Πράσινο Κίνημα: Η πρόταση μας για την αυτοδιοίκηση

Share

 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Αυτοδιοίκηση με περισσότερη Δημοκρατία και Συμμετοχικές Διαδικασίες

Παρά τις πολλές διοικητικές μεταρρυθμίσεις η Ελλάδα παραμένει ένα από τα πιο συγκεντρωτικά κράτη στην Ευρώπη. Η Ευρώπη των περιφερειών και των πόλεων στην Ελλαδα παραμένει ημιτελής, με διεκπεραιωτικές κυρίως αρμοδιότητες, στη σκιά του κεντρικού κράτους. Ο τριπλός χαρακτήρας της παγκόσμιας κρίσης (οικονομικός, περιβαλλοντικός, κοινωνικός) που βιώνουμε και στη χώρας μας επιβάλλει νέα μοντέλα αυτοδιοίκησης. Στις ερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να υπερασπιστούν προτάσεις παραγωγικής ανασυγκρότησης και νέα βιώσιμα μοντέλα οικονομίας και διαχείρισης. Η αυτοδιοίκηση μπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο με τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, την εφαρμογή τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την ενθάρρυνση της παραγωγής και της κατανάλωσης στην πηγή, την επιδίωξη της κοινωνικής συνοχής, την υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, την έμφαση στην ποιότητα ζωής, την προστασία της υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος. 

Στον Δημόσιο Διάλογο που έχει ανοίξει για την μεταρρύθμιση στην αυτοδιοίκηση συμμετέχουμε με συγκεκριμένες προτάσεις. 

Διεκδικούμε ισχυρή αυτοδιοίκηση με:

