Ενέργειες Δράσεις του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Καρδίτσας

Share

.

Απολογισμός του πρώτου τριμήνου λειτουργίας του  (01/12/2017 έως 28/02/2018) 

 Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

 Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρδίτσας καθώς και το Παράρτημα  Ρομά λειτουργούν ως δομές συμπληρωματικές της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου και εποπτεύονται από αυτή. Φορέας υλοποίησης του Κέντρου Κοινότητας είναι ο Δήμος Καρδίτσας.

Το Κέντρο Κοινότητας είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του κάθε Δήμου. Από εκεί ο πολίτης ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιαδήποτε μορφής, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Καρδίτσας ξεκίνησε να λειτουργεί από 1/12/2017, εξυπηρετεί τους δημότες Καρδίτσας και στεγάζεται στο κτίριο του ΚΑΠΗ, (Λ. Παπαδόπουλου 1).

Το Παράρτημα Ρομά αποτελεί μετεξέλιξη της δράσης των Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων καθώς και των Ιατροκοινωνικών Κέντρων που υλοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και λειτουργεί από το 2008 εντός του οικισμού “Μαύρικα” παρέχοντας πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες οι οποίες έχουν σχέση με τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα στόχος με σκοπό την αναβάθμιση του βιοτικού της επιπέδου και την πλήρη κοινωνική της ενσωμάτωση.

Ωφελούμενος πληθυσμός είναι :

 • Πολίτες που κατοικούν στο Δήμο Καρδίτσας
 • Ωφελούμενοι του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)»(αιτήσεις/τροποποιήσεις/ερωτήσεις ΚΕΑ).
 • Άτομα ή οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού
 • Άνεργοι/ες , παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού
 • Γενικότερα ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Το πρώτο τρίμηνο αναφοράς (01/12/2017 έως 28/02/2018) συνολικά το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά  εξυπηρέτησε 805 πολίτες και διεκπεραίωσε 978 αιτήματα. Αναλυτικά:

Το κέντρο κοινότητας διεκπεραίωσε 516 αιτήματα του εκ των οποίων τα 298 αφορούσαν άνδρες και τα 218 γυναίκες

Ενώ το  Παράρτημα Ρομά διεκπεραίωσε 462 αιτήματα του ωφελούμενου πληθυσμού Ρομά εκ των οποίων τα 171 αφορούσαν άνδρες και τα 291 γυναίκες

Oι παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα ρομά κινούνται σε τρεις Άξονες:

Κέντρο Κοινότητας

Α. Υποδοχή- ενημέρωση- υποστήριξη πολιτών

Β. Συνεργασία με υπηρεσίες και δομές

Γ. Παροχή υπηρεσιών βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και διασφάλισης της κοινωνικής ένταξης των ωφελουμένων 

Παράρτημα Ρομά

Α.Υπηρεσίες στήριξης και κοινωνικής ένταξης

Β.Υπηρεσίες ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης.

Γ.Υπηρεσίες προώθησης της απασχόλησης.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που προσφέρθηκαν είναι:

 • Ενημέρωση και υποβολή΄/τροποποίηση αιτήσεων Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)
 • Σύνδεση με ΤΕΒΑ
 • Επισκέψεις των στελεχών του Κέντρου σε τοπικούς φορείς και υπηρεσίες με στόχο τη γνωριμία και την ενημέρωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της νέας δομής.
 • Ψυχοκοινωνική και συμβουλευτική υποστήριξη
 • Πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα.
 • Συμπλήρωση δικαιολογητικών και ενημέρωση για χορήγηση επιδομάτων
 • Παροχή ενημέρωσης για τη διαδικασία της ονοματοδοσίας  και δήλωσης παιδιών στο ληξιαρχείο.
 • Ατομική ενημέρωση για θέματα υγείας των ίδιων των Ρομά και κυρίως των παιδιών τους.
 • Προγραμματισμός ιατρικών ραντεβού με Νοσοκομεία αλλά και υπηρεσίες ψυχικής υγείας.
 • Διερεύνηση για την κατοχή βιβλιαρίων υγείας παιδιού και έλεγχος για τα εμβόλια που εκκρεμούν.
 • θέματα υγείας (προγραμματισμός και συνέπεια των εμβολιασμών, τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής, κλπ).
 • Ενημέρωση για διαδικασία έκδοσης κάρτας ανεργίας.
 • Ανανέωση/θεώρηση κάρτας ανεργίας
 • Ενημέρωση για διαδικασία έκδοσης διπλώματος οδήγησης

Δείτε επίσης