Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας

Share

 

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΑΝΘΗΡΟ την 13 -02 – 2019 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: Ορισμός Δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων, της διαταγής πληρωμής του αιτούντα Κίσσα Δημητρίου κατά του Δήμου Αργιθέας


Θέμα 2ο: Ορισμός Δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων, της διαταγής πληρωμής του αιτούντα Κ/ΞΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ – ΖΑΡΚΑΔΑΣ κατά του Δήμου Αργιθέας


Θέμα 3ο: Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας κατά αγωγής «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ. ΠΕ.»


Θέμα 4ο: Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας κατά αγωγής «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ. ΠΕ.»


Θέμα 5ο: Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019


Θέμα 6ο: Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση οδού Χάρις (Κρανιά) – Βασιλάδες – Χαλκιόπουλο ΤΚ Πετρίλου στη θέση ρέμα “Λεύκας”»


Θέμα 7ο: Εγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗ ΤΚ ΒΛΑΣΙΟΥ»


Θέμα 8ο: Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη-κατάθεση αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά ENEL GREEN POWER HELLAS και προσδιορισμού αμοιβών του για σύνταξη-Κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της άνω εταιρείας –παράσταση- κατάθεση σημειώματος


Θέμα 9ο: Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική επιδίωξη αποβολής από δημοτική έκταση στην ΤΚ Πετροχωρίου


Θέμα 10ο: Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ “

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Τσιβόλας Λάμπρος Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

ΤΣΙΒΟΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Δείτε επίσης