Ψήφισμα του Δ.Σ. Καρδίτσας για τα προβλήματα του Νοσοκομείου

Share

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην πρόσφατη συνεδρίασή του αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος για τα προβλήματα του Νοσοκομείου Καρδίτσας.

Στο ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο υπογραμμίζει τα εξής:

“Το Νοσοκομείο Καρδίτσας αποτελεί την κύρια δομή παροχής υγείας για τους πολίτες του Νομού Καρδίτσας. Τους τελευταίους  μήνες η Παθολογική κλινική που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά αυτού λειτουργεί με μειωμένο ιατρικό προσωπικό και η λειτουργία της εναπόκειται στο υψηλό αίσθημα ευθύνης ων υπηρετούντων παθολόγων ιατρών οι οποίοι υπερβάλλουν εαυτούς υπερασπιζόμενοι το πολύτιμο αγαθό της υγείας των συμπολιτών μας.

Παρ’ όλες τις έγκαιρες επισημάνσεις των ιατρών δε βρέθηκε λύση στο πρόβλημα της Κλινικής και ως εκ τούτου με την επικείμενη αποχώρηση και άλλων ιατρών η κατάσταση καθίσταται δραματική τόσο για την υγεία των ασθενών όσο και των ιδίων των ιατρών.

Ακόμη ένα επί πλέον ορατό πρόβλημα που θα επιδεινώσει τη λειτουργία της Παθολογικής Κλινικής, είναι ο κίνδυνος μη ανανέωσης της θητείας της εργασίας των υπηρετούντων Επικουρικών ιατρών Νευρολόγου και Γαστρεντερολόγου.

Η εξέλιξη αυτή οδηγεί:

α) Στην ελλιπή εφημέρευση και στη δυσλειτουργία της Παθολογικής Κλινικής και

β) Στην πλημμελή κάλυψη του τμήματος επειγόντων περιστατικών με προφανείς κινδύνους για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Με βάση όλα τα παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας:

-Καλεί τους αρμοδίους να ενισχύσουν τη στελέχωση με γιατρούς της Παθολογικής Κλινικής.

-Φρονεί ότι πρέπει να ενταθούν οι ενέργειες του Διοικητή του Νοσοκομείου για την άμεση ανανέωση της θητείας των επικουρικών γιατρών Νευρολόγου και Γαστρεντερολόγου. Να συνεχισθεί η προσπάθεια για την προκήρυξη των θέσεων των εν λόγω ειδικοτήτων ώστε να στελεχωθεί με μόνιμους γιατρούς το Νοσοκομείο.

-Προς την ίδια κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί η προσπάθεια των  αρμοδίων για την κάλυψη κενών θέσεων σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και στις υπόλοιπες Κλινικές μονάδες του Νοσοκομείου.”

Δείτε επίσης