 • Ουσιαστικές αρμοδιότητες επιτελικού σχεδιασμού σε βασικούς τομείς όπως τη χωροταξία, τις μεταφορές, την περιβαλλοντική διαχείριση και την παιδεία.
 • Φορολογική αποκέντρωση από κάτω προς τα πάνω όπως συμβαίνει στις χώρες τις Ε.Ε.
 • Οικονομική αυτοδυναμία, με μέρος των δημόσιων εσόδων να παραμένει στην περιφέρεια ή το Δήμο όπου εισπράχθηκε.
 • Ξεκάθαρος διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων για να μην ταλαιπωρείτε ο δημότης και η δημόσια διοίκηση.
 • Εκλογή των περιφερειακών και δημοτικών συμβουλίων με απλή αναλογική, ψηφοδέλτια χωρίς υποχρεωτικά επικεφαλής, μετεκλογικές συνεργασίες σε προγραμματική βάση.
 • Θεσμούς δημοψηφισμάτων και νομοθετικών πρωτοβουλιών πολιτών, για τις τοπικές αρμοδιότητες. Με ένα συγκεκριμένο αριθμό ψήφων (που θα προκύπτει από ποσοστό επί των ψηφισάντων στις εκλογές) να μπορεί η κοινωνία των πολιτών να μπλοκάρει αποφάσεις περιφερειακών/δημοτικών συμβουλίων αλλά και να βάζει θέματα προς συζήτηση με εισηγητή από την κοινωνία των πολιτών.
 • Ισχυροποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης σε επιστημονικό επιτελείο, με δικαίωμα να έχει μετακλητό επιστημονικό προσωπικό ο κάθε περιφερειάρχης/δήμαρχος, για αρχιτέκτονες, γεωπόνους, περιβαλλοντολόγους, δημοσιογράφους.
 • Ισχυροποίηση του θεσμού του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, των Συμβουλίων Μεταναστών και των Συμβουλίων Νέων που έχουν ατονήσει.
 • Περισσότερη δημοκρατία με τα γραφεία των παρατάξεων εντός Περιφέρειας/ Δημαρχείου. Όποιος περιφερειάρχης/δήμαρχος δεν συμμορφωθεί να εκπίπτει.
 • Λέμε τέλος στον λαϊκισμό με τους μισθούς των αντιδημάρχων. Όποιος εργάζεται πρέπει και να αμείβεται. Αλλά ταυτόχρονα ο κάθε αντιπεριφερειάρχης/αντιδήμαρχος να είναι υποχρεωμένος κάθε έτος θητείας του να κάνει δημόσιο απολογισμό στο Περιφερειακό/ Δημοτικό συμβούλιο και να το αναρτά στο ιστολόγιο του οικείου OTA.
 • Παράλληλα να υπάρχει ένα μίνιμουμ ποσό ως έξοδα παράστασης για τους περιφερειακούς/δημοτικούς συμβούλους.
 • Δεν συμφωνούμε με τον αποκλεισμό των γενικών γραμματέων των Δήμων από τις υποψηφιότητες. Να παραμείνει αυτό που ισχύει μέχρι τώρα, δηλαδή αν παραιτηθούν ως την ανακήρυξη υποψηφιοτήτων να μπορούν να είναι υποψήφιοι.
 • Η κάθε ελεγκτική αρχή να κάνει έλεγχο νομιμότητας και όχι έλεγχο σκοπιμότητας επί των αποφάσεων του Περιφερειακού/Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Ψηφιακή και ηλεκτρονική ολοκλήρωση των υπηρεσιών των περιφερειών/δήμων αλλά και της λειτουργίας του περιφερειακού/δημοτικού συμβουλίου. Οι Περιφερειακοί/ Δημοτικοί Σύμβουλοι να έχουν στην διάθεσή τους φορητούς υπολογιστές με διαδικτυακή επικοινωνία. Να σταματήσει η παράλογη και αντιοικολογική κατασπατάληση του χαρτιού. Η εξοικονόμηση που θα γίνει από την αλόγιστη και περιβαλλοντικά απαράδεκτη κατάχρηση του χαρτιού, θα εξισορροπήσει το κόστος του υπολογιστή.
 • Νέα πολιτική στη διαχείριση των απορριμμάτων με διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση και μεγαλύτερα ποσοστά ανάκτησης των υλικών. Νέες πράσινες αυτοχρηματοδοτούμενες θέσεις εργασίας που προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία.
 • Εισαγωγή φιλικών προς το περιβάλλον μορφών ενέργειας με συγκεκριμένες πολιτικές όπως η αλλαγή των συμβατικών λαμπτήρων με led, η αγορά ηλεκτροκίνητων δημοτικών αυτοκινήτων κτλ.
 • Ανακοίνωση – στόχου ως ποσοστό αύξησης πρασίνου σε κάτοικο/τετραγωνικό μέτρο και εκπόνηση ειδικών μέτρων προς την κατεύθυνση αυτή.
 • Υποχρεωτικά τουλάχιστον το 15% των προμηθειών κάθε Περιφέρειας/Δήμου να είναι από τις Πράσινες Προμήθειες.
 • Αλλαγή της φιλοσοφίας του Πράσινου Ταμείου με νέα εργαλεία, για να αυξηθεί το οικολογικό αποτύπωμα σε κάθε περιοχή.
 • Διαφάνεια και δημοκρατία παντού σε όλες τις λειτουργίες, με ζωντανή διαδικτυακή προβολή των περιφερειακών/δημοτικών συμβουλίων προς ενημέρωση των πολιτών.
 • Όλες οι επιτροπές να είναι διαπαραταξιακές με τη μέθοδο της απλής αναλογικής παντού, χωρίς αποκλεισμούς.
 • Τα προγράμματα και ο προεκλογικός αγώνας των παρατάξεων και των κομμάτων να προβάλλονται χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις μέσω του περιφερειακού/δημοτικού διαδικτύου, με παράλληλη απαγόρευση της αφισορύπανσης
 • Άμεση, αυθημερόν, έκδοση λειτουργίας κάθε επιχείρησης με την κατάθεση των δικαιολογητικών.
 • Θεσμοθέτηση ορίου τουλάχιστον 40% συμμετοχής γυναικών στα ψηφοδέλτια και στη σύνθεση των συλλογικών  οργάνων της Τ.Α.
 • Ασυμβίβαστο με άλλες πολιτικές ιδιότητες όπως βουλευτής-δημοτικός σύμβουλος και βουλευτής-περιφερειακός σύμβουλος
 • Επανίδρυση ΟΣΚ (Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων), με μεταφορά εξ ολοκλήρου των αρμοδιοτήτων στους Δήμους.
 • Εγκατάσταση των ηλεκτρονικά εκσυγχρονισμένων  Δημοτικών Βιβλιοθηκών μέσα στα σχολεία
 • Συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του οικείου ΟΤΑ (Δημοτικό / Περιφερειακό Συμβούλιο και Εκτελεστική Επιτροπή).
 • Καταγραφή, παρακολούθηση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας ΟΤΑ σε κοινωνική και αναπτυξιακή κατεύθυνση.

