Τρίκαλα: Η στρατηγική για τη σύγχρονη πόλη

Share

 

Ξεκίνησαν οι εργασίες για τη βιώσιμη κινητικότητα και τις λοιπές δράσεις του Δήμου Τρικκαίων

Ποια βήματα θα γίνουν για το σχέδιο που αλλάζει την πόλη

Αρχίζει το… τρέξιμο για τον Δήμο Τρικκαίων, προκειμένου να υλοποιήσει όλες τις δράσεις που μετατρέπουν τα Τρίκαλα σε σύγχρονη πόλη. Και αυτό το «τρέξιμο» είναι το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), για την πλήρη αναμόρφωση των Τρικάλων.

Εργαλείο για να προωθηθεί η σύγχρονη πόλη των επόμενων δεκαετιών είναι το ΣΒΑΚ, το οποίο λειτουργεί ως «ομπρέλα» για τις δράσεις που ήδη προωθούνται: ανάπλαση λαϊκής αγοράς, Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου, αναπλάσεις πλατειών κ.α.

Έτσι τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 στελέχη του Δήμου και στελέχη της εταιρείας συμβούλων Lever ΑΕ συνεργάστηκαν, προκειμένου να βρεθεί η φόρμουλα εργασίας για την παρακολούθηση του ΣΒΑΚ. Ουσιαστικά, προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων από τον Δήμο, θα συνεργαστεί με αντίστοιχο εξειδικευμένο προσωπικό από την εταιρεία. Η οποία εταιρεία ανέλαβε (μετά τον σχετικό διαγωνισμό) το έργο της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης του Δήμου για την εκπόνηση «Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας».

Μάλιστα οι στόχοι φτάνουν μέχρι το 2028, οπότε χρειάζεται να γίνουν τα εξής βήματα:
– καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης αστικής κινητικότητας
– καταγραφή των προβλημάτων που ανακύπτουν εντός των ορίων του Δήμου,
– υποβολή πρότασης ενδεδειγμένων και αποτελεσματικών λύσεων

Αυτές οι λύσεις θα εμπεριέχουν δύο στοιχεία:
1. επίτευξη του στόχου της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
2. ανάπτυξη με αειφόρο και ανθρωποκεντρική προσέγγιση.

Ο Δήμος Τρικκαίων επισημαίνει ότι το ΣΒΑΚ δεν αποτελεί κυκλοφοριακή μελέτη, ούτε έχει τον προϋπολογισμό μιας κυκλοφοριακής μελέτης. Αποτελεί ένα πλαίσιο μέτρων, τα οποία μέσα από διαβούλευση, έχουν γίνει αποδεκτά προς εφαρμογή. Επομένως, οι δράσεις που ήδη ξεκίνησαν για το κέντρο της πόλης, αποτελούν το βασικό πεδίο για την υλοποίηση του στόχου για μια βιώσιμη κινητικότητα, σε μια βιώσιμη πόλη.

Δείτε επίσης