Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Καρδίτσας

Share

Την 11η του μηνός Μαϊου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί η 5/2017 συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας με Θέματα :

1ο. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης(3 αιτήσεις). Εισηγήτρια : Ευφροσύνη Αθανασίου

2ο. Συζήτηση & λήψη απόφασης για Άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής(5 αιτήσεις). Εισηγήτρια : Ευφροσύνη Αθανασίου.

3ο. Συζήτηση και γνωμοδότηση που αφορά την επικαιροποίηση της 199/2015 απόφασης ως προς την εκμίσθωση ή μη, των δημοτικών καταστημάτων Κ3 και Κ4 στις Λαϊκές Πολυκατοικίες στρατώνων του Δήμου Καρδίτσας. Εισήγηση: Τμήμα Εσόδων

4ο. Συζήτηση & εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για καθορισμό τιμής μονάδας για την προσκύρωση δημοτικής έκτασης στο ΟΤ 216. (Γκουσιάρη Ευαγγελή συζ. Βασιλείου, Γκουσιάρη Ιπποκράτη του Βασιλείου & Γκουσιάρη Ευαγγελή του Ιπποκράτη) Εισήγηση: Κουτσάφτης Σπύρος

5ο. Συζήτηση & εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για καθορισμό τιμής μονάδας για την προσκύρωση δημοτικής έκτασης στο ΟΤ 371 β. (Παππή Γεωργίου του Ευαγγέλου & Παππή Χαρίκλειας του Ευαγγέλου) Εισήγηση: Κουτσάφτης Σπύρος

6ο. Συζήτηση & εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής που αφορά την εξέταση ενστασης κατά της 440/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης σχεδίου μετά απο δικαστική απόφαση άρσης απαλλοτρίωσης του ΚΧΠ στο ΟΤ 124 Εισήγηση: Κουτσάφτης Σπύρος

Γραφείο Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας
Αρτεσιανού 1 3ος οροφος
ΤHΛΕΦΩΝΟ 24413 50729

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

Δείτε επίσης