Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας

Share

 

Την 27η του μηνός Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ,θα πραγματοποιηθεί η 10/2018 συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας με Θέματα:

  1. Συζήτηση και λήψη γνωμοδότησης σχετικά με την παράταση υφιστάμενης σύμβασης μίσθωσης, του δημοτικού καταστήματος Ι-27 που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Καρδίτσας. Εισήγηση Τμήμα Εσόδων
  2. Συζήτηση και λήψη γνωμοδότησης προς την Οικονομική Επιτροπή & την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά με την παραχώρηση κατά χρήση χώρου στην πλατεία Ν. Πλαστήρα, προκειμένου στα πλαίσια της διοργάνωσης των εκδηλώσεων, «Παυσιλυπούπολη 2018 – 2019» να τοποθετηθούν ψυχαγωγικά παιχνίδια.

Γραφείο Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας
Αρτεσιανού 1, 2ος οροφος
ΤHΛΕΦΩΝΟ 24413 50729

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

Δείτε επίσης