Χαιρετισμός του Προέδρου του ΤΕΙ Θεσσαλίας στα εγκαίνια των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Share

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΟΥΛΑ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΝ 1η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016, ΣΤΟ Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 • Πανοσιολογιότατε
 • Κύριοι Βουλευτές
 • Κύριε Γενικέ Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας
 • Κύριε εκπρόσωπε του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας
 • Κύριοι Δήμαρχοι
 • Κύριε εκπρόσωπε του Πρύτανη του Παν/μίου Θεσσαλίας
 • Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου του Ιδρύματος
 • Κύριοι Πρόεδροι & Αν. Πρόεδροι των Τ.Ε. Ι., εν ενεργεία και συνταξιούχοι
 • Κύριοι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων
 • Κύριοι Πρόεδροι Κτηνοτροφικών οργανώσεων και κλάδων
 • Κύριε Κοσμήτορα της Σχολής Επιστ. Υγείας του Παν. Θεσ.
 • Κύριοι Διευθυντές του ΤΕΙ Θεσσαλίας
 • Κύριοι εκπρόσωποι Κρατικών φορέων και επιχειρήσεων
 • Κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, αντιδήμαρχοι, Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι.
 • Κύριοι Πρόεδροι Τμημάτων Πανεπιστημίου και ΤΕΙ
 • Κυρίες και Κύριοι
 • Αγαπητοί Συνάδελφοι
 • Φίλοι Φοιτητές του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων –Κατεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Θεσσαλίας

Σας ευχαριστώ όλους από βάθους καρδίας, που μας τιμάτε σήμερα με την παρουσία σας, για να εγκαινιάσουμε μαζί, τα νέα κτίρια των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τα οποία κατασκευάσθηκαν με τις οδηγίες των καθηγητών της Κατεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας.

Τα νέα κτίρια είναι Ευρωπαϊκού υψηλού τεχνολογικού επιπέδου και θα συμβάλλουν θετικά στην εκπαίδευση των φοιτητών και στην έρευνα των καθηγητών.

Ως Πρόεδρος αλλά και ως διοίκηση του ιδρύματος, υποστηρίζουμε  τον πρωτογενή τομέα σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα της Σχολής των Τεχνολόγων Γεωπόνων –Τροφίμων και Διαιτολογίας, διότι πιστεύουμε ότι είναι ένας  από τους βασικούς Πυλώνες  ο οποίος μπορεί να βοηθήσει την χώρα να βγει από την κρίση. Για τους παραπάνω λόγους κατευθύνουμε τις έρευνες μας εδώ στο ΤΕΙ Θεσσαλίας, στην εφαρμογή, δίνοντας προστιθέμενη αξία στα νέα προϊόντα στην καινοτομία, καθώς και στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας τα οποία ανέρχονται περίπου στα δεκαπέντε.

Το έργο «Νέα κτίρια κτηνοτροφικών μονάδων του Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας» εντάχθηκε στις αρχές 2014 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ “Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος” και χρηματοδοτήθηκε από το ΕΤΠΑ με προϋπολογισμό 980.974,55 ευρώ, με έκπτωση 62% λόγου του μεγάλου ανταγωνισμού.

Εδώ θα πρέπει να ευχαριστήσω τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Αγοραστό ο οποίος μας εμπιστεύτηκε και ενέταξε το έργο στο ΕΣΠΑ.

Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις προορίζονται για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Φοιτητών του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων και ειδικότερα της κατεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής, καθώς και για τις ερευνητικές δραστηριότητες του Ιδρύματος.

Οι καινούργιες εγκαταστάσεις είναι άρτια εξοπλισμένες και θα φιλοξενήσουν αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, αίγες, πρόβατα και πτηνά υψηλού γεννητικού δυναμικού.

Το ΤΕΙ Θεσσαλίας είναι το μοναδικό ίδρυμα στη χώρα που διαθέτει κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

Περιλαμβάνει τα εξής τρία κτίρια :

 • Το ποιμνιοστάσιο εμβαδού 543,55 τ.μ . Σε ένα ενιαίο χώρο υπάρχουν 16 Box με κινητικά διαχωριστικά για τον σταβλισμό αιγοπροβάτων. Επίσης, υπάρχει χώρος αρμεγής, δωμάτιο γάλακτος και χώρος μηχανημάτων.
 • Το βουστάσιο 440,40 τ.μ. που αποτελείται από το στάβλο, το χώρο σταβλίτη, τις θέσεις αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, το αρμερκτήριο και τα γραφεία.
 • Το πτηνοτροφείο είναι εμβαδού 193,20 μ2 που αποτελείται από τους χώρους Ωοτοκίας και  το χώρο κρεατοπαραγωγής.

Για κάθε κατηγορία ζώων θα υπάρξουν 3 ανεξάρτητοι τεχνητοί λειμώνες.

Από τις παλιές κτηνοτροφικές μονάδες, θα συνεχίσει να λειτουργεί μόνο η χοιροτροφική μονάδα, η οποία πληροί τις σύγχρονες προδιαγραφές. Οι νέες κτηνοτροφικές μονάδες θα αναβαθμίσουν το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων και ιδιαίτερα την κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής.

Το έργο ολοκληρώθηκε στις 30-11-2015, το ίδρυμα μας απορρόφησε  ολόκληρο το εγκριθέν ποσό του ΕΣΠΑ και εδώ θα πρέπει να ευχαριστήσω την Προϊσταμένη και τους Μηχανικούς της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας οι οποίοι παραλάμβαναν έγκαιρα τις εργασίες του εκτελεσθέντος έργου για την άμεση απορρόφηση.