Ανακύκλωση – Διαλογή στην πηγή –  Η πρόταση του Πράσινου Κινήματος

Το Πράσινο Κίνημα, τονίζει την κρίσιμη κατάσταση,  στην οποία έχει φθάσει το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, μετά από δεκαετίες αποτυχημένων σχεδιασμών και εφαρμογής πολιτικών.

Τα ποσοστά ταφής και ανεξέλεγκτης διάθεσης των απορριμμάτων παραμένουν υψηλά, τα ποσοστά ανακύκλωσης είναι χαμηλά και ποσοστά κομποστοποίησης οργανικών αποβλήτων ακόμα μικρότερα.

Η σπατάλη και η αδιαφάνεια των διατεθέντων μέχρι  σήμερα σημαντικών εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων στον τομέα, αλλά και η διαφθορά που σχετίζονται με τη διαχείρισή τους

Παρόλα αυτά πρέπει να επισημάνουμε

 • τη μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων λόγω της οικονομικής κρίσης, η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε κάθε σχεδιασμό
 • την αστοχία επίτευξης των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων της εφαρμοζόμενης επίσημης διαλογής στην πηγή και ειδικότερα στον τομέα των συσκευασιών
 • την πορεία και τους επαχθείς όρους των διαγωνισμών για μεγάλα περιφερειακά έργα διαχείρισης μέσω ΣΔΙΤ

Με βάση τα ανωτέρω διατυπώνουμε τις προτάσεις προτεραιότητάς μας στον τομέα, που προωθούμε μέσα από τους εκλεγμένους μας στην Αυτοδιοίκηση και το Δίκτυο Εναλλακτικής Διακυβέρνησης αλλά για τις οποίες θα αγωνιστούμε στο πλάι περιβαλλοντικών οργανώσεων και συλλογικοτήτων της κοινωνίας των πολιτών.

Βασικοί άξονες προτεραιότητας μας:

 • Ο σχεδιασμός σε δημοτικό και διαδημοτικό επίπεδο, μέσα από τα σχέδια των ΟΤΑ, τον χωροταξικό σχεδιασμό αλλά και τα σχέδια ολοκληρωμένης αστικής παρέμβασης, με βάση την επεξεργασμένη πρόταση του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
 • Η  ριζική αναθεώρηση των ΠΕΣΔΑ με βάση τα δεδομένα της συγκυρίας, αλλά και η επανεξέταση των διαγωνισμών  ΣΔΙΤ
 • Η οριστικοποίηση και δημοσιοποίηση  των  εθνικών σχεδίων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και διαχείρισης αποβλήτων

Σε όλα τα προαναφερόμενα επίπεδα, η έμφαση μας είναι στην πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, διαλογή στην πηγή και κομποστοποίηση, τις αποκεντρωμένες μονάδες μικρής κλίμακας και κόστους αλλά και την κοινωνική ενεργοποίηση και συμμετοχή. Πιο αναλυτικά προτείνουμε και δουλεύουμε για:

