Ενημέρωση του Επιμελητηρίου Καρδίτσας πρός τα μέλη του

Share

 Το Επιμελητήριο Καρδίτσας ενημερώνει τα μέλη του ότι σύμφωνα με επιστολή της εταιρείας «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ»:

 Όσοι χρήστες πάρουν την άδεια της «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» από σήμερα και μέχρι 31.12.2017 τότε με το ποσό της άδειας για το 2017 εξοφλούν και το 2018 (δηλαδή μια χρέωση και για τα δύο έτη) και το τιμολόγιο που θα αποστέλλεται στους χρήστες θα αναγράφει ότι η άδεια θα ισχύει για ολόκληρο το 2017 και το 2018.

 Για περισσότερες πληροφορίες τα μέλη μας μπορούν να απευθύνονται στις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου και στα τηλ.: 24410 22301, 22334.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος

Βύρων Παππάς

Δείτε επίσης