Συνάντηση των περιφερειακών ενώσεων συντακτών

Share

Ανακοίνωση της Συνάντησης Περιφερειακών Ενώσεων Συντακτών (ΕΣΗΕΜ-Θ, ΕΣΗΕΘΣΤΕΕ, ΕΣΗΕΠΗΝ)

Συνάντηση των περιφερειακών ενώσεων συντακτών (Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης, Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Εύβοιας, Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου, Νήσων) έγινε το Σάββατο 1 Ιουλίου 2017, στη Θεσσαλονίκη, με πρωτοβουλία της ΕΣΗΕΜ-Θ. Στη συνάντηση κλήθηκαν και συμμετείχαν τα διοικητικά συμβούλια των Ενώσεων, και οι εκπρόσωποί τους στα ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΔΟΕΑΠ, ΤΕΑΣ, ΕΤΑΣ) και την ΠΟΕΣΥ.

Τα κεντρικά θέματα της συνάντησης ήταν το Ασφαλιστικό, η σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, η ενίσχυση της ενημέρωσης στην Περιφέρεια.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι οι περιφερειακές ενώσεις πρέπει να διατηρήσουν και να ενισχύσουν την κοινή και συντεταγμένη προσπάθεια συνεργασίας για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν, σε συντονισμό με όλα τα θεσμικά όργανα του κλάδου.

Στο Ασφαλιστικό επαναβεβαιώθηκε το διεκδικητικό πλαίσιο που είχε διαμορφωθεί σε αντίστοιχες συναντήσεις στην Πάτρα και τον Βόλο, και τονίστηκε ότι ο μείζων και αδιαπραγμάτευτος στόχος είναι η καθιέρωση ενιαίου πόρου που θα διασφαλίζει τη λειτουργία των ασφαλιστικών οργανισμών ΕΔΟΕΑΠ, ΤΕΑΣ, ΕΤΑΣ. Η βιωσιμότητα των εν λόγω Ταμείων δεν μπορεί να διακυβεύεται περαιτέρω εξαιτίας της κωλυσιεργίας της κυβέρνησης και των εργοδοτών. Η σύγκληση της τριμερούς συνάντησης που εκκρεμεί πρέπει να γίνει αμέσως και όλες οι πλευρές να αξιοποιήσουν τα αναλυτικά στοιχεία που έχει συγκεντρώσει μεθοδικά ο δημοσιογραφικός κλάδος ώστε να νομοθετηθεί το συντομότερο η αναγκαία ρύθμιση. Οι Ενώσεις θα προβούν σε κάθε δυνατή ενέργεια, σε συνδικαλιστικό και νομικό επίπεδο, ώστε να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος.

Οι  τρεις  Ενώσεις  θα  επιδιώξουν  συνάντηση  με  το  Εθνικό  Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για να συζητηθούν οι όροι της διαδικασίας αδειοδότησης τηλεοπτικών σταθμών με έμφαση στην ενίσχυση της ενημέρωσης στην περιφέρεια: Κάθε άδεια πανελλαδικής εμβέλειας πρέπει να συνδέεται με την ίδρυση άρτια στελεχωμένων ανταποκριτικών γραφείων σε όλη την Ελλάδα, αίτημα το οποίο ενισχύεται από σχετικό ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων. Στο ίδιο πλαίσιο τονίστηκε ότι πρέπει να επισπευσθεί η αδειοδότηση των τηλεοπτικών μέσων περιφερειακής εμβέλειας, να ενταχθούν οι περιφερειακοί  σταθμοί  της  ΕΡΑ  στο  οργανόγραμμα  της  ΕΡΤ,  να  ενισχυθεί  η αυτονομία της ΕΡΤ3, όπως και το πλαίσιο λειτουργίας των δημοτικών μέσων ενημέρωσης.

Ανάλογη συνάντηση θα επιδιωχθεί με τους αρμόδιους υπουργούς για το ζήτημα του περιφερειακού  Τύπου,  στο  οποίο  η  κυβέρνηση  αναπτύσσει  νομοθετική πρωτοβουλία.

Οι τρεις ενώσεις θα επιδιώξουν την επανάληψη των διαπραγματεύσεων με τις εργοδοτικές οργανώσεις στην Περιφέρεια, με στόχο την κατάρτιση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που θα καλύπτουν κάθε μορφής ΜΜΕ και κάθε σχέση εργασίας.

Οι τρεις ενώσεις συμφώνησαν επίσης να ζητήσουν συνάντηση με τον πρωθυπουργό στην επόμενη επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη για να θέσουν τα παραπάνω θέματα.

Συμφώνησαν επίσης ότι θα διερευνήσουν τις δυνατότητες συγκεκριμένων συνεργασιών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων και της πρωτοβουλίας «Χάρτα της Ειδομένης».

Οι τρεις ενώσεις συγκρότησαν ομάδα εργασίας, που θα αναλάβει τον συντονισμό των ενεργειών με το δευτεροβάθμιο όργανο του κλάδου, για να αναπτυχθούν χωρίς καμιά χρονοτριβή οι απαιτούμενες δράσεις.

EΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

EΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ

EΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΝΗΣΩΝ

Δείτε επίσης