Ανακοίνωση Περιφερειακής Διεύθυνσης ΟΓΑ Θεσσαλίας

Share

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων πολιτών με την Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΓΑ Θεσσαλίας και δεδομένου ότι οι ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές αρμοδιότητες του ΟΓΑ έχουν μεταφερθεί από 1-1-2017 στον ΕΦΚΑ ενημερώνουμε ότι:

  1. H Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΓΑ Θεσσαλίας δέχεται το κοινό όλες τις εργάσιμες μέρες από τις 00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.
  1. Οι αρμοδιότητες αφορούν στα αντικείμενα: α) Οικογενειακά Επιδόματα και β) Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
  1. Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες και ενημέρωση για θέματα σχετικά με Οικογενειακά Επιδόματα και Ανασφαλίστων Υπερηλίκων μπορούν να επικοινωνούν στα εξής τηλέφωνα:
  • Οικογενειακά επιδόματα (Α21)

Τηλέφωνα επικοινωνίας 2413-509425, 2413-5094448, 2413-509430

  • Ανασφάλιστοι Υπερήλικες

Τηλέφωνα επικοινωνίας 2413-509438, 2413-509439

E- mail: [email protected]

Τα οποία υπάρχουν και στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr

  1. Σε ότι αφορά σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα που έχουν μεταφερθεί από τον ΟΓΑ από 1-1-2017 στον ΕΦΚΑ, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα:
Υπαγωγή Ελλήνων/Μητρώο Ασφ/νων            2413509436, 2413509442
Πρωτόκολλο/Έξοδα κηδείας/Ορφανικές          2413509432
Συντάξεις Γήρατος                                    2413509455
Συντάξεις Αναπηρίας                                 2413509420
Συντάξεις Γήρατος                                    2413509455
Εισφορές2413509428
Υπαγωγή Αλλοδαπών//Βεβαιώσεις                2413509429
Συντάξεις Αναπηρίας                                2413509418

Επίσης, μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα  (www.efka.gov.gr) ή να επικοινωνούν  στο τηλεφωνικό κέντρο ΕΦΚΑ Αγροτών  το 213.15.19.100 – 200.

Δείτε επίσης