Στην κατασκευή και συντήρηση θυροφραγμάτων στην Καρδίτσα

Share

Προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός: «Θωρακίζουμε την περιοχή, προστατεύουμε τον άνθρωπο» 

Την έγκριση για την κατάθεση πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 -2020 για το έργο της κατασκευής προσθήκης και συντήρησης θυροφραγμάτων στο Δήμο Καρδίτσας έδωσε το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας. Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού 215.000 ευρώ και αφορά την υλοποίηση εγγειοβελτιωτικών έργων αξιοποίησης για την αποταμίευση νερού και την άρδευση αγροκτημάτων στις Δημοτικές Ενότητες Κάμπου και Καρδίτσας του Δήμου Καρδίτσας.

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστός σημείωσε: «Με το έργο αυτό επιτυγχάνουμε δυο στόχους. Αφενός την αντιπλημμυρική προστασία οικισμών και καλλιεργειών και αφετέρου την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, παρεμβαίνοντας ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των έντονων καιρικών φαινομένων που ταλαιπωρούν την περιοχή. Το συγκεκριμένο έργο αφορά την κατασκευή ενός νέου θυροφράγματος και την επισκευή, προσθήκη και αποκατάσταση της λειτουργικότητας τριών υφιστάμενων θυροφραγμάτων που έχουν κατασκευαστεί στο παρελθόν εντός της κοίτης ποταμών και συλλεκτήρων στην περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Κάμπου και Καρδίτσας. Είναι έργο ουσίας που ενισχύει την ασφάλεια των πολιτών της περιοχής και των περιουσιών τους».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά την κατασκευή ενός νέου θυροφράγματος και την επισκευή, προσθήκη και αποκατάσταση της λειτουργικότητας τριών υφιστάμενων θυροφραγμάτων που έχουν κατασκευαστεί στο παρελθόν εντός της κοίτης ποταμών και συλλεκτήρων στην περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Κάμπου και Καρδίτσας. Τόσο τα υφιστάμενα όσο και το νέο θυρόφραγμα μετά την ολοκλήρωσή τους θα λειτουργούν είτε ηλεκτροκίνητα είτε χειροκίνητα με ανοιγοκλεινόμενες θύρες που θα ρυθμίζονται ανάλογα με τις ανάγκες της περιόδου. Ειδικότερα, κατά την έναρξη της αρδευτικής περιόδου οι θύρες θα κλείνουν προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των καλλιεργειών (συγκράτηση των υδάτων και ανύψωση της στάθμης του νερού), ενώ κατά το πέρας της αρδευτικής περιόδου οι θύρες θα ανοίγουν για την αποκατάσταση της ροής στα κατάντη. Βέβαια σε περιπτώσεις καλοκαιρινών βροχοπτώσεων, οι θύρες θα ανοίγουν και θα κλείνουν προσωρινά προκειμένου να αποφεύγονται πλημμυρικά φαινόμενα εν μέσω της αρδευτικής περιόδου. Τα έργα που πρόκειται να κατασκευαστούν με την παρούσα μελέτη περιλαμβάνουν τις ακόλουθες επεμβάσεις:

– Θέση επέμβασης (Α): Κατασκευή νέου θυροφράγματος στο συλλεκτήρα Ιταλικό στη θέση Μακρυχώρι

– Θέση επέμβασης (Β): Συντήρηση υφιστάμενου θυροφράγματος στο συλλεκτήρα Ιταλικό στη θέση Μακρυχώρι

– Θέση επέμβασης (Γ): Συντήρηση υφιστάμενου θυροφράγματος στον ποταμό Καράμπαλη στη θέση Καρδίτσα

– Θέση επέμβασης (Δ): Αποκατάσταση λειτουργικότητας υφιστάμενου θυροφράγματος στον ποταμό Καλέντζη στη θέση Σταυρός.


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Δείτε επίσης