Συνάντηση Θεσσαλών Δημάρχων στο Μουζάκι, Γάλλων αιρετών της Τ.Α. και του Παν. Θεσσαλίας

Share

Η αποκέντρωση, ο ρόλος των πολιτικών, το ενδιαφέρον των καταναλωτών, η πρόοδος των νέων τεχνολογιών αλλά ακόμη ως ένα βαθμό και η κρίση που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα, δημιουργούν ένα περιβάλλον ευνοϊκό αλλά και την ανάγκη για την προσέγγιση των προοπτικών των περιοχών τη υπαίθρου μέσω νέων αντιλήψεων και καινοτομικών δράσεων. Παράλληλα, μετά από 25 χρόνια διοικητικών μεταρρυθμίσεων και 7 χρόνια ζωής του Καλλικρατικού Δήμου δίνεται η ευκαιρία να αντληθούν τα πρώτα συμπεράσματα αυτής της σχετικά πρόσφατης μεταρρυθμιστικής πορείας. Προκύπτει ήδη, ότι αν η διεύρυνση των Δήμων αναζήτησε την αποτελεσματικότητα αυτής της νέας πολιτικο-διοικητικής οντότητας, το όλο εγχείρημα εμφανίζει δυσκολίες για την ταυτόχρονη ενίσχυση ενός επίσης σημαντικού παράγοντα για την τοπική δημοκρατία και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό που είναι η συμμετοχικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό διαφαίνεται ότι η προοπτική του Δήμου εξαρτάται από την ικανότητα συστράτευσης των κοινοτήτων του και αξιοποίησης από κοινού των πόρων που διαθέτουν. Ακριβώς επειδή οι κοινότητες της υπαίθρου αποτελούν το κύτταρο αλλά και σημαντικό πόρο του Καλλικρατικού Δήμου και αξιοποιώντας την ήδη συσσωρευμένη εμπειρία, οργανώνουμε τη συνεύρεση των Θεσσαλών Δημάρχων, γάλλων αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα ο «ρόλος των κοινοτήτων στη συνοχή του Καλλικρατικού Δήμου». Τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης μπορούν να υποστηρίξουν την ενεργή συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαδικασία της διαβούλευσης που ξεκινά προσεχώς με στόχο τη νέα μεταρρύθμιση του Καλλικρατικού Δήμου.

Η παραπάνω συνάντηση διοργανώνεται από το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με την ΠΕΔ Θεσσαλίας και το Δήμο Μουζακίου την Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017 στο Μουζάκι, στο ξενοδοχείο MOUZAKI PALACE στις 5 μ.μ.

Πρόγραμμα εσπερίδας

17.00 Άφιξη συμμετεχόντων

17.15 Υποδοχή από το Κωτσό Γεώργιο, Δήμαρχο Μουζακίου –πρόεδρο της ΠΕΔ Θεσσαλίας

17.30 Κύκλος ομιλητών

* καθ. Γούσιος Δημήτρης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

* καθ. Μπεριάτος Ηλίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

* καθ. Laurent Rieutort, Πανεπιστήμιο Blaise Pascal Γαλλίας

* κα Vialette Jeanne : δήμαρχος του Saint-Pierre-le-Chastel Γαλλίας και εκπρόσωπος της επιτροπής αδερφοποίησης

18.30 Κύκλος συζήτησης με τη συμμετοχή των παρευρισκόμενων δημάρχων

20.00 Συμπεράσματα

Δείτε επίσης