Διακήρυξη πρωτοβουλίας πολιτών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Share

 

Μπροστά μας έχουμε τις Δημοτικές εκλογές του Μαΐου. Η περίοδος που διανύει η Χώρα μας είναι πολύ σημαντική για το μέλλον της. Η έξοδος από τα μνημόνια και την επιτροπεία σηματοδοτεί την αρχή της οικοδόμηση μιας νέας Ελλάδας. Σύγχρονης, δημοκρατικής, με στρατηγική για δίκαιη ανάπτυξη προς όφελος των πολλών, με κοινωνική συνοχή, με σεβασμό στο περιβάλλον.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση (Τ.Α.) είναι θεσμός της Δημοκρατίας, της Αποκέντρωσης και της Λαϊκής Συμμετοχής. Αποτελεί φορέα λαϊκής εξουσίας και επειδή είναι ο πιο κοντινός θεσμός εξουσίας στον πολίτη, επηρεάζεται από τη συμμετοχή του και την ψήφο του. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα κυριάρχησαν αντιλήψεις που ήθελαν την Τ.Α. συμπλήρωμα ή εργαλείο του κεντρικού κράτους, πεδίο παραγοντισμού και άσκησης πελατειακών πολιτικών και συμπεριφορών.

Ο νέος νόμος «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1» που θεσμοθέτησε η Κυβέρνηση θέτει από την αρχή ένα σχέδιο:

  • Εκδημοκρατισμού της Τ.Α. θεσμοθετώντας την απλή αναλογική και την συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις και
  • Οικονομικής ανασυγκρότησης με βάση τις πραγματικές τοπικές ανάγκες του κάθε Δήμου ή Περιφέρειας, αλλάζοντας έτσι το ρόλο της Τ.Α. στο Διοικητικό Σύστημα της Χώρας.

Η κατεύθυνσή μας δεν μπορεί να είναι άλλη από τη συγκρότηση μιας Αυτοδιοικητικής Κίνησης με δραστήρια παρουσία στα αυτοδιοικητικά πράγματα των τοπικών κοινωνιών, της καλλιέργειας του προγραμματικού λόγου και της αναζήτησης συνεργασιών σε τοπικό επίπεδο, με προγραμματικό πλαίσιο γύρω από τους παρακάτω άξονες:

  • Την ευρύτερη δυνατή συμφωνία για το ρόλο της Αυτοδιοίκησης στο πολιτικό – διοικητικό σύστημα της χώρας, σε συνδυασμό με τις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται για τους ΟΤΑ με την ενίσχυση της Δημοκρατίας και με τη συμμετοχή των πολιτών στη σύνταξη συμμετοχικών προϋπολογισμών, σε τοπικά δημοψηφίσματα και σε λαϊκές συνελεύσεις.
  • Ένα συνεκτικό αναπτυξιακό σχέδιο βασισμένο στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών (όπως αυτές αποτυπώθηκαν μέσα από τα Περιφερειακά Συνέδρια), με σεβασμό στο περιβάλλον, που θα δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας.
  • Τη συγκρότηση μετώπου απέναντι στο νεοφιλελευθερισμό, την ακροδεξιά και τον φασισμό, ενάντια στο ρατσισμό, την ξενοφοβία και την ομοφοβία.
  • Τη συνεχή και συνεπή υπεράσπιση των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.
  • Την εφαρμογή κοινωνικής και πολιτιστικής – πολιτισμικής πολιτικής (Υγεία, Παιδεία, Αλληλεγγύη), με την ενίσχυση δημοτικών και κοινωνικών υπηρεσιών με σταθερές και πλήρους απασχόλησης θέσεις εργασίας.
  • Τη προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ως εναλλακτικού οικονομικού παραδείγματος, που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη πολιτικών απασχόλησης, ενισχύοντας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο την κοινωνία των πολιτών και το κοινωνικό της κεφάλαιο.
  • Τη θεσμοθέτηση της τακτικής λογοδοσίας.
  • Τη χρηστή και διαφανή διαχείριση του δημοσίου χρήματος, με την αξιοποίηση και διάχυση νέων τεχνολογιών για την βελτίωση της ζωής των πολιτών.

Επιδιώκουμε την συγκρότηση συνδυασμών νίκης, που θα διοικήσουν την επόμενη ημέρα τους Δήμους και τις Περιφέρειες και θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο σε κάθε περιοχή. Προϋπόθεση για να συμβεί αυτό είναι οι ευρύτερες δυνατές συνεργασίες που θα βασίζονται σε συγκεκριμένες προγραμματικές και προοδευτικές συγκλήσεις και θα απορρίπτουν τα λάθη και τις πρακτικές του παρελθόντος ως απόρροια εφαρμογής δημοτικής πολιτικής στηριζόμενης σε ένα καθαρά δημαρχοκεντρικό μοντέλο, που έδινε υπερεξουσίες στον Δήμαρχο και αγνοούσε επί της ουσίας τα άλλα θεσμικά της Τ.Α. όργανα (Δημοτικό και Τοπικά Συμβούλια κ.τ.λ.)

Βαρελάς Βάϊος

Βέλιου Βάσω

Γκινή Φωτεινή

Καλιάς Θωμάς

Μαγουλιώτης Στέλιος

Μιχαλάκης Κωνσταντίνος

Μπουγουλιάς Απόστολος

Ντόβας Πολύκαρπος

Τσίτος Θωμάς

Τσίτου Φωτεινή

Τσουπαρόπουλος Κωνσταντίνος

Δείτε επίσης