Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας

Share

Την 21η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 17:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί η 2/2017 συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας με Θέματα :

1ο. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης (5 αιτήσεις).
Εισηγήτρια : Ευφροσύνη Αθανασίου

2ο. Συζήτηση & λήψη απόφασης για Άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής (3 αιτήσεις).
Εισηγήτρια : Ευφροσύνη Αθανασίου

Γραφείο Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας
Αρτεσιανού 1 3ος οροφος
ΤHΛΕΦΩΝΟ 24413 50729

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

Δείτε επίσης