Συνεδριάζουν το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας

Share

«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΠΕΤΡΙΛΟ την 30-5-2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
Βασίλης Στεργίου

Θέμα: 1ο Εισήγηση για 6η Τροποποίηση πρ/σμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.
Θέμα: 2οΠερί εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη διαγραφή η μη βεβαιωμένων οφειλών δημοτών προς το Δήμο Αργιθέας.
Θέμα: 3οΠερί σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης Αου τριμήνου 2016 για την εκτέλεση του πρ/σμού οικον. έτους 2016.
Θέμα: 4οΠερί Χορήγηση άδεια προέγκρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της Τόλου Παρασκευή του Αλεξάνδρου στην Τ.Κ. Πετρίλου.

«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΠΕΤΡΙΛΟ στις 30-5 -2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΣΕΜΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Θέμα:  1ο6η Τροποποίηση πρ/σμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.
Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα:  2οΚαθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων – εργασιών –  προμηθειών – μελετών   για το οικονομικό έτος 2016.
Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα:  3οΤροποποίηση τεχνικού προγράμματος για τα  έργα προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»
Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα:  4οΣυζήτηση και λήψη απόφαση για υπογραφή σύμβασης χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικής τράπεζας (winbank) μεταξύ Δήμου Αργιθέας και Τράπεζα Πειραιώς – Ορισμός Υπαλλήλων.
Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα:  5οΠερί  Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διαγραφή η μη  βεβαιωμένων οφειλών δημοτών προς το Δήμο Αργιθέας.
Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα:  6οΠερί συζήτηση και λήψη απόφασης για την A΄ τριμηνιαίας εκθέσεως της Οικονομικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2016.
Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα:  7οΣυγκρότηση επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ  για  παραλαβή προμηθειών  οικον. έτους 2016  (τροποποίηση  με την αριθ. 55/2016 & 80/2016  Α.Δ.Σ.).
Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα:  8οΣυζήτηση και λήψη απόφασης  για άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς για εφαρμογή υπηρεσιών εισπράξεων οφειλών και άλλων απαιτήσεων μέσω του ηλεκτρονικού διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ – Εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο
Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα:  9οΈγκριση μελέτης αντικατάστασης του αντλητικού αρδευτικού συγκροτήματος σε υπάρχοντα οικίσκο στη περιοχή «ΑΡΔΑΝΑΒΟ» ΤΚ Καταφυλλίου στον Αχελώο ποταμό του Δήμου Αργιθέας, προϋπολογισμού Έξι χιλιάδων είκοσι επτά ευρώ ( 6.027,00 € ), από τα οποία,  ( 1.127,00 €) πρόβλεψη για Φ.Π.Α.
Εισηγητής:Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος
Θέμα:  10οΣυμμετοχή του δήμου Αργιθέας στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων UNESCO, για την ανάδειξη και συντήρηση των μνημείων των Αγράφων.

Διαδημοτική συνεργασία με όμορους δήμους.

Εισηγητής:Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος
Θέμα:  11οΚατάρτιση και Ψήφιση κανονισμού καθαριότητας δήμου Αργιθέας
Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  12οΚατάρτιση και Ψήφιση κανονισμού ύδρευσης δήμου Αργιθέας
Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  13οΣυζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των Τοπικών Κοινοτήτων που θα γίνουν οι  πολεοδομικές και αισθητικές παρεμβάσεις με σκοπό την σύνταξη  «Μελέτη πολεοδομικών και αισθητικών παρεμβάσεων οικισμών Δήμου Αργιθέας».
Εισηγητής:Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΠΕΤΡΙΛΟ την 30-5-2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 16:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
Βασίλης Στεργίου

Θέμα:  1οΨήφιση πιστώσεων πρ/σμού οικον. έτους 2016.
Θέμα:  2οΈγκριση προεκτίμησης αμοιβής, ψήφιση πίστωσης και ανάθεση της  μελέτης με τίτλο « Τοπογραφική αποτύπωση σχολικών οικοπέδων στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αργιθέας».

Δείτε επίσης