 • Συστηματική εκπαίδευση /ενεργοποίηση των πολιτών για μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων και αποφυγή της χρήσης επικίνδυνων υλικών και συσκευασιών αλλά και για προώθηση της επανάχρησης /δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης των υλικών. Δημιουργία Δικτύου πληροφόρησης /διάχυσης καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας -Ενθάρρυνση /υποστήριξη σε πρωτοβουλίες κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
 • Προδιαλογή /ανακύκλωση: Δημιουργία τοπικών πράσινων σημείων ανά ΟΤΑ/ΔΔ. Ενθάρρυνση τοπικών πρωτοβουλιών κοινωνικής επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία κέντρων εκπαίδευσης, συγκέντρωσης και προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών, τα οποία θα συγκεντρώνονται από τους πολίτες και σε άμεση συνεργασία με επιχειρήσεις /μεγάλους παραγωγούς.  Δημιουργία Δικτύου πληροφόρησης /διάχυσης καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας.
 • Προώθηση της κομποστοποίησης σε όλα τα επίπεδα με εφαρμογή προγραμμάτων  οικιακής κομποστοποίησης αλλά και διαλογής στην πηγή (ΔσΠ) οργανικών με ειδικό «καφέ» κάδο και αξιοποίηση των πράσινων απορριμμάτων -κομποστοποίηση με διαδημοτική συνεργασία και εμπλοκή των κατοίκων αλλά και ενθάρρυνση /στήριξη ενεργοποίησης των νοικοκυριών /μεγάλων παραγωγών.
 • Υποστήριξη για την εφαρμογή στην πράξη της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων, τα οποία αποτελούν σημαντικό τμήμα των απορριμμάτων ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές.
 • Συνεργασία και υποστήριξη όλων των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) αλλά και ενθάρρυνση ίδρυσης νέων συλλογικών /κοινωνικών συστημάτων για την εναλλακτική διαχείριση για όλες τις κατηγορίες ειδικών αποβλήτων με διαφανή λειτουργία.
 • Χωροθέτηση /εγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας επικίνδυνων βιομηχανικών και ιατρικών αποβλήτων
 • Αλλαγή της πολιτικής χρέωσης των δημοτικών τελών καθαριότητας με διαφορετικές χρεώσεις ανά ζώνη /χρήση αλλά και αντισταθμιστική μείωση για την ενθάρρυνση της μείωσης – συμμετοχή στη διαλογή στην πηγή
 •  Εξοικονόμηση πόρων και ολοκληρωμένη αξιοποίησή τους για την υλοποίηση έργων για την εξυγίανση των χώρων ταφής απορριμμάτων αλλά και την εξασφάλιση χώρων /μονάδων για την περίοδο μετάβασης στο μοντέλο «μηδενικών» απορριμμάτων.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ  

