παγετώνες  λιώνουν, η παγκόσμια μέση στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει τα χαρακτηριστικά των βροχοπτώσεων αλλάζουν, κάτι που διαπιστώνουμε και τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας με πρόσφατη δυσάρεστη εμπειρία τα πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με τους επιστήμονες η αύξηση της θερμοκρασίας οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των ατμοσφαιρικών συγκεντρώσεων αερίων θερμοκηπίου ως αποτέλεσμα των εκπομπών που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες. Αν θέλουμε λοιπόν να μετριάσουμε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, πρέπει να μειώσουμε αυτές τις εκπομπές ή να διασφαλίσουμε την πρόληψη της παραγωγής τους και αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (αέρας, ήλιος, νερό) Σ’ αυτόν τον εθνικό, πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο στόχο οφείλουμε όλοι να συμβάλουμε.
  • Η περιοχή μας με την λίμνη Πλαστήρα και τον Υδροηλεκτρικό Σταθμό Ταυρωπού αποτελεί για δεκαετίες πρότυπο για το πως η ανθρώπινη παρέμβαση στο φυσικό περιβάλλον για την παραγωγή ενέργειας μπορεί να αποφέρει πολλαπλά οφέλη, καλύπτοντας βασικές ανθρώπινες ανάγκες, αλλά και λειτουργώντας ως μοχλός ανάπτυξης για μια περιοχή. Ένα έργο που αν ξεκινούσε σήμερα, είναι βέβαιο οτι θα συναντούσε τις ίδιες και μεγαλύτερες αντιδράσεις από τους ίδιους που αντιδρούν για την δημιουργία αιολικών πάρκων…
  •  Ως Δημοτική Αρχή συμμεριζόμαστε πλήρως τα παραπάνω και τασσόμαστε σταθερά υπέρ της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας υπό την προϋπόθεση πάντα οτι τα όποια έργα και παρεμβάσεις θα πληρούν αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε  το 2016 να παράσχει τη συναίνεσή του  για τη χρήση δημοτικών εκτάσεων για εγκατάσταση τμημάτων περιβαλλοντικά αδειοδοτημένης και οριοθετημένης με την α.π ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/οικ. 198016/4-5-2012 Υπουργική Απόφαση γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τις εταιρείες “ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε” και “ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ Α.Ε.Ε” που έχουν αδειοδοτηθεί για την εγκατάσταση και λειτουργία δύο αιολικών πάρκων στις θέσεις “Γραμμένη – Τούρλα – Καρνόπι” και “Μίχος – Βοϊδολίβαδο – Απέλινα” αντίστοιχα του Δήμου Αγράφων.

Σημειώνεται οτι η παραπάνω χωροθέτηση είχε εγκριθεί το 2011 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων Ευρυτανίας, ενώ  η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου είχε μεταξύ άλλων εγκριθεί την ίδια χρονιά και από το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας κατόπιν εισήγησης του νυν Αντιπεριφερειάρχη και νεοεκλεγέντος Δημάρχου Καρδίτσας κ. Βασ. Τσιάκου.

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την παροχή συναίνεσης για τη χρήση δημοτικών εκτάσεων για την εγκατάσταση τμημάτων της  Γραμμής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας των παραπάνω έργων  με τους εξής όρους:

  1. Να τηρηθούν αυστηρά οι περιβαλλοντικοί όροι της μελέτης της γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος
  2. Να διαθέσουν οι εταιρείες εντός του 2017 ποσό 50.000 € για την πληρωμή αμοιβής σύνταξης μελετών από ιδιώτες, ή την κατασκευή έργων στο Δήμο Καρδίτσας ή την προμήθεια υλικών για λογαριασμό του Δήμου Καρδίτσας
  3. Να κατασκευαστούν έργα συνολικής αξίας 100.000 € στη Τοπική Κοινότητα Καροπλεσίου, 100.000€ στη Τοπική Κοινότητα Καστανιάς, 30.000 € στη Τοπική Κοινότητα Καταφυγίου. Τα παραπάνω έργα να κατασκευαστούν παράλληλα με τη τοποθέτηση ανεμογεννητριών και πάντως πριν την κατασκευή πυλώνων μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος.
  4. Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω ανακαλείται από το Δημοτικό Συμβούλιο η συναίνεση της χρήσης δημοτικών εκτάσεων για μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας.