Να ευχαριστήσω τους επιβλέποντες Μηχανικούς της Περιφερειακής ενότητας Λάρισας (Τριανταφύλλου, Κόκκινου και Στάμου), τους εργολάβους κατασκευής των κτιρίων (Κοινοπραξία Φιολιτάκης –Καρυώτης Ο.Ε Καράνης) και τους προμηθευτές των εξοπλισμών. Τέλος θέλω να ευχαριστήσω τα στελέχη της Τεχνικής  και της Οικονομικής Υπηρεσίας του ιδρύματος, τους Μηχανικούς εκπαιδευτικούς και διοικητικούς του ιδρύματος οι οποίοι  εργάσθηκαν με αφοσίωση, θυσιάζοντας και τις καλοκαιρινές άδειες του 2015 για να μπορέσουμε να απορροφήσουμε τα κονδύλια. Να ευχαριστήσω επίσης τα μέλη της συνέλευσης του ιδρύματος, αλλά και τα κατώτερα διοικητικά όργανα που επιτάχυναν τις θετικές τους αποφάσεις για να υλοποιηθεί το έργο.

Τέλος κύριε Γενικέ να σας ενημερώσω ότι, ολοκληρώσαμε  και το έργο της ΣΕΥΠ, ενταγμένο κτίριο 4500Μ2 στο ΕΣΠΑ και απορροφήσαμε στους χρόνους που έπρεπε τα  εγκριθέντα κονδύλια. Σας ευχαριστώ και πάλι για την εμπιστοσύνη σας προς το ίδρυμά μας.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η έδρα του ΤΕΙ Θεσσαλίας βρίσκεται στην Λάρισα (με παραρτήματα στην Καρδίτσα και τα Τρίκαλα), σε ένα Campus 1.300 στρεμμάτων, με κτισμένη επιφάνεια 110.000Μ2, τα οποία καλύπτουν αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, 10  αμφιθέατρα, κεντρική βιβλιοθήκη (2.770Μ2), 10 κτίρια για την στέγαση 600 απόρων φοιτητών, εστιατόριο με τους βοηθητικούς χώρους για την σίτιση 4.000 φοιτητών ημερησίως,  Κυλικείο  500Μ2, με υπαίθριο χώρο 1000Μ2 εξοπλισμένο με τραπεζοπάγκους, αθλητικές εγκαταστάσεις (με κλειστό Γυμναστήριο (900Μ2, με 380 κερκίδες, με ξεχωριστή αίθουσα 39 οργάνων μυϊκής ενδυνάμωσης, με 2 αίθουσες χορού  φοιτητών 150Μ2, για παραδοσιακούς και χορούς Latin, 1 γήπεδο ποδοσφαίρου, 2 Μπάσκετ, 2 τένις, 2 Βόλεϊ και χώρος για Πικ-πονγκ.

Οι αθλητικές ομάδες συμμετέχουν σε όλες στις Πανεπιστημιακές αθλητικές διοργανώσεις  και με πολλά βραβεία. Πέραν αυτών το ίδρυμα στηρίζει: α) τις πολιτιστικές ομάδες των φοιτητών (θεάτρου, ζωγραφικής, μουσικής, κτλ), β) τις ομάδες ράφτιγκ και σκι (στον Άραχθο και στον Όλυμπο αντίστοιχα).

Στο ΤΕΙ Θεσσαλίας λειτουργούν 4 Σχολές με 15 Τμήματα, τα οποία γίνονται 21 με τις Κατευθύνσεις, με αριθμό εγγεγραμμένων φοιτητών για το Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, ανήλθαν στις  20.000 περίπου.

Διαθέτει σήμερα  το ίδρυμα μας, 14 Μεταπτυχιακά προγράμματα και πολλά διδακτορικά εκτελούνται στο ίδρυμα (το πειραματικό μέρος, και υποστηρίζονται σε Παν/μιακά Τμήματα). Το ίδρυμα μας έχει πολλές συνεργασίες με πανεπιστήμια κυρίως της Ευρώπης αλλά και με τρίτες χώρες: Αμερική, Ρωσία, Αυστραλία και Ασία.

Τα οικονομικά μας στηρίζονται στις συνεργασίες με επιχειρήσεις, Δήμους, Περιφέρειες και τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Λειτουργεί στο ίδρυμά μας ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ με 2 κατευθύνσεις:

ΦΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Καλλιεργούμε 700 στρέμματα, διαθέτουμε θερμοκήπια παντός τύπου, με αιχμή το Γεωθερμίας (το μοναδικό σε Τριτοβάθμιο ίδρυμα), για κηπευτικά το οποίο θερμαίνεται  από το ζεστό νερό των γεωτρήσεων, καλλιέργειες αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, καθώς και παραγωγή αιθέριων ελαίων. Πολλά πειράματα αγρού για τους καθηγητές της Φυτικής Παραγωγής.

Στο κτηνοτροφικό Τμήμα υπάγονται οι υπάρχουσες κτηνοτροφικές μονάδες (Αγελάδων, αιγοπροβάτων, χοίρων, πτηνών και Κυνοκομείο αδέσποτων σκύλων (σε συνεργασία με το Δήμο Λαρισαίων).

Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς, οι οποίοι είναι καθηγητές της Ζωικής Παραγωγής, φίλοι και συνεργάτες ιδιώτες ακόμη και συνταξιούχοι καθηγητές, με δαπάνες των οποίων ετοιμάσθηκε μπουφές αμέσως μετά από εδώ στο συνεδριακό μας κέντρο.

Σας ευχαριστώ όλους που μας τιμήσατε με την παρουσία σας.

Γραμματεία Προέδρου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

Δείτε επίσης