Αντικαθίστανται 25 χλμ δικτύου ύδρευσης που χρονολογούνται από το 1960

Share

Αντικαθίστανται 25 χιλιόμετρα δικτύου ύδρευσης που χρονολογούνται από το 1960 στην Ευξεινούπολη του Δήμου Αλμυρού

Κ. Αγοραστός: «Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για ουσιαστική στήριξη των Θεσσαλών στην καθημερινότητά τους με ωφέλιμα έργα τα οποία στηρίζουν και δημιουργούν θέσεις εργασίας»

Στην πλήρη αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης, συνολικού μήκους 25,2 χιλιομέτρων, στην Ευξεινούπολη του Δήμου Αλμυρού προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας καθώς με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού το συγκεκριμένο έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1 εκατομμυρίου 955 χιλιάδων ευρώ, εντάσσεται στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-20.

«Έχω επισημάνει και θα εξακολουθήσω να το κάνω σε κάθε ευκαιρία πως το νερό είναι η ζωογόνος δύναμη του πλανήτη», ανέφερε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός και υπογράμμισε:

«Με το έργο αυτό, το πλέον βασικό έργο υποδομής σε μια περιοχή, αναβαθμίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα του πόσιμου νερού στην Ευξεινούπολη, αντικαθιστώντας το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης που χρονολογείται από το 1960 με ένα δίκτυο σύγχρονο, ασφαλές και λειτουργικό.

Πρόκειται για έργο μακράς πνοής καθώς με την κατασκευή – αντικατάσταση του συνόλου του δικτύου θα εξασφαλιστεί η απαιτούμενη παροχή, θα βελτιωθεί η ποιότητα του παρεχόμενου πόσιμου νερού, θα μειωθούν οι απώλειες από διαρροές και θα γίνει πιο ευέλικτη η διανομή του νερού σε περίπτωση βλάβης ή αστοχίας.

Παράλληλα, θα αποτραπούν οι συχνές διακοπές υδροδότησης λόγω θραύσεων των αγωγών, που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των κατοίκων, και κατ’ επέκταση  και οι απώλειες σημαντικής ποσότητας υδρευτικού νερού.

Αξιοποιώντας τους πόρους του ΕΣΠΑ, κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για ουσιαστική στήριξη των Θεσσαλών στην καθημερινότητά τους με ωφέλιμα έργα, τα οποία, να μην παραβλέπουμε κι αυτή τη διάσταση, δημιουργούν μόχλευση στην τοπική οικονομία και κοινωνία, ενώ στηρίζουν και δημιουργούν θέσεις εργασίας».

ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο αφορά στην αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου (από το έτος 1960), με σωλήνες αμιάντου και ανεπαρκούς, λόγω προβλημάτων πολλαπλών φθορών και μακροχρόνιας λειτουργίας, εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Ευξεινούπολης του Δήμου Αλμυρού με νέους αγωγούς σύγχρονων προδιαγραφών από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς, κατάλληλων για μεταφορά και διανομή πόσιμου νερού.  Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση των αγωγών HDPE ονομαστικής πίεσης 12.5 atm, με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa, με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ 12201-2:2011 συμπεριλαμβανομένων και των απαιτούμενων συσκευών απομόνωσης και ασφαλούς λειτουργίας του δικτύου (δικλείδες, αερεξαγωγοί, εκκενωτές).  Συνολικά θα κατασκευαστούν / αντικατασταθούν αγωγοί δικτύου ύδρευσης μήκους 25,2 χιλιομέτρων. Με την κατασκευή – αντικατάσταση του συνόλου του δικτύου θα επιλυθούν χρόνια προβλήματα αυξημένης συχνότητας βλαβών – θραύσεων των υφιστάμενων αγωγών ώστε να καλύπτονται οι υφιστάμενες και οι μελλοντικές ανάγκες του συνόλου του εξυπηρετούμενου πληθυσμού.

Δείτε επίσης