Περιφέρεια Θεσσαλίας: Εγκρίσεις τευχών δημοπράτησης και αποτελέσματα διαγωνισμών

Share

Έργα και δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 14,9 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εγκρίσεις τευχών δημοπράτησης και αποτελέσματα διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού  14.939.521,79 ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Αναλυτικά:

– Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας: «Αποκατάσταση της γεφύρας στον Πηνειό ποταμό στην οδό Καλαμπάκας-Διάβας: αποκατάσταση φερόντων στοιχείων, προστασία θεμέλιων, συμπλήρωση αναχωμάτων για την διευθέτηση της κοίτης του πόταμου, τοποθέτηση ελαστομεταλλικών εφίδρωναν, επισκευή αρμών διαστολής, τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων ασφάλειας, κατασκευή πεζοδρομίου, αποκατάσταση αγωγού αποχέτευσης» συνολικού προϋπολογισμού  4.600.000,00 € (με ΦΠΑ).

-Έγκριση διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: «Συμπλήρωση της μελέτης του υδραυλικού έργου ‘‘Εξορθολογισμός λειτουργίας υφισταμένων δικτύων άρδευσης Π.Ε. Τρικάλων’’» προϋπολογισμού 36.084,00€ με ΦΠΑ).

-Έγκριση αποτελέσματος για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του Έργου: «ανακατασκευή δαπέδων-ηλεκτροφωτισμός-πίνακες στο γυμναστήριο Αμπελώνα, Προϋπολογισμού: 130.000,00 € με ΦΠΑ).

-Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή των Υπολειπόμενων Εργασιών Έργου Επαναδημιουργίας Λίμνης Κάρλας, Β΄ φάση».  Προϋπολογισμός έργου: 8.309.806,59 € με ΦΠΑ).

 -Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στην παραλλαγή και στην επαρχιακή οδό νήσου Σκοπέλου».  Προϋπολογισμός έργου: 1.500.000,00 € (με ΦΠΑ).

-Αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό δίκτυο Σκοπέλου-Γλώσσας (Λιμνοναρι)».  Προϋπολογισμός έργου: 290.000,00 € (με ΦΠΑ).

 -Έγκριση διαγωνισμού: «Συντήρηση, Αποκατάσταση, Βελτίωση, Ηλεκτροφωτισμός, και  Προμήθεια για Σήμανση, Στηθαία Ασφαλείας του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου και Αποπληρωμή – Ολοκλήρωση Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας», προϋπολογισμού:73.631,20 € (με ΦΠΑ).

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Δείτε επίσης