 1. Κάθε Δήμος κάνει μία συγκεκριμένη μελέτη από όπου προκύπτουν με βάση τα απορρίμματα που στέλνονται , πόσες είναι οι πράσινες αυτοχρηματοδοτούμενες θέσεις εργασίας.
 2. Ο Δήμος ζητά από το κράτος (ΕΟΑΝ) την υλικοτεχνική υποδομή , την οποία θα παραχωρήσει στο σχήμα που θα εργαστεί για την ανακύκλωση. Η υλικοτεχνική υποδομή ανήκει σε κυριότητα στο Δήμο και παραχωρείτε προς χρήση στο σχήμα που θα προκριθεί.
 3. Γίνεται διαγωνισμός όπου είναι υποχρεωτικό τα σχήματα που θα λάβουν μέρος να δεσμευτούν για τις θέσεις εργασίας, που θα έχουν προκύψει από την συγκεκριμένη μελέτη. Στον διαγωνισμό υπάρχουν επιπλέον κριτήρια με μοριοδότηση, για θέσεις εργασίας με κοινωνικά κριτήρια (μακροχρόνια άνεργοι, μονογονεικές οικογένειες κτλ). Επίσης υπάρχει δεσμευτικός όρος για την επίτευξη ποσοστών ανακύκλωσης.
 4.  Δημιουργούνται ανάλογα με την μελέτη, πολλά τοπικά πράσινα σημεία στα οποία μπορεί να ο πολίτης να πηγαίνει τα ανακυκλώσιμα υλικά του και να λαμβάνει χρήματα. Τα πράσινα σημεία είναι πεντακάθαροι χώροι, που έχουν τουλάχιστον 10 διαφορετικές ροές (δηλ. μεγάλους κάδους) ανακυκλωμένων προϊόντων. Δεν απαιτούν μεγάλους χώρους και μπορεί να είναι δίπλα σε σχολεία, σε ΚΕΠ, σε δημαρχεία, γενικά σε σημεία που πηγαίνει συχνά ο πολίτης για να μπορεί να εξυπηρετηθεί.
 5. Δημιουργούμε την κάρτα ανακύκλωσης, στην οποία θα πιστώνονται τα χρήματα και θα διασυνδεθεί με τοπικές παροχές.
 6. Η κάρτα ανακύκλωσης είναι διασυνδεδεμένη με τον Δήμο και ανάλογα με την ανακύκλωση που έχει γίνει υπάρχει έκπτωση στα δημοτικά τέλη.
 7. Δημιουργούμε το Χρηματιστήριο Ανακύκλωσης, το οποίο θα λειτουργεί με συγκεκριμένο τρόπο, έτσι ώστε να επιβραβεύονται αυτοί που πιάνουν τα ποσοστά ανακύκλωσης και να έχουν ποινή (ακόμα και έκπτωσης) αυτοί που είναι κάτω από τα δεσμευτικά ποσοστά.
 8. Η διαχείριση απορριμμάτων παραμένει πάντα σε αρμοδιότητα του Δήμου, η οποία δεν επηρεάζεται και δεν ιδιωτικοποιείται.
 9. Ο Δήμος κάνει έλεγχο για την καθαριότητα των Πράσινων Σημείων.
 10. Το τέλος ανακύκλωσης πηγαίνει  στα σχήματα που κάνουν ανακύκλωση, ανάλογα με το ύψος ανακύκλωσης που έχει επιτευχθεί.
 11.  Η πρόταση μας είναι το 50% του ποσού από το ανακυκλώσιμο υλικό να πηγαίνει στους πολίτες και το υπόλοιπο 50% μαζί με το τέλος ανακύκλωσης να πηγαίνει στις αυτοχρηματοδοτούμενες θέσεις εργασίας.
 12. Ακόμα και με την πρότασή μας, όπου η διαλογή είναι στην πηγή, θα υπάρχει ένα ποσοστό σύμμεικτων. Δίνουμε τη δυνατότητα, στον κάθε Δήμο να κάνει διαλογή σύμμεικτων με συγκεκριμένες εργολαβίες.
 13. Θεσπίζουμε βραβεία καλύτερων Δήμων στην ανακύκλωση, όπου αυτοί που θα έχουν τα υψηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης, θα δικαιούνται αυτοδίκαια κονδύλια από το Πράσινο Ταμείο, για έργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης του δήμου τους.
 14. Δημιουργούμε Διαδημοτικά Κέντρα Ανακύκλωσης, όπου εκεί πηγαίνουν τα βαριά και «βρώμικα» αντικείμενα (πχ. λάστιχα, υπολογιστές κτλ) τα οποία θέλουν άλλου είδους διαχείριση και άλλου επιπέδου χώρο.
 15. Ο κάθε ΠΕΣΔΑ θα πρέπει να επανεξεταστεί με βάση τα δεδομένα που θα προκύπτουν από την πρότασή μας, διότι οι αριθμοί και οι ανάγκες διαφοροποιούνται ριζικά.

Τοπική Αυτοδιοίκηση και εργαζόμενοι.

Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι με το πρόγραμμα «Κλεισθένης» να είναι προ των πυλών. Οι εργαζόμενοι στους δήμους είναι βασικό και αναπόσπαστο κομμάτι της καλής λειτουργίας των δομών των δήμων. Ήδη σχεδόν το σύνολο των δήμων της χώρας είναι υποστελεχωμένοι με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα αντικειμενικό στις παρερχόμενες υπηρεσίες. Στο πλαίσιο αυτό το Πράσινο Κίνημα προτείνει:

 1. Την παραμονή του δημόσιου  χαρακτήρα των δημοτικών υπαλλήλων καθώς την μη ιδιωτικοποίηση φορέων όπως η αποκομιδή απορριμμάτων και οι το πράσινο.
 2. Την κατάργηση του νομοσχεδίου για την μετακίνηση υπαλλήλων
 3. Να υπάρχουν περισσότερα μέτρα ασφαλείας για τους εργαζόμενους στην καθαριότητα
 4. Την άμεση επιστροφή όλων των υπαλλήλων συμβασιούχων και μονίμων που έχουν δικαιωθεί από τα δικαστήρια

Αδέσποτα και Τοπική Αυτοδιοίκηση

Στήν σημερινή αστική κοινωνία μας που ζούν 11.000.000 Έλληνες ανάμεσα τους υπάρχουν δύο ειδών ζώων,  τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα.

Το πρόβλημα είναι έντονο με τα αδέσποτα στους Δήμους με τα εξής φαινόμενα:

1) Τα ζώα περιφέρονται σε αγέλες η μόνα τους σε δρόμους πλατείες και ελεύθερα οικόπεδα.

2) Η διατροφή τους πολύ μικρή,  και αυτό γιατί τρώνε μόνο από εθελοντές φιλόζωους.

3) Τα περισσότερα ζώα δεν έχουν δεχθεί ποτέ καμία ιατρική περίθαλψη από κτηνίατρο ούτε κανένα εμβόλιο ούτε ειδική θεραπεία με χάπια για αποπαρασίτωση, με κίνδυνο να έχουν σοβαρές μεταδοτικές ασθένειες όπως λεϊσμανίαση λευχαιμία και AIDS ιδιαίτερα στις γάτες.

Να σημειωθεί ότι η λεϊσμανίαση είναι επικίνδυνη αρρώστια και για τον άνθρωπο.

4) Τα περισσότερα ζώα έχουν υποστεί κακοποίηση από ανεγκέφαλους ανθρώπους,  με αποτέλεσμα να φοβούνται και να έχουν επιθετική συμπεριφορά.

Για να διορθωθούν όλα αυτά τα κακώς κείμενα πρέπει οι Δήμοι σε συνεργασία με τις Περιφέρειες και τα αρμόδια Υπουργεία να πάρουν αναγκαία μέτρα:

 1. Στην δημιουργία επιτροπών που θα αποτελούνται από μέλη φιλοζωικών σωματείων – κτηνιάτρων και δημοτικών συμβούλων που πρέπει να δράσουν άμεσα.
 2. Στην έκδοση ειδικού φυλλαδίου για ενημέρωση των κατοίκων για την αντιμετώπιση της συμπεριφοράς των ζώων, πως να αποφεύγονται τα ζευγαρώματα ώστε να υπάρξει μείωση των αδέσποτων ζώων.
 3. Στην καταγραφή των ζώων που κυκλοφορούν ελεύθερα και να δημιουργηθεί ειδικό μητρώο.
 4. Σε συνεργασία με κτηνίατρους να εμβολιαστούν και να στειρωθούν.
 5. Στη δημιουργία μητρώου εθελοντών φιλόζωων όπου θα μπορούν να παίρνουν ένα αδέσποτο κουτάβι και να το μεγαλώνουν για 4-5 μήνες και μετά να το παραδίδουν στην ειδική δομή του κάθε δήμου.
 6. Στη δημιουργία site από κάθε δήμο όπου η επιτροπή που αναφέραμε θα βάζει φωτογραφία των αδέσποτων που μπορούν οι φιλόζωοι να υιοθετήσουν
 7. Στη δημιουργία ειδικών καταφυγίων από τους Δήμους με όλες τις απαραίτητες συνθήκες υγιεινής και φιλοξενίας με την σωστή διατροφή. Η κεντρική διοίκηση όμως θα πρέπει να δώσει τα απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία αλλά και να ρυθμίσει τη νομοθεσία κατάλληλα για να μπορούν οι Δήμοι να κάνουν απρόσκοπτοι το συγκεκριμένο έργο τους.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ  ΤΟΜΕΑ 