Στις 27/3/2019 το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας ενέκρινε την εκμίσθωση με πλειοδοτική δημοπρασία για 20 χρόνια και με ετήσιο μίσθωμα 30.000 € δημοτικών εκτάσεων συνολικού εμβαδού 38 περίπου στρεμμάτων (800€/στρέμμα) για εγκατάσταση δικτύου μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος που θα παράγεται από ανεμογεννήτριες.

Να σημειωθεί ότι το μίσθωμα που εισπράττει ο Δήμος για παραγωγικές εκτάσεις που εκμισθώνει σε ιδιώτες είναι περίπου 40 €/στρέμμα, 20φορές λιγότερο δηλαδή από το παραπάνω μίσθωμα. Αποφασίστηκε επίσης να ξεκινήσει η καταβολή του μισθώματος από 1/1/2018 και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης υπό μορφή δωρεάς για σύνταξη μελετών κλπ.

Η Οικονομική Επιτροπή με απόφαση που έλαβε στη συνεδρίαση της στις 22/4/2019 προχώρησε στην κατάρτιση των όρων διακήρυξης της παραπάνω εκμίσθωσης και με νέα απόφασή της όρισε τη διενέργειά της στις 5/8/2019, οπότε και διενεργήθηκε με πλήρη νομιμότητα και διαφάνεια σε υλοποίηση όλων των παραπάνω αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων του Δήμου.

            Να σημειωθεί οτι ήδη η εταιρεία που κατέθεσε και την μοναδική προσφορά στην δημοπρασία τηρεί τις οικονομικές υποχρεώσεις που προέβλεπαν οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και  με δαπάνες της εταιρείας εκπονήθηκαν μελέτες για λογαριασμό του Δήμου , με τις οποίες  διεκδικήθηκαν και εντάχθηκαν έργα συνολικού προϋπολογισμού 8.000.000 €.

Να διευκρινιστεί επίσης οτι η εταιρεία έχει αναλάβει και την υποχρέωση καθαρισμού των δρόμων που θα διανοιχθούν, κάτι που εκτιμούμε οτι θα λειτουργήσει ενισχυτικά για την επισκεψιμότητα της περιοχής. Πιστεύουμε επίσης οτι η συγκεκριμένη επένδυση και οι εργασίες που απαιτούνται μπορεί να τονώσει την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής συμβάλλοντας στην αναστροφή της πληθυσμιακής συρρίκνωσης.

Αυτό που είναι κρίσιμο και στο οποίο πρέπει να δοθεί έμφαση από όλους είναι ο έλεγχος της αυστηρής τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της μελέτης της γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος και η υλοποίηση των έργων αποκατάστασης που έχει υποχρέωση να υλοποιήσει η εταιρεία. Ως Δήμος Καρδίτσας και σε συνεργασία με τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς έχουμε υποχρέωση να παρακολουθούμε στενά την τήρησή τους. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζει άλλωστε σαφώς οτι σε περίπτωση μη τήρησης των περιβαλλοντικών και των οικονομικών όρων ανακαλείται από το Δημοτικό Συμβούλιο η συναίνεση της χρήσης δημοτικών εκτάσεων για μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας.

Εν κατακλείδι πιστεύουμε ότι ως Δήμος και ως κοινωνία οφείλουμε να δούμε το μέλλον με ανοικτό πνεύμα. Η αιολική ενέργεια εν προκειμένω ως εναλλακτική λύση για την καύση ορυκτών καυσίμων, είναι άφθονη, ανανεώσιμη, καθαρή, δεν παράγει εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά τη λειτουργία, δεν καταναλώνει νερό και χρησιμοποιεί μικρές εκτάσεις. Οι καθαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι πολύ λιγότερο προβληματικές από αυτές των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Δείτε επίσης