Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας

Share

 

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΑΝΘΗΡΟ  την 22-10-2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου “Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Τ.Κ. Κουμπουριανών”.

Θέμα 2ο: Έγκριση πρακτικών για την εκμίσθωση Δημοτικών εκτάσεων για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας, σταθμών και εγκαταστάσεων σταθερής τηλεφωνίας και σημάτων λήψης και εκπομπής σημάτων.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

ΤΣΙΒΟΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Δείτε επίσης