Με τον όρο ηλεκτρονική διακυβέρνηση εννοούμε την  αξιοποίηση της πληροφορικής στη Διοίκηση και την γραφειοκρατεία προς όφελος του πολίτη που έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρόνου και την επίτευξη διαφάνειας στις συναλλαγές με το κράτος και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-Government) σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης , όπου και είναι ευρέως διαδεδομένη είναι «η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στη δημόσια διοίκηση σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες του προσωπικού, με σκοπό τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του κοινού, την ενδυνάμωση της δημοκρατίας και την υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών».Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι ουσιαστικά ο τεχνολογικός ενδιάμεσος μεταξύ πολιτών και κυβερνήσεων υπό το ενδεχόμενο μιας ηλεκτρονικής απελευθέρωσης στην Επικοινωνία, στην εξέλιξη των κανονισμών και την δημοκρατική έκφραση της θέλησης των πολιτών.

Επιγραμματικά αναφέρουμε μερικά από  τα  οφέλη

 • Παροχή υπηρεσιών στο κοινό:

Η  «ηλεκτρονική διακυβέρνηση» (eGovernment) έχει ήδη αποδείξει τα πλεονεκτήματά της στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση καθιστά δυνατή όχι μόνον την ευκολότερη πρόσβαση στις πληροφορίες των δημόσιων αρχών, αλλά διευκολύνει επίσης σε μεγάλο βαθμό τις συναλλαγές των διοικουμένων με τη μείωση του χρόνου αναμονής, απαλείφει τον χρόνο μετακίνησης και τα έξοδα  . Επίσης οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα, αξιοποιώντας ιδίως τα ηλεκτρονικά φόρουμ, τους εικονικούς χώρους συζητήσεων και την ηλεκτρονική ψήφο, να υποβάλλουν άμεσα ερωτήσεις στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και να διατυπώνουν τη γνώμη τους επί των πολιτικών που ασκεί το δημόσιο.

 • Προσφορά υπηρεσιών στις επιχειρήσεις:

H βελτίωση της παροχής ηλεκτρονικών διοικητικών υπηρεσιών επιφέρει αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Αυτό οφείλεται στη μείωση του κόστους των ιδίων των δημόσιων υπηρεσιών, αλλά και του κόστους συναλλαγής για τις επιχειρήσεις (χρόνος, πόροι). Επιπλέον επιφέρει διαφάνεια στις συναλλαγές του Δημοσίου με τις επιχειρήσεις.

 • Υπηρεσίες μεταξύ των δημόσιων αρχών,

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση καθιστά δυνατή την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, αλλά και των θεσμικών οργάνων. Οι περιφερειακές και τοπικές δημόσιες αρχές κυρίως  διακινούν  τα πάσης φύσεως έγγραφα ( αποφάσεις ,βεβαιώσεις  κ.λ.π ) ηλεκτρονικά , που έχει ως αποτέλεσμα την δραματική  μείωση του κόστους  διακίνησης, την μηδενική δαπάνη σε εκτυπώσιμο υλικό το οποίο δεν υπάρχει με  άμεση προσφορά στην οικολογία  και  την εξοικονόμηση πόρων γενικότερα. 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το Πράσινο Κίνημα είναι υπέρ της απλής αναλογικής σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες. Η παλαιότερη διασφάλιση ότι το πρώτο κόμμα έχει σχεδόν σίγουρη την αυτοδυναμία, έχει οδηγήσει σε ένα πολιτικό σύστημα με επίπλαστη αυτάρκεια, όπου η εξουσία είναι συγκεντρωμένη στον αρχηγό και το στενό του κύκλο. Η απλή αναλογική θα αυξήσει την πίεση στις ηγεσίες, θα ενισχύσει τη δημοκρατική τους λειτουργία και θα περιορίσει τα εσωτερικά πελατειακά συστήματα στα κόμματα εξουσίας. Επιπλέον η απλή αναλογική είναι το μόνο σύστημα που κατοχυρώνει την ισότητα της ψήφου των πολιτών και αναχαιτίζει την έφοδο των κομματικών στρατών για τον έλεγχο του κρατικού μηχανισμού. Ειδικά στην αυτοδιοίκηση με το στρεβλό πλειοψηφικό σύστημα είχαμε περιπτώσεις όπου παρατάξεις με λιγότερο από το ¼ των ψήφων έπαιρναν τα 3/5 των εδρών αλλοιώνοντας της βούληση των πολιτών.

Το Πράσινο Κίνημα προτείνει :

 • Αλλαγή εκλογικού νόμου με καθιέρωση απλής αναλογικής σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες από τις επόμενες εκλογές.
 • Μικρότερες εκλογικές περιφέρειες, όπου η μεγαλύτερη να μην ξεπερνά τις 20 έδρες εκλογής.
 • Διάλογος, με συμμετοχή και των ίδιων των νέων, για τη σκοπιμότητα να δοθεί δικαίωμα ψήφου από τα 16 χρόνια. Εκλογιμότητα από τα 21 χρόνια.
 • Ανώτατο όριο δύο συνεχόμενων θητειών, σε όλα τα αιρετά και κυβερνητικά αξιώματα.
 • Σταθερή ημερομηνία εκλογών ανά 4ετία. Ενδεχόμενη εμβόλιμη/πρόωρη εκλογή θα αφορά μόνο το εναπομένον υπόλοιπο της αρχικής 4ετίας (με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου απομένουν λιγότεροι από 6 μήνες θητείας), ώστε να αποθαρρύνεται η προκήρυξη πρόωρων εκλογών.
 • Πρόβλεψη να μένουν κενές οι έδρες που αντιστοιχούν στα λευκά ψηφοδέλτια.
 • Ασυμβίβαστο για ταυτόχρονη κατοχή θέσεων βουλευτή και υπουργού με αναστολή της βουλευτικής ιδιότητας κατά τη διάρκεια θητείας βουλευτή σε υπουργική θέση.
 • Στον ισολογισμό των κομμάτων δημοσιοποιείται, ως επιπλέον κρατική επιχορήγηση, το κόστος των εργαζομένων τους που μισθοδοτούνται από το Δημόσιο. Αναλογικά ισότιμη μεταχείριση των νέων πολιτικών κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο.
 • Λογοδοσία για την χρήση των χρημάτων των φορολογούμενων. Τα κόμματα κάθε χρόνο εκτός από τον ισολογισμό τους να δημοσιοποιούν και απολογισμό δράσεων όπου να αναλύουν και τον τρόπο που δαπανήθηκαν τα χρήματα της κρατικής επιχορήγησης.
 • Σύνδεση της βουλευτικής αποζημίωσης και με το έργο που αποδίδουν. Το 50% της αποζημίωσης θα συνδέεται αναλογικά με την παρουσία τους στις συνεδριάσεις της ολομέλειας. Το 25% της βουλευτικής αποζημίωσης συνδέεται με την παρουσία των βουλευτών στις επιτροπές που συμμετέχουν και θα μειώνεται αναλογικά με τις απουσίες τους.
 • Υπουργική και βουλευτική ασυλία αυστηρά οριοθετημένη στα θέματα καθαρά πολιτικού χαρακτήρα. Μέχρι να αναθεωρηθεί η σχετική συνταγματική διάταξη, δέσμευση όλων των πολιτικών δυνάμεων να μην εμποδίζουν με την ψήφο των βουλευτών τους τη δικαστική διερεύνηση καμιάς ποινικής εκκρεμότητας πολιτικών προσώπων.

Ρητή συνταγματική κατοχύρωση της υποχρέωσης των κομμάτων για δημοκρατική λειτουργία

Δείτε επίσης