Ευχαριστήρια επιστολή προς το Νοσοκομείο Καρδίτσας

Share

Ευχαριστήρια επιστολή προς τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου Καρδiτσας.

Ευχαριστώ τον Χειρούργο κύριο Νικολάου που με χειρούργησε, την Αναισθησιολόγο καθώς και όλο το τιμ των χειρουργεiων.

Διαπiστωσα ότι η περίσσεια ανθρωπιάς που επιδεικνύει ανιδιοτελώς το ανθρώπινο δυναμικό του Νοσοκομείου Καρδiτσας υπερκεράζει τυχόν προβλήματα και ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή.

Επiσης αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω δημόσια τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό της Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Καρδίτσας, στο οποίο νοσηλεύτηκα ως έναν τρόπο ελάχιστης ανταμοιβής για ανθρώπους που τιμούν το λειτούργημά τους, όπως συγκεκριμένα υπογραμμίζεται.

Επiσης αξiζει και ένα ευχαριστώ στο ιατρικό προσωπικό που στελεχώνει την Χειρουργική Κλινική, στο πάντα πρόθυμο να συντρέξει τους αρρώστους νοσηλευτικό προσωπικό με ευγένεια και νοιάξιμο ανθρωπιάς.

Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου

Απόστολος Κολοκύθας

Δείτε επίσης