Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Καρδίτσας

Share

Την 23η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας, θα πραγματοποιηθεί η 1/2018 συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας με Θέματα:

1ο. Συζήτηση & λήψη απόφασης για Άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής (26 αιτήσεις).
Εισηγήτρια : Ευφροσύνη Αθανασίου

2ο. Συζήτηση και λήψη γνωμοδότησης σχετικά με την παράταση υφιστάμενης σύμβασης μίσθωσης, του δημοτικού καταστήματος Ι-12 της Δημοτικής Αγοράς Καρδίτσας 33,00 τ.μ., που βρίσκεται επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου.
Εισήγηση Τμήμα Εσόδων

3ο. Συζήτηση και λήψη απόφασης που αφορά την παραχώρηση κατά χρήση του στεγασμένου τμήματος της Δημοτικής Αγοράς Καρδίτσας προκειμένου να πραγματοποιηθεί έκθεση όλων των Αεραθλητικών Μέσων, που διαθέτη η Αερολέσχη Δυτ. Θεσσαλίας, την Πέμπτη 1 Μαρτίου έως και την Κυριακή 4 Μαρτίου 2018.

Γραφείο Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας
Αρτεσιανού 1
2ος οροφος
ΤHΛΕΦΩΝΟ 24413 50729

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

Δείτε επίσης