ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.: Παράταση για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Share

 

Η ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. ενημερώνει τις δυνητικές δικαιούχους ότι με την απόφαση 6266/2018 της ΕΕΤΑΑ ΑΕ ορίζεται ως καταληκτική για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής – δηλώσεων στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2018-2019 η 6η Ιουλίου 2018.

Δείτε επίσης