Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του ταμιευτήρα στο Δ.Δ. Γλαύκης

Share

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του ταμιευτήρα στο Δ.Δ. Γλαύκης προϋπολογισμού 3,7  εκατ. ευρώ

Κώστας Αγοραστός: «Πολύτιμο παραγωγικό εργαλείο»

Ολοκληρώθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η κατασκευή του ταμιευτήρα στο Δ.Δ. Γλαύκης Λάρισας προϋπολογισμού 3,7  εκατ. ευρώ με πόρους του προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτζατζής». Τον έργο επισκέφθηκαν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Υδάτων κ. Γιώργος Λαδόπουλος οπου είχαν την ευκαιρία να δουν τα έργα ταμίευσης νερού. Ο ταμιευτήρας στη Γλαύκη καταλαμβάνει έκταση 270 στρεμμάτων και θα αποθηκεύει 900.000 κυβικά μέτρα νερού. Πρόκειται στην ουσία για μια μικρή λίμνη με σημαντικές θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Ο κ. Αγοραστός, χαρακτήρισε το έργο ως σημαντικό για τον αγροτικό κόσμο, πολύτιμο παραγωγικό εργαλείο, χρήσιμο για τη διευκόλυνση της δύσκολης καθημερινότητάς τους: «Το νερό είναι ζωή. Η εξοικονόμηση νερού και η αξιοποίηση των διαθέσιμων υδατικών πόρων είναι θέμα μείζονος σημασίας για την αιρετή Περιφέρεια. Με έργα όπως αυτό, προστατεύουμε το περιβάλλον, καθώς συμβάλλουμε στην εξοικονόμηση υδάτινων πόρων, αλλά και στην άνοδο του υδροφόρου ορίζοντα. Πιστεύουμε ότι η γεωργία είναι μια από τις δυνάμεις της χώρας για την αντιμετώπιση της κρίσης. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε έμπρακτα τον αγροτικό τομέα με έργα και δράσεις ουσίας. Στο ΕΣΠΑ 2014-2020, όπου διαθέτουμε και Γεωργικό Ταμείο, έχουμε τη δυνατότητα για την υλοποίηση και άλλων αρδευτικών έργων, καλύπτοντας τις ανάγκες του αγροδιατροφικού τομέα στη Θεσσαλία».

Δείτε